Publicaties Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen van de kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor ondernemingsraden en werkgevers?

 

Op 1 februari jl. presenteerde Minister Koolmees een Kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel. De Minister geeft aan dat hervorming nodig is en geeft in de brief 10 maatregelen aan die de aanzet hiertoe vormen.

Gevolgen 10 maatregelen voor hervorming pensioenstelsel:

 • Afschaffing van de doorsneepremie (iedere werknemer betaalt dezelfde premie ongeacht de leeftijd) bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen;
 • De verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen blijft bestaan (voorbeelden Metalektro of Zorg en Welzijn);
 • Introductie van een degressieve pensioenopbouw voor alle pensioenregelingen. Wie de uitvoerder is, maakt niet uit (PPI, verzekeraar, pensioenfonds). Degressief betekent dat de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw niet meer voor iedere leeftijd gelijk is.
 • Discussie over compensatie voor groepen die er mogelijk op achteruit gaan;
 • “ DC in plaats van DB” –> Een “drang” (of dwang?) om naar een (vorm van) beschikbare premie regeling over te gaan (en dus niet middelloon). Ook voor bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Afspraken maken over hoe van de oude pensioenregeling naar de nieuwe pensioenregeling gekomen moet worden inclusief de overdracht van het al opgebouwde pensioen (“invaren”) in de nieuwe pensioenregeling;
 • Aanpassing van de voorwaarden voor partnerpensioen;
 • De mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de  pensioenwaarde ineens  op te nemen.

Wat betekent dit voor de ondernemingsraden en werkgevers?

 • Alle pensioenregelingen zullen moeten worden gewijzigd. Er moeten veel keuzes worden gemaakt. Over alle genoemde punten zal moeten worden gesproken en onderhandeld tussen werknemers en werkgevers.
 • Als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, PPI of ondernemingspensioenfonds, heeft de OR (meestal) een instemmingsrecht bij wijzigingen.
 • Als de pensioenregeling bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds is ondergebracht, dan worden de afspraken door sociale partners gemaakt en heeft de individuele werkgever geen directe invloed op de uitkomst;
 • Bij vrijwillige elementen uit de verplichte regeling zal de werkgever wel visie ontwikkelen. Bij die wijzigingen zal in beginsel instemming aan de OR moeten worden gevraagd.

Meer weten? Lees het artikel:  Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: gevolgen voor werkgevers en ondernemingsraden?

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gerelateerde vacatures
Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.