Kennisbank
Verfijn resultaten
Zoek
Thema's
Diensten
Marktsectoren
Vorm
Toon resultaten
Toon 

Duurzaamheid en risicomanagement

Hoe implementeren we een groen beleggingsbeleid? Moeten premies voor onze producten gedifferentieerd worden naar uitstoot? Blijft herverzekering toegankelijk en betaalbaar

De houdbaarheid van de zorg, het onderbelichte verkiezingsthema

Op het moment dat dit artikel wordt gepubliceerd is waarschijnlijk de rituele dans voor de totstandkoming van een nieuw kabinet

Benutting van digitale mogelijkheden bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Digitalisering is een proces waarbij informatie en processen worden omgezet naar digitale vormen die opgeslagen, verwerkt en gedeeld kunnen worden

De actuaris van de toekomst

De wereld van de actuaris wordt geregeerd door actuele thema’s, vooral als deze risico’s met zich meebrengen. Want hoe gaan

De letselschadeclaim ontrafeld

Een actuaris ziet in een berekening vaak slechts een totale letselschadelast. Dit totaal is opgebouwd uit verschillende letselschadecomponenten. Het nadeel

Schadeverzekeraars: hoe om te gaan met inflatie in de technische voorzieningen?

Torenhoge inflatie die in korte tijd sterk oploopt; een beeld dat we al ruim 40 jaar niet meer hebben gezien

Economische turbulentie leidt vooralsnog tot hogere verwachte pensioenuitkomsten voor deelnemers met een beschikbare premieregeling

Sinds 1 januari van dit jaar zijn aandelenkoersen wereldwijd met 20 tot 25 procent gedaald. Ook de waarde van obligaties

Nieuwe Prognosetafel AG2022

Vanaf 14 september 2022 is door het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel  AG2022 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief gaan wij

Is there a level playing field in the Dutch market of Residential Mortgages?

To avoid cross-sector arbitrage, the European Commission has announced its intentions to “align” capital requirements for mortgages for insurers under

Stormschade en klimaatverandering: wat staat Nederland te wachten

De drielingstormen Dudley, Eunice en Franklin hebben in februari naar verwachting voor een record hoogte aan schadelast veroorzaakt, Eunice staat

Webinar Beleidsopties wet toekomst pensioenen

31 maart 2022 @ 14:30 – 17:00 – KLIK HIER OM HET WEBINAR TERUG TE KIJKEN!     Na de introductie van de Wet Toekomst Pensioenen vindt de toekomstige pensioenopbouw plaats in een premieregeling (solidaire premieregeling of flexibele premieregeling). De premie is in principe vast en onafhankelijk van leeftijd in tegenstelling tot de huidige situatie. De overgang van het huidige naar het nieuwe […]

Reservering vanuit actuarieel perspectief en de impact van negatieve rekenrentes

In dit artikel bespreken Cees en Nico de totstandkoming van de voorzieningen van een verzekeraar, de uitdagingen hierbij voor letselschadeclaims en de impact van negatieve rekenrentes.

Carbon Bubble – Analyses, economische risico’s, maatregelen en middelen

De Duitse overheid vroeg o.a. Triple A – Risk Finance het risico van een ‘carbon bubble’ in het Duitse financiële systeem te analyseren en te evalueren. Lees hier het rapport.

Webinar transitie Pensioenstelsel

28 oktober 2021 @ 15:00 – 17:00 – . . Klik hier om het webinar terug te kijken!         Onlangs heeft DNB aan alle pensioenfondsen verzocht om uiterlijk 1 november een vragenlijst in te vullen waarmee inzicht wordt verkregen in de voorbereiding op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling (NPR) en vooral in de risico’s die op dit moment relevant […]

Koolmees: Elk kwartaal een haalbaarheidstoets voor pensioenfondsen

Koolmees stelt voor: voortaan moeten pensioenfondsen gebruikmaken van de meest actuele scenarioset bij het berekenen van scenariobedragen tbv UPO.

Beleidsafweging in transitie-FTK en nieuwe pensioenstelsel

“Hoe richt ik mijn beleggingsportefeuille de komende jaren, tijdens het transitie-FTK, in zodat dit het beste voor de deelnemers is?” Maak gebruik van de kennis van onze specialisten!

Nieuwe stelsel zet pensioensector voor ingrijpende IT-uitdaging

De komst van het nieuwe pensioencontract noodzaakt pensioenuitvoerders om hun IT-processen ingrijpend aan te passen. “De nieuwe regelgeving brengt extra

Scenariobedragen leiden tot betere pensioneringskeuzes

Een goede pensioneringskeuze vereist goed inzicht in de uitkomsten. Deelnemers waarderen scenario’s hierbij en deze beïnvloeden het keuzegedrag dan ook significant. In dit artikel toont Triple A – Risk Finance collega Wouter Otten de meerwaarde aan van URM-scenario’s voor pensioneringskeuzes.

Micro en macro langlevenrisico

Micro en macro langlevenrisico. Wat is dat? Dat en meer in dit artikel. Een must read voor het inrichten van de nieuwe pensioenregeling.

Capital Generation: waar staan we?

24 juni 2021 @ 16:00 – 17:00 –

Benieuwd naar de actualiteit van free capital generation? In dit webinar neemt Tom Veerman van Triple A – Risk Finance u mee in de ontwikkelingen op het gebied van kapitaal- en risicomanagement in Nederland en Europa

Duurzaamheid en ORSA

De presentatieslides ‘Duurzaamheid: Toelichting op het meest recente advies van EIOPA en praktische gids voor de integratie van overgangsrisico’s in de ORSA en de besluitvorming over beleggingen’ zijn niet alleen interessant voor onze Luxemburgse collega’s. Download ze hier!

Risk Management – AG Jaarcongres

10 juni 2021 @ 13:30 – 17:00 –

Dit AG Jaarcongres is Reinier Hessels één van de sprekers die u meeneemt in het thema: Economische duurzaamheid: waar draait het om? Het congres vindt online plaats op donderdag 10 juni van 13.30 tot 17.00 en wordt vanuit theater Spant! in Bussum via een livestream verzorgd. 

Een bruikbaardere ALM is noodzakelijk en ‘forward looking scenarios’ maakt het mogelijk

Forward looking scenario’s stellen bestuurders in staat om proactief te handelen. LINKS Analytics en Triple A – Risk Finance helpen pensioenfondsen en verzekeraars bij het uitvoeren van consistente, op scenario’s gebaseerde ALM-onderzoeken en leggen in dit artikel uit hoe.

DNB past uitgangspunten uniforme scenarioset aan

In de scenarioset van DNB was een te hoge lange termijn renteverwachting opgenomen, wat leidt tot communicatie van te optimistische scenariobedragen. DNB heeft deze aangepast en Triple A licht hier de effecten toe voor de verschillende regelingen.

Lagere rente en rendementsverwachtingen jagen kosten pensioen op

Bedrijfstakpensioenfondsen hebben met ingang van 2021 massaal premies verhoogd en opbouw verlaagd. Bij een aantal fondsen is de jaarlijkse opbouw nog maar net boven 1%. ‘Deze sectoren zullen sneller naar het nieuwe stelsel willen overgaan.’

Samenvatting ‘consultatie wetsontwerp pensioenakkoord’

Samenvatting memorie van toelichting bij de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioencontract

Pensioenakkoord: een spannend samenspel

10 februari 2021 @ 12:00 – 14:00 –

Triple A helpt u graag met inzicht, overzicht, advies en implementatie van het pensioenakkoord. Neem deel aan ons webinar van 10 februari waarin we laten wij zien welke keuzes gemaakt kunnen worden én maken wij de impact van een keuze simpel voor u inzichtelijk.

SDG Integrated Investing

De stakeholders van financiële instellingen eisen dat de doelstellingen van SDG een integraal onderdeel zijn van het product. Triple A – Risk Finance, Innorbis en LINKS Analytics ontwikkelden een model om SDG integraal toe te passen in de investeringscyclus. (in Engels)

IFRS17 Updatesessie 2020 van AG

10 december 2020 @ 08:30 – 10:30 – Op 10 december organiseert het Koninklijk Actuarieel Instituut een updatesessie waarin een aantal belangrijke onderwerpen wordt belicht die momenteel spelen bij de implementatie van IFRS17. In deze sessie wisselen de deelnemers van gedachten over de te maken keuzes in dit kader. (Tim Delen)   Sprekers Drs. Tim Delen AAG, principal bij Triple A – Risk […]

Toelichting projectierendement pensioenakkoord

Voor de vaststelling van het pensioen wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde projectierendement. Wat dat is? Daar gaan wij in dit artikel graag op in.

Duurzaam inzetbaar afbouwen, in ‘topconditie’ naar je pensioen

Hoe help je als or om je medewerkers in topconditie met pensioen te laten gaan? Lees hoe de generatiepactregeling daarvoor kan worden ingezet.

Risicomanagement: De andere blik op ESG-beleggen

29 oktober 2020 @ 15:30 – 16:30 –

In dit webinar bespreken we de specifieke risico’s die ESG beleggen met zich meebrengt en de veranderende eisen die de toezichthouder stelt.

Prognosetafel AG2020 voor pensioenfondsen

Nieuwe prognosetafel AG2020: Wat zijn de verschillen met 2018 en wat is de impact van deze nieuwe prognosetafels?

Grote gevolgen door wijziging UFR-systematiek

De voorgestelde stapsgewijze invoering van UFR tot 1 januari 2024, doorkruist de invoering van het Pensioenakkoord. Pieter legt met rekenvoorbeelden uit hoe.

Het Pensioenakkoord, kort samengevat

De verschillende pensioenregelingen, het transitiekader, de waarderingsmethode en de next steps… je leest er alles over, in het kort, in deze samenvatting van het pensioenakkoord.

Pensioenregeling per 1 januari 2021 verplicht voor payrollwerkgevers

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierna is die verplichting samengevat en wordt uitgelegd hoe

Twee dc-regelingen kunnen best naast elkaar bestaan

De verzekeraars zijn ontevreden over de manier waarop dc-regelingen overgaan naar een vlakke premie. Twee soorten regelingen blijven naast elkaar bestaan. Volgens Johan Nieuwersteeg is dat helemaal geen probleem.

Pensioenakkoord samengevat

12 Juni 2020 zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord uitgezet. in dit korte artikel vatten wij samen wat er op dit moment bekend is.

Twaalf jaar AM Flash geanalyseerd: het intermediair en volmachten worden insurtech

Het intermediair/volmacht als insurtech? Wij deden onderzoek naar de dynamiek in het intermediair en volmachtkanaal en maakten daarbij gebruik van AM:signalen van de afgelopen 12 jaar.

Chaining in Python and R

Chaining is a powerful construct supported both by Python and R. Feel free to try it yourself, code and data can be found here.

De kracht van data in de verzekeringswereld | 3 experts aan het woord

Het vertalen van data naar waardevolle inzichten zal een essentiële competentie worden binnen elke verzekeraar. Maar zijn de best practices? Lees ze in dit verslag van de round-table!

Werkgever moet de or betrekken bij verandering pensioenafspraken

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de or bij het transitieplan naar het nieuwe pensioencontract, inclusief de afspraken over een eventuele compensatie.

WIA-instroom over 2015-2019 nader beschouwd

Job van Wassenberg schijnt in dit artikel zijn licht op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in de afgelopen vier jaar.

Meer waarde uit uw data halen: zo doet u dat!

Eerder gehyped, nu ook bewezen: er is echt meer waarde uit uw data te halen. Lees het artikel voor een concreet voorbeeld.

What makes a good model?

What do we consider a good model? A model that runs fast and can run via cloud? A model with a lot of features and few (known?) bugs? Do particular programming languages or software packages make a good solution? Read the opinion of Robert Poos.

Webinar: Vind je weg door de ‘Excel Jungle’ met Python of R

22 april 2020 @ 10:00 – 10:30 –

Excel is het meest gebruikte programma voor het uitvoeren van berekeningen, analyses en rapportages. Maar hoe voorkom je wildgroei aan spreadsheets? En hoe houd je resultaten op een efficiënte manier beheersbaar en reproduceerbaar?

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)

Hoewel de risk adjustment onder IFRS 17 overeenkomsten vertoont met de risicomarge onder Solvency II is deze fundamenteel anders van aard. Dit artikel gaat in op de verschillen en gemeenschappelijkheden.

Seminar Capital Generation

12 december 2019 @ 13:30 – 18:00 –

In dit seminar nemen wij u mee in de afwegingen die verzekeraars maken op het gebied van capital generation. Ron van Oijen (CEO VIVAT), Tom Veerman (oprichter Triple A) en anderen

Pensioenakkoord kan leiden tot hausse aan ww-uitkeringen

Het nieuwe pensioenakkoord kan erg gunstig uitpakken voor bijna-gepensioneerden met een zwaar beroep. Ze moeten zich dan wel voortijdig laten ontslaan.

Pensioenkorting op komst door deel dga’s?

Voor dga’s die voor hun pensioenvoorziening rekenen op een oudedagsverplichting dreigt volgend jaar ook een ‘korting’. Tenzij het kabinet er nog een stokje voor steekt.

Het nieuwe pensioenakkoord: In kannen en kruiken?

Wat is er nu precies afgesproken in het pensioenakkoord? Corry van Herpen zet 5 afspraken op een rij en 5 tips voor de or om zich goed voor te bereiden.

Het pensioenakkoord: doorsneepremie wordt niét afgeschaft, doorsneesysteem wel…

Vóór de zomer kwamen het kabinet en de sociale partners eindelijk tot een pensioenakkoord. Hierin zijn ingrijpende maatregelen afgesproken. Een groot misverstand is dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft. Dat is niet het geval. Wat gaat er dan wel veranderen?

Kwantificeren van klimaatrisico’s in beleggingsportefeuilles

25 september 2019 @ 13:30 – 17:30 –

KPS ging in op vragen als: Hoe verhouden klimaatgerelateerde scenario’s (zoals de energietransitie) zich tot andere bepalende financiële risico’s?

Beleggers worden gedwongen meer risico te nemen

De omgekeerde rentecurve is een sterke indicator voor een recessie, maar het is niet waarschijnlijk dat heel Europa daarmee te maken krijgt. Waarschijnlijk wel landen die veel exporteren, zoals Duitsland. De vraag is of centrale banken nog wel over middelen beschikken om hun beleid aan te passen.

Workshop Actuariële modellen voor IT’ers

30 september 2019 @ 17:00 – 21:00 –

De Modelling tak van Triple A organiseert daarom een workshop voor Betabit, met als onderwerpen: Wat is het werkveld van een actuaris? Waarom hebben verzekeraars projectiemodellen nodig? Hoe werken deze projectiemodellen?

Prinsjesdag 2019 en het Pensioenakkoord

Bij Prinsjesdag 2019 blijkt dat er concrete stappen te verwachten zijn in het Pensioenakkoord. Die zijn van belang voor werkgevers en HR. Lees onze bevindingen in dit artikel.

WGA-risico: publiek of privaat verzekeren?

Binnenkort beslissen werkgevers waar ze de komende 3 jaar verzekerd zijn. Zorg dat je met de juiste -actuariële- data werkt, anders wordt ’t een dure grap!

IT-collega’s kunnen het actuariaat nog veel leren

‘Met ons team slaan we de brug tussen IT en het actuariaat. Helpen organisaties in de transitiefase naar een set modellen die voldoen aan de eisen van de toezichthouder, maar belangrijker nog flexibel, controleerbaar en (kosten)efficiënt zijn.’

Mogelijk grote stijging pensioenpremie jongeren door pensioenakkoord

Jaap Harmsen: ‘De premie van jongeren gaat in veel gevallen flink stijgen, vooral voor de werknemers die niet bij een bedrijfstakpensioenfonds zitten.’’

Beter pensioen? Jonge parttimer grijpt mis

Pensioenen. Het kabinet wil een eerlijker en transparanter pensioenstelsel. Toch dreigt een groep de dupe te worden. Veel uren maken

De uitdagingen van Basel IV in de praktijk

05 september 2019 @ 15:30 – 19:00 –

Hoe ga je in de praktijk om met de uitdagingen van Basel IV, waar staan we nu, wat zijn best practises en hoe benut je de kansen? Diverse sprekers geven vanuit verschillende invalshoeken hun visie en delen hun ervaringen uit de praktijk.

Dataset BVNL 2018 (CBS-CvB) beschikbaar gesteld door Triple A!

Wij hebben CBS CvB gevraagd een onderzoek naar werkende personen in Nederland uit te voeren (de BVNL). De resultaten delen we graag met jou. Download de dataset op deze pagina!

Rekenvoorbeeld Pensioenakkoord: Jong en oud gaan er op achteruit

Het pensioenakkoord is geaccepteerd door de leden van CNV en FNV. Wat betekent dit voor u als werkgever en wat zijn de gevolgen hiervan voor de werknemers?

Het Pensioen Akkoord: een eerste inzicht

Op 4 juni hebben Kabinet, werkgevers en vakbonden een “pensioenakkoord” bereikt. Wat betekent dit principeakkoord voor de werknemer, werkgever en OR? AOW leeftijd, ZZP’ers, beschikbare premieregelingen.. Lees het hier.

Seminar Pricing WIA & Innovatie

18 juni 2019 @ 13:30 – 18:00 –   Op deze interactieve middag nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen, mogelijkheden en innovatie in de pricing van WIA-inkomensverzekeringen.Bekijk evenement De basis is een verdieping en beschouwing van het kansenstelsel WGA-ERD 2019 met een pragmatische vertaling naar pricing & tooling WIA. In het tweede deel prikkelen wij u met het toepassen van alternatieve […]

Ontwikkeling instroomkansen belangrijk voor gedegen advies WGA ERD

Recent heeft UWV het Kennisverslag 2019-3e kwartaal gepubliceerd. Voor een gedegen advies over WGA Eigen Risicodragerschap zijn de beschreven ontwikkelingen heel relevant.

Data Analytics voor verzekeraars en intermediairs

06 juni 2019 @ 12:00 – 12:30 –

Meer rendement, marktaandeel of lagere kosten met behulp van data analytics. Wilt u weten hoe u dat ook kunt bereiken? Volg ons webinar!

Individuele levensverwachting zet solidariteit op losse schroeven

Pensioenfondsen kunnen in theorie veel meer data gebruiken bij de voorspelling van de (individuele) levensverwachting. Wat zijn hiervan de consequenties?

Alternative CSM approach for IFRS 17

Carlo Jonk betoogt in dit artikel dat veel uitdagingen rondom de implementatie van IFRS 17 wegvallen wanneer een andere (forward looking) grondslag wordt gehanteerd voor de berekening van de CSM. (Engelstalig artikel)

Bij eigen risico dubbele rechten

Werkgevers hebben een keuze: het arbeidsongeschiktheidsrisico verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In 2019 zullen veel werkgevers die keuze opnieuw moeten maken. Uw heeft dan OR adviesrecht, vaak gecombineerd met het instemmingsrecht.

Pensioengat voor jonge vrouw

Nieuwersteeg is gaan rekenen en komt tot de conclusie dat een jonge vrouw die tien jaar lang parttime – twintig in plaats van veertig uur – gaat werken, tegen een pensioengat van 10% oploopt ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten die fulltime werken.

Big Data Expo

18 september 2019 – 19 september 2019 @ Hele dag –

Aanmelden kan door het sturen van een mailbericht naar: pieter.marres@aaa-riskfinance.nl

Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Kansenstelsel WGA-ERD 2019 is zojuist gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars en de leden van de werkgroep WGA-ERD. Deze grondslag volgt het kansenstelsel WGA-ERD uit 2014 op.

autoML: the Holy Grail for the insurance industry?

The primary objective of data science is adding value to the business, using data. This is where a well selected AutoML platform can make a difference.

Focuscongres 2019 Pensioen Pro

14 maart 2019 @ 10:30 – 18:00 – “(Be)sturen in het oog van de storm”. Pensioenfondsen krijgen begin 2019 te maken met een ‘perfect storm’ van veranderingen: het einde van de (beleggings)cyclus, het einde van monetaire verruiming, de Brexit, een wereldwijde handelsoorlog, en – dichter bij huis – een verregaande consolidatieslag. Hoe houd je als bestuur de regie?

Waardeoverdracht klein pensioen

Als een werknemer van baan wisselt, heeft hij het recht om zijn pensioen over te dragen van de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever.

Actuarial Intelligence

Onze beroepsgroep is te terughoudend bij het verkennen én toepassen van nieuwe modellen en technieken. Een gemiste kans, want Artificial Intelligence kan niet zonder Actuarial Intelligence.

De impact van AI op het verzekeringslandschap

De belangrijkste succesfactor voor AI is door het samen met de eindgebruiker te ontwikkelen, gedreven van uit het oplossen van business vraagstukken óf om klanten beter te bedienen. AI is een manier om een doel te bereiken, zeker geen doel op zich.

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de 8 belangrijkste gevolgen van de kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor ondernemingsraden en werkgevers?

Ben ik verplicht me aan te sluiten bij de pensioenregeling van de baas?

Je zou denken dat iedereen graag mee wil doen aan dit soort regelingen. Maar zeker jongeren denken vaak dat ze het geld beter nu kunnen gebruiken dan later, en het vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars is enorm afgenomen.

Data Analytics in de Nederlandse verzekeringsmarkt

In dit webinar krijg je in een half uur een goed beeld van het gebruik en de mogelijkheden van Data Science, Machine Learning en AI bij pricing, fraudedetectie en claimshandling bijvoorbeeld en het gebruik van simulaties, clustering en dashboarding voor de verzekeringspraktijk.

Pensioengat dreigt na scheiding

De Financiële Telegraaf  – 14 januari 2019
Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van hun partner, dreigt door nieuwe pensioenwetgeving een inkomensgat. Als hun ex voor de pensioendatum overlijdt, valt een vangnet weg, als ze niet goed opletten.

IASB stemt voor uitstel van de invoering van IFRS 17 met één jaar

De invoering van IRFS 17 is met een jaar uitgesteld. Dit biedt kansen om meer uit de implementatie te halen.

Basel III’s final reforms – explained in a nutshell

Basel III still has a future as the latest refinements introduce an output floor, minimum capital requirements are calculated for various financial and even non-financial risks. If you do a deep dive a whole new universe opens up.

IORP II: regelgevend kader risk governance

Een doeltreffend governancesysteem is verplicht voor Pensioenfondsen. De nieuwe wetgeving, werkt die daaraan mee, of werkt die juist tegen?

Impact van IORP II op pensioenfondsen

IORP II brengt meerdere veranderingen met zich mee voor pensioenfondsen. Bekijk deze video om meer te weten over de vereisten en hoe hieraan te voldoen.

Contractual Service Margin – bereken deze óók op polisniveau!

Verzekeraars staan voor een grote uitdaging om bij de invoering van IFRS 17 de ‘Contractual Service Margin’ (CSM) te bepalen voor de bestaande verzekeringscontracten.

Hoe ziet de pricing van verzekeringen er in de toekomst uit?

In deze video lichten Triple A experts toe hoe de prijsstelling van verzekeringen in de toekomst tot stand komt. Welke technieken zullen hierbij toegepast worden en wat is de impact daarvan?

Stilzitten is geen optie

Het slechtste advies aan pensioenfondsbestuurders en andere pensioen professionals is afwachten en stilzitten tot sociale partners en het kabinet met concrete voorstellen voor een nieuw pensioencontract op de proppen komen.

Basel 4’s impact op market risk

22 november 2018 @ 18:00 – 20:30 – In januari 2016 heeft het Basel Committee on Banking Supervision de nieuwe Standaard voor Minimum Kapitaaleisen voor Markt Risico gelanceerd; ook wel bekend onder de naam The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) of “Basel IV”. Graag praten we u hierover bij in dit seminar. We bespreken daarbij de volgende punten: Kapitaal en Risico […]

Energietransitie gaat beleggers pijn doen

De energietransitie wordt voor alle beleggers een kostenpost. Vooral aandeelhouders in energiebedrijven lopen grote risico’s. Ridzert van der Zee van

Prinsjesdag 2018: (pensioen)kansen voor de toekomst

Traditiegetrouw zet Pensioen Perspectief (onderdeel van Triple A – Risk Finance) de pensioenplannen van het Kabinet op een rijtje.

IFRS17 kennisdeling- en netwerkavond voor zzp’ers #2

20 september 2018 @ 18:00 – 21:00 –

Op 20 september organiseren Profource, Talent&Pro en Triple A gezamenlijk het tweede IFRS17 kennisdeling- en netwerkavond voor onze community van zzp’ers. Wij nodigen je van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Klimaatrisico en energietransitie – beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen en verzekeraars

20 september 2018 @ 13:00 – 16:30 – Op 20 september organiseert de commissie Risicomanagement in samenwerking met de commissie Verantwoord Beleggen een bijeenkomst rondom het thema klimaatrisico. De bijeenkomst is bedoeld voor beleggers, risicomanagers en beleidsmakers. Verschillende sprekers belichten de impact van klimaatrisico’s op het beleggingsgebied van institutionele beleggers. Klimaatverandering raakt institutionele beleggers niet alleen via hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op […]

IORP II: verdere professionalisering pensioenfondsen

Sleutelfuncties en ERB dragen bij aan een doeltreffend governancesysteem In april is door minister Koolmees het voorstel ingediend voor wijziging

Pensioenexperts aan het woord: 5 jaar vooruitblikken op kansen en risico’s

Hoe staat het nu eigenlijk écht gesteld met het verandervermogen van pensioenfondsen? En waar moeten zij zich specifiek op richten

Pensioen Forum

10 oktober 2018 @ 09:45 – 18:00 –

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe regelgeving en bestuursmodellen? Wat vraagt dit van bestuurders? En hoe draagt technologische ontwikkeling hier aan bij? Tijdens de 12e editie van het Pensioenforum krijgt u in 1 dag een update over alle actuele issues die spelen in de pensioensector. Leer welke stappen u nu al kunt zetten van experts en collega pensioenfondsen tijdens deze interactieve dag.

Impact Basel IV op Bancaire sector

28 juni 2018 @ 17:30 – 20:00 – Op donderdag 28 juni a.s. organiseren Talent&Pro en Triple A een informatieve netwerkavond. Het onderwerp van de sessie is de impact van Basel IV op de Bancaire sector.   Gedurende de avond worden de volgende punten besproken: De weg naar Basel 3.5/4 De belangrijkste veranderingen De impact op credit risk RWA Een rekenvoorbeeld Credit Valuation Adjustment […]

Beheersen van niet- financiële risico’s

13 juni 2018 @ 12:30 – 17:00 –

Door te denken in scenario’s kunnen pensioenfondsen ook hun niet-financiële risico’s  beheersen. Bijvoorbeeld: hoe is een pensioenfonds voorbereid in het scenario dat de verplichtstelling verandert of vervalt? 

Seminar Pricing: Strategie, techniek en ethiek

05 september 2018 @ 13:30 – 18:00 –   Nieuwe data analysetechnieken, waaronder machine learning, maken verdergaande differentiatie in prijsstelling van verzekeringsproducten mogelijk. Vanuit strategisch en ethisch oogpunt gelden echter kanttekeningen. In hoeverre is de pricing van uw producten afgestemd op uw strategie en kapitaalmanagement? Welke rol speelt solidariteit hierbinnen? Tijdens dit seminar gaan wij met behulp van een aantal aansprekende externe sprekers […]

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.