Kennisbank
Verfijn resultaten
Zoek
Thema's
Diensten
Marktsectoren
Vorm
Toon resultaten
Toon 

Toelichting projectierendement pensioenakkoord

Voor de vaststelling van het pensioen wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde projectierendement. Wat dat is? Daar gaan wij in dit artikel graag op in.

Duurzaam inzetbaar afbouwen, in ‘topconditie’ naar je pensioen

Hoe help je als or om je medewerkers in topconditie met pensioen te laten gaan? Lees hoe de generatiepactregeling daarvoor kan worden ingezet.

Risicomanagement: De andere blik op ESG-beleggen

29 oktober 2020 @ 15:30 – 16:30 –

In dit webinar bespreken we de specifieke risico’s die ESG beleggen met zich meebrengt en de veranderende eisen die de toezichthouder stelt.

Prognosetafel AG2020 voor pensioenfondsen

Nieuwe prognosetafel AG2020: Wat zijn de verschillen met 2018 en wat is de impact van deze nieuwe prognosetafels?

Grote gevolgen door wijziging UFR-systematiek

De voorgestelde stapsgewijze invoering van UFR tot 1 januari 2024, doorkruist de invoering van het Pensioenakkoord. Pieter legt met rekenvoorbeelden uit hoe.

Het Pensioenakkoord, kort samengevat

De verschillende pensioenregelingen, het transitiekader, de waarderingsmethode en de next steps… je leest er alles over, in het kort, in deze samenvatting van het pensioenakkoord.

Pensioenregeling per 1 januari 2021 verplicht voor payrollwerkgevers

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierna is die verplichting samengevat en wordt uitgelegd hoe

Twee dc-regelingen kunnen best naast elkaar bestaan

De verzekeraars zijn ontevreden over de manier waarop dc-regelingen overgaan naar een vlakke premie. Twee soorten regelingen blijven naast elkaar bestaan. Volgens Johan Nieuwersteeg is dat helemaal geen probleem.

Pensioenakkoord samengevat

12 Juni 2020 zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord uitgezet. in dit korte artikel vatten wij samen wat er op dit moment bekend is.

Twaalf jaar AM Flash geanalyseerd: het intermediair en volmachten worden insurtech

Het intermediair/volmacht als insurtech? Wij deden onderzoek naar de dynamiek in het intermediair en volmachtkanaal en maakten daarbij gebruik van AM:signalen van de afgelopen 12 jaar.

Chaining in Python and R

Chaining is a powerful construct supported both by Python and R. Feel free to try it yourself, code and data can be found here.

De kracht van data in de verzekeringswereld | 3 experts aan het woord

Het vertalen van data naar waardevolle inzichten zal een essentiële competentie worden binnen elke verzekeraar. Maar zijn de best practices? Lees ze in dit verslag van de round-table!

Werkgever moet de or betrekken bij verandering pensioenafspraken

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de or bij het transitieplan naar het nieuwe pensioencontract, inclusief de afspraken over een eventuele compensatie.

WIA-instroom over 2015-2019 nader beschouwd

Job van Wassenberg schijnt in dit artikel zijn licht op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in de afgelopen vier jaar.

Meer waarde uit uw data halen: zo doet u dat!

Eerder gehyped, nu ook bewezen: er is echt meer waarde uit uw data te halen. Lees het artikel voor een concreet voorbeeld.

What makes a good model?

What do we consider a good model? A model that runs fast and can run via cloud? A model with a lot of features and few (known?) bugs? Do particular programming languages or software packages make a good solution? Read the opinion of Robert Poos.

Webinar: Vind je weg door de ‘Excel Jungle’ met Python of R

22 april 2020 @ 10:00 – 10:30 –

Excel is het meest gebruikte programma voor het uitvoeren van berekeningen, analyses en rapportages. Maar hoe voorkom je wildgroei aan spreadsheets? En hoe houd je resultaten op een efficiënte manier beheersbaar en reproduceerbaar?

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)

Hoewel de risk adjustment onder IFRS 17 overeenkomsten vertoont met de risicomarge onder Solvency II is deze fundamenteel anders van aard. Dit artikel gaat in op de verschillen en gemeenschappelijkheden.

Seminar Capital Generation

12 december 2019 @ 13:30 – 18:00 –

In dit seminar nemen wij u mee in de afwegingen die verzekeraars maken op het gebied van capital generation. Ron van Oijen (CEO VIVAT), Tom Veerman (oprichter Triple A) en anderen

Pensioenakkoord kan leiden tot hausse aan ww-uitkeringen

Het nieuwe pensioenakkoord kan erg gunstig uitpakken voor bijna-gepensioneerden met een zwaar beroep. Ze moeten zich dan wel voortijdig laten ontslaan.

Pensioenkorting op komst door deel dga’s?

Voor dga’s die voor hun pensioenvoorziening rekenen op een oudedagsverplichting dreigt volgend jaar ook een ‘korting’. Tenzij het kabinet er nog een stokje voor steekt.

Het nieuwe pensioenakkoord: In kannen en kruiken?

Wat is er nu precies afgesproken in het pensioenakkoord? Corry van Herpen zet 5 afspraken op een rij en 5 tips voor de or om zich goed voor te bereiden.

Het pensioenakkoord: doorsneepremie wordt niét afgeschaft, doorsneesysteem wel…

Vóór de zomer kwamen het kabinet en de sociale partners eindelijk tot een pensioenakkoord. Hierin zijn ingrijpende maatregelen afgesproken. Een groot misverstand is dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft. Dat is niet het geval. Wat gaat er dan wel veranderen?

Kwantificeren van klimaatrisico’s in beleggingsportefeuilles

25 september 2019 @ 13:30 – 17:30 –

KPS ging in op vragen als: Hoe verhouden klimaatgerelateerde scenario’s (zoals de energietransitie) zich tot andere bepalende financiële risico’s?

Beleggers worden gedwongen meer risico te nemen

De omgekeerde rentecurve is een sterke indicator voor een recessie, maar het is niet waarschijnlijk dat heel Europa daarmee te maken krijgt. Waarschijnlijk wel landen die veel exporteren, zoals Duitsland. De vraag is of centrale banken nog wel over middelen beschikken om hun beleid aan te passen.

Workshop Actuariële modellen voor IT’ers

30 september 2019 @ 17:00 – 21:00 –

De Modelling tak van Triple A organiseert daarom een workshop voor Betabit, met als onderwerpen: Wat is het werkveld van een actuaris? Waarom hebben verzekeraars projectiemodellen nodig? Hoe werken deze projectiemodellen?

Prinsjesdag 2019 en het Pensioenakkoord

Bij Prinsjesdag 2019 blijkt dat er concrete stappen te verwachten zijn in het Pensioenakkoord. Die zijn van belang voor werkgevers en HR. Lees onze bevindingen in dit artikel.

WGA-risico: publiek of privaat verzekeren?

Binnenkort beslissen werkgevers waar ze de komende 3 jaar verzekerd zijn. Zorg dat je met de juiste -actuariële- data werkt, anders wordt ’t een dure grap!

IT-collega’s kunnen het actuariaat nog veel leren

‘Met ons team slaan we de brug tussen IT en het actuariaat. Helpen organisaties in de transitiefase naar een set modellen die voldoen aan de eisen van de toezichthouder, maar belangrijker nog flexibel, controleerbaar en (kosten)efficiënt zijn.’

Mogelijk grote stijging pensioenpremie jongeren door pensioenakkoord

Jaap Harmsen: ‘De premie van jongeren gaat in veel gevallen flink stijgen, vooral voor de werknemers die niet bij een bedrijfstakpensioenfonds zitten.’’

Beter pensioen? Jonge parttimer grijpt mis

Pensioenen. Het kabinet wil een eerlijker en transparanter pensioenstelsel. Toch dreigt een groep de dupe te worden. Veel uren maken

De uitdagingen van Basel IV in de praktijk

05 september 2019 @ 15:30 – 19:00 –

Hoe ga je in de praktijk om met de uitdagingen van Basel IV, waar staan we nu, wat zijn best practises en hoe benut je de kansen? Diverse sprekers geven vanuit verschillende invalshoeken hun visie en delen hun ervaringen uit de praktijk.

Dataset BVNL 2018 (CBS-CvB) beschikbaar gesteld door Triple A!

Wij hebben CBS CvB gevraagd een onderzoek naar werkende personen in Nederland uit te voeren (de BVNL). De resultaten delen we graag met jou. Download de dataset op deze pagina!

Rekenvoorbeeld Pensioenakkoord: Jong en oud gaan er op achteruit

Het pensioenakkoord is geaccepteerd door de leden van CNV en FNV. Wat betekent dit voor u als werkgever en wat zijn de gevolgen hiervan voor de werknemers?

Het Pensioen Akkoord: een eerste inzicht

Op 4 juni hebben Kabinet, werkgevers en vakbonden een “pensioenakkoord” bereikt. Wat betekent dit principeakkoord voor de werknemer, werkgever en OR? AOW leeftijd, ZZP’ers, beschikbare premieregelingen.. Lees het hier.

Seminar Pricing WIA & Innovatie

18 juni 2019 @ 13:30 – 18:00 –   Op deze interactieve middag nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen, mogelijkheden en innovatie in de pricing van WIA-inkomensverzekeringen.Bekijk evenement De basis is een verdieping en beschouwing van het kansenstelsel WGA-ERD 2019 met een pragmatische vertaling naar pricing & tooling WIA. In het tweede deel prikkelen wij u met het toepassen van alternatieve […]

Ontwikkeling instroomkansen belangrijk voor gedegen advies WGA ERD

Recent heeft UWV het Kennisverslag 2019-3e kwartaal gepubliceerd. Voor een gedegen advies over WGA Eigen Risicodragerschap zijn de beschreven ontwikkelingen heel relevant.

Data Analytics voor verzekeraars en intermediairs

06 juni 2019 @ 12:00 – 12:30 –

Meer rendement, marktaandeel of lagere kosten met behulp van data analytics. Wilt u weten hoe u dat ook kunt bereiken? Volg ons webinar!

Individuele levensverwachting zet solidariteit op losse schroeven

Pensioenfondsen kunnen in theorie veel meer data gebruiken bij de voorspelling van de (individuele) levensverwachting. Wat zijn hiervan de consequenties?

Alternative CSM approach for IFRS 17

Carlo Jonk betoogt in dit artikel dat veel uitdagingen rondom de implementatie van IFRS 17 wegvallen wanneer een andere (forward looking) grondslag wordt gehanteerd voor de berekening van de CSM. (Engelstalig artikel)

Bij eigen risico dubbele rechten

Werkgevers hebben een keuze: het arbeidsongeschiktheidsrisico verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In 2019 zullen veel werkgevers die keuze opnieuw moeten maken. Uw heeft dan OR adviesrecht, vaak gecombineerd met het instemmingsrecht.

Pensioengat voor jonge vrouw

Nieuwersteeg is gaan rekenen en komt tot de conclusie dat een jonge vrouw die tien jaar lang parttime – twintig in plaats van veertig uur – gaat werken, tegen een pensioengat van 10% oploopt ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten die fulltime werken.

Big Data Expo

18 september 2019 – 19 september 2019 @ Hele dag –

Aanmelden kan door het sturen van een mailbericht naar: pieter.marres@aaa-riskfinance.nl

Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Kansenstelsel WGA-ERD 2019 is zojuist gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars en de leden van de werkgroep WGA-ERD. Deze grondslag volgt het kansenstelsel WGA-ERD uit 2014 op.

autoML: the Holy Grail for the insurance industry?

The primary objective of data science is adding value to the business, using data. This is where a well selected AutoML platform can make a difference.

Focuscongres 2019 Pensioen Pro

14 maart 2019 @ 10:30 – 18:00 – “(Be)sturen in het oog van de storm”. Pensioenfondsen krijgen begin 2019 te maken met een ‘perfect storm’ van veranderingen: het einde van de (beleggings)cyclus, het einde van monetaire verruiming, de Brexit, een wereldwijde handelsoorlog, en – dichter bij huis – een verregaande consolidatieslag. Hoe houd je als bestuur de regie?

Waardeoverdracht klein pensioen

Als een werknemer van baan wisselt, heeft hij het recht om zijn pensioen over te dragen van de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever.

Actuarial Intelligence

Onze beroepsgroep is te terughoudend bij het verkennen én toepassen van nieuwe modellen en technieken. Een gemiste kans, want Artificial Intelligence kan niet zonder Actuarial Intelligence.

De impact van AI op het verzekeringslandschap

De belangrijkste succesfactor voor AI is door het samen met de eindgebruiker te ontwikkelen, gedreven van uit het oplossen van business vraagstukken óf om klanten beter te bedienen. AI is een manier om een doel te bereiken, zeker geen doel op zich.

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de 8 belangrijkste gevolgen van de kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor ondernemingsraden en werkgevers?

Ben ik verplicht me aan te sluiten bij de pensioenregeling van de baas?

Je zou denken dat iedereen graag mee wil doen aan dit soort regelingen. Maar zeker jongeren denken vaak dat ze het geld beter nu kunnen gebruiken dan later, en het vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars is enorm afgenomen.

Data Analytics in de Nederlandse verzekeringsmarkt

In dit webinar krijg je in een half uur een goed beeld van het gebruik en de mogelijkheden van Data Science, Machine Learning en AI bij pricing, fraudedetectie en claimshandling bijvoorbeeld en het gebruik van simulaties, clustering en dashboarding voor de verzekeringspraktijk.

Pensioengat dreigt na scheiding

De Financiële Telegraaf  – 14 januari 2019
Voor mensen die financieel afhankelijk zijn van hun partner, dreigt door nieuwe pensioenwetgeving een inkomensgat. Als hun ex voor de pensioendatum overlijdt, valt een vangnet weg, als ze niet goed opletten.

IASB stemt voor uitstel van de invoering van IFRS 17 met één jaar

De invoering van IRFS 17 is met een jaar uitgesteld. Dit biedt kansen om meer uit de implementatie te halen.

Basel III’s final reforms – explained in a nutshell

Basel III still has a future as the latest refinements introduce an output floor, minimum capital requirements are calculated for various financial and even non-financial risks. If you do a deep dive a whole new universe opens up.

IORP II: regelgevend kader risk governance

Een doeltreffend governancesysteem is verplicht voor Pensioenfondsen. De nieuwe wetgeving, werkt die daaraan mee, of werkt die juist tegen?

Impact van IORP II op pensioenfondsen

IORP II brengt meerdere veranderingen met zich mee voor pensioenfondsen. Bekijk deze video om meer te weten over de vereisten en hoe hieraan te voldoen.

Contractual Service Margin – bereken deze óók op polisniveau!

Verzekeraars staan voor een grote uitdaging om bij de invoering van IFRS 17 de ‘Contractual Service Margin’ (CSM) te bepalen voor de bestaande verzekeringscontracten.

Hoe ziet de pricing van verzekeringen er in de toekomst uit?

In deze video lichten Triple A experts toe hoe de prijsstelling van verzekeringen in de toekomst tot stand komt. Welke technieken zullen hierbij toegepast worden en wat is de impact daarvan?

Stilzitten is geen optie

Het slechtste advies aan pensioenfondsbestuurders en andere pensioen professionals is afwachten en stilzitten tot sociale partners en het kabinet met concrete voorstellen voor een nieuw pensioencontract op de proppen komen.

Basel 4’s impact op market risk

22 november 2018 @ 18:00 – 20:30 – In januari 2016 heeft het Basel Committee on Banking Supervision de nieuwe Standaard voor Minimum Kapitaaleisen voor Markt Risico gelanceerd; ook wel bekend onder de naam The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) of “Basel IV”. Graag praten we u hierover bij in dit seminar. We bespreken daarbij de volgende punten: Kapitaal en Risico […]

Energietransitie gaat beleggers pijn doen

De energietransitie wordt voor alle beleggers een kostenpost. Vooral aandeelhouders in energiebedrijven lopen grote risico’s. Ridzert van der Zee van

Prinsjesdag 2018: (pensioen)kansen voor de toekomst

Traditiegetrouw zet Pensioen Perspectief (onderdeel van Triple A – Risk Finance) de pensioenplannen van het Kabinet op een rijtje.

IFRS17 kennisdeling- en netwerkavond voor zzp’ers #2

20 september 2018 @ 18:00 – 21:00 –

Op 20 september organiseren Profource, Talent&Pro en Triple A gezamenlijk het tweede IFRS17 kennisdeling- en netwerkavond voor onze community van zzp’ers. Wij nodigen je van harte uit daarbij aanwezig te zijn!

Klimaatrisico en energietransitie – beleggingsrisico’s voor pensioenfondsen en verzekeraars

20 september 2018 @ 13:00 – 16:30 – Op 20 september organiseert de commissie Risicomanagement in samenwerking met de commissie Verantwoord Beleggen een bijeenkomst rondom het thema klimaatrisico. De bijeenkomst is bedoeld voor beleggers, risicomanagers en beleidsmakers. Verschillende sprekers belichten de impact van klimaatrisico’s op het beleggingsgebied van institutionele beleggers. Klimaatverandering raakt institutionele beleggers niet alleen via hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op […]

IORP II: verdere professionalisering pensioenfondsen

Sleutelfuncties en ERB dragen bij aan een doeltreffend governancesysteem In april is door minister Koolmees het voorstel ingediend voor wijziging

Pensioenexperts aan het woord: 5 jaar vooruitblikken op kansen en risico’s

Hoe staat het nu eigenlijk écht gesteld met het verandervermogen van pensioenfondsen? En waar moeten zij zich specifiek op richten

Pensioen Forum

10 oktober 2018 @ 09:45 – 18:00 –

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe regelgeving en bestuursmodellen? Wat vraagt dit van bestuurders? En hoe draagt technologische ontwikkeling hier aan bij? Tijdens de 12e editie van het Pensioenforum krijgt u in 1 dag een update over alle actuele issues die spelen in de pensioensector. Leer welke stappen u nu al kunt zetten van experts en collega pensioenfondsen tijdens deze interactieve dag.

Impact Basel IV op Bancaire sector

28 juni 2018 @ 17:30 – 20:00 – Op donderdag 28 juni a.s. organiseren Talent&Pro en Triple A een informatieve netwerkavond. Het onderwerp van de sessie is de impact van Basel IV op de Bancaire sector.   Gedurende de avond worden de volgende punten besproken: De weg naar Basel 3.5/4 De belangrijkste veranderingen De impact op credit risk RWA Een rekenvoorbeeld Credit Valuation Adjustment […]

Beheersen van niet- financiële risico’s

13 juni 2018 @ 12:30 – 17:00 –

Door te denken in scenario’s kunnen pensioenfondsen ook hun niet-financiële risico’s  beheersen. Bijvoorbeeld: hoe is een pensioenfonds voorbereid in het scenario dat de verplichtstelling verandert of vervalt? 

Seminar Pricing: Strategie, techniek en ethiek

05 september 2018 @ 13:30 – 18:00 –     Nieuwe data analysetechnieken, waaronder machine learning, maken verdergaande differentiatie in prijsstelling van verzekeringsproducten mogelijk. Vanuit strategisch en ethisch oogpunt gelden echter kanttekeningen. In hoeverre is de pricing van uw producten afgestemd op uw strategie en kapitaalmanagement? Welke rol speelt solidariteit hierbinnen? Tijdens dit seminar gaan wij met behulp van een aantal aansprekende externe […]

De beheersing van klimaatrisico’s in de praktijk

06 maart 2018 @ 13:00 – 17:00 –

De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan is kraakhelder, maar wat is de impact op de Nederlandse financiële sector eigenlijk? Hoe bepaalt u hoe kwetsbaar u bent en nog belangrijker: hoe zorgt u dat u op verantwoorde wijze inspeelt op de klimaatdoelen?

IORP II richtlijn: uitdaging voor actuarissen

De IORP II richtlijn introduceert – in lijn met Solvency II voor verzekeraars – het three lines of defence model. De eerste lijn is de business zelf

1-daags event – Basel 4 en CRR2

17 mei 2018 @ Hele dag – De na-crisis hervormingen zijn af, wat is de werkelijke impact op uw business model? Hoe vertalen banken de vereisten van Basel?  Hoor meer bij het event voor én door banken! De officiële Basel 3 standaarden, of Basel 4 zoals de bancaire sector het benoemt, zijn bekend. Daarmee staat de komende periode in het teken van de […]

1-daagse conferentie ALM 2018

21 juni 2018 @ 09:00 – 17:00 – 1-daagse conferentie ALM 2018 Wat is de impact van uw ambitie, prijs, zekerheid en impact beleggen op uw ALM strategie? Speerpunten: »» Impact van regelgeving (Solvency II, IFRS 17, MiFID II, Basel IV en IFRS 9 voor banken) »» Impact afname opkoopprogramma Europese Centrale Bank op uw ALM »» Van een generieke- naar een meer […]

IFRS 17 voor Verzekeraars – 1-daagse conferentie van IIR

31 mei 2018 @ 09:15 – 17:15 – IFRS 17 voor Verzekeraars In de startblokken voor een efficiënte implementatie van IFRS 17 De beginselen van IFRS 17 zijn grotendeels bekend. Eind 2018 start u naar verwachting met de implementatie. Voor de start van de implementatie maakt u ingrijpende beleidskeuzes. Welke afwegingen maakt u en waarom? Welke aanpak past het beste bij úw verzekeraar? Tijdens de […]

IFRS 17 – samenwerking Finance en Actuariaat

04 juni 2018 @ 09:30 – 17:00 – Doelgroep Dit seminar is bedoeld voor financieel professionals als actuarieel professionals, accountants, risk managers en controllers die betrokken zijn bij reguliere rapportageprocessen. Doel Vanaf 2021 dienen verzekeraars te rapporteren volgens de nieuwe IFRS 17 richtlijnen, maar in de aanloop daar naartoe moet er nog veel werk verzet worden. Welke impact heeft IFRS17 voor uw bedrijf? Tijdens deze […]

IFRS17 kennisdelings- en netwerkavond voor zzp-ers

19 april 2018 @ 18:00 – 21:00 – FRS17 kennisdelings- en netwerkavond die Profource, Redmore Solutions, Talent&Pro en Triple A gezamenlijk organiseren voor onze community van zzp-ers. Foto’s

Hoe word je tijdig IFRS 17-compliant? Zeven praktische tips.

Voor verzekeraars gaat de financiële verslaggeving grondig wijzigen nu over een kleine drie jaar een nieuwe beleidslijn in werking treedt.

Roundtable IORP II: Risicomanagement voor pensioenfondsen

31 januari 2018 @ 16:00 – 17:30 – Triple A Risk Finance organiseert in samenwerking met René Doff en Inaudit: Roundtable Risicomanagement voor pensioenfondsen Deze roundtable gaat over de veranderingen als gevolg van de IORP II richtlijn die in 2019 van kracht wordt. IORP II stelt nieuwe eisen aan het risicomanagement. Het is nu tijd om je op die veranderingen voor te bereiden. […]

Carbon Risk Scan

De klimaatconferentie van Parijs 2015 leidde tot een akkoord dat is ondertekend door 195 landen.

Vijf manieren waarop IFRS 17 het werk van de finance professional gaat veranderen

In mei van vorig jaar heeft de International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 17 Insurance Contracts gepubliceerd.

De actuaris als Data Scientist? Ja, natuurlijk!

Budget-smartphones hebben tegenwoordig meer rekenkracht dan de beroemde supercomputer Deep Blue, die in 1997 in een rechtstreeks duel toenmalig wereldkampioen schaken Garry Kasparov wist te verslaan.

Het veranderende datalandschap door de komst van IFRS 17

Dat er veel gaat veranderen door de komst van IFRS 17 (voorheen bekend als IFRS 4-fase II), is inmiddels algemeen bekend.

Modelverbeteringen doorvoeren en kostenbesparingen realiseren: sluit het één het ander uit?

De verzekeringsmarkt staat onder grote druk om kostenbesparingen te realiseren, terwijl de eisen op het gebied van regelgeving alleen maar toenemen en men steeds sneller wil kunnen of moet rapporteren.

Carbon stress testing – noodzaak en aanpak

Zoals inmiddels algemeen bekend is, wordt onze planeet geleidelijk aan warmer. Op dit moment is de temperatuur op aarde al één graad Celsius warmer dan voor de industriële revolutie en warmterecords sneuvelen onophoudelijk.

© 2020 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.