Diensten Data Analytics

Data Analytics

Data Analytics is hot. Met Data Analytics zijn organisaties in staat hun concurrenten flink te overtreffen. Maar dat is er in de afgelopen jaren niet gemakkelijker op geworden. Er wordt steeds meer data geproduceerd, over een steeds gevarieerder set aan onderwerpen. En we zien dat analytics steeds vaker worden ingezet, waardoor inmiddels een zekere mate van analytics vereist is om überhaupt bij te kunnen blijven. Om met kop en schouders boven de concurrentie uit te steken, heeft een organisatie een effectieve Data Analytics strategie nodig die ondersteunend is aan de business strategie. Vervolgens moet zij de cruciale, strategische toepassingen identificeren en daar de juiste oplossing bij ontwikkelen.

Triple A Data Analytics experts met inhoudelijke domeinkennis helpen u en uw organisatie de maximale waarde uit uw data te halen.

Het doel van Data Analytics is om waarde te leveren aan uw organisatie, doordat u betere beslissingen neemt na een gedegen analyse van beschikbare data. Wat van waarde is, kan enorm verschillen per organisatie en hangt sterk samen met de gekozen strategie. Vaak gaat het om hogere opbrengsten (sales) of lagere kosten, maar ook een verhoogde klanttevredenheid of productbeleving zijn veel voorkomende doelstellingen. Succesvolle analytics projecten beginnen met het in kaart brengen van kansen en het inschatten van de te verwachten business value, en eindigen met het meten en valideren van de resultaten. De beste analytics projecten richten zich bovendien op strategische doelstellingen.

Visual Analytics biedt inzichten aan mensen, die strategische, tactische of operationele beslissingen nemen. Denk aan een dashboard waarin de ontwikkeling van omzet per product of klantgroep weergegeven wordt, of een rapportage over de gemiddelde tijdsduur per stap in een productieproces.

Predictive Analytics gaat over het maken van voorspellingen op individueel niveau, die kunnen leiden tot geautomatiseerde beslissingen. Een paar voorbeelden zijn fraudedetectie bij banktransacties en verzekeringsclaims, of geïndividualiseerde productaanbevelingen en prijzen.

Algorithmic Analytics is de verzamelnaam voor alle maatwerkalgoritmes om data te analyseren. Hierbij gaat het meestal om domein-specifieke toepassingen waar geen standaard algoritmes voor gebruikt kunnen worden, zoals gradient boosted trees modellen of neurale netwerken.

Data vormt het fundament voor alle analytics. Met de toenemende productie van, en vraag naar data, is het een complexe uitdaging om een betrouwbare basis te leggen voor analytics. Veel voorkomende oplossingen zijn bijvoorbeeld een data warehouse voor dashboards en rapportages, en een data lake of feature store voor machine learning toepassingen.

Grote meerwaarde van domeinkennis

De technieken om data te verwerken en te analyseren worden steeds toegankelijker. Er is bijna geen data scientist te vinden die zelf een gradient boosted trees algoritme geschreven heeft; iedereen kan direct aan de slag met de meest geavanceerde algoritmes door gebruik te maken van open source software. De beste Data Analytics experts onderscheiden zich door de manier waarop zij die algoritmes en technieken gebruiken. Domeinkennis is daarin doorslaggevend en van essentieel belang om de juiste keuzes te kunnen maken, zowel op het gebied van data als van analytics.

Succesvol met Data Analytics

De Data Analytics experts van Triple A hebben zowel de financiële en actuariële domeinkennis als de praktische ervaring om op een succesvolle manier Data Analytics toe te passen, in een grote verscheidenheid aan bedrijfsprocessen, zowel binnen als buiten de financiële sector. We helpen u graag met uw Data Analytics uitdagingen!

Geïnteresseerd in onze dienstverlening, of wilt u een keer vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem contact met ons op!

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Data Analytics
Aanpak schadelastbeheersing

Schadelastbeheersing

Als verzekeraar wilt u meer rendement uit uw portefeuille halen en breder kijken dan alleen de pricing. De concurrentie in de verzekeringsmarkt neemt immers toe, en dat zet druk op uw premies en winstgevendheid.
URM betekenis

Data Driven Continuous Improvement

Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.
Asset Liability Management (ALM) studie

Premiestelling Schadeverzekeraars

De schadeverzekeringsmarkt krimpt en de binnen en –buitenlandse concurrentie neemt toe. Daardoor is de premiestelling van uw verzekeringsproducten cruciaal om in de race te blijven.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.