Publicaties Twee dc-regelingen kunnen best naast elkaar bestaan

Twee dc-regelingen kunnen best naast elkaar bestaan

De verzekeraars zijn ontevreden over de manier waarop dc-regelingen overgaan naar een vlakke premie. Twee soorten regelingen blijven naast elkaar bestaan. Volgens Johan Nieuwersteeg hoeft dat helemaal geen probleem te zijn.

Het Verbond van Verzekeraars heeft het over een weeffout in het pensioenakkoord. De verzekeraars vinden het onbegrijpelijk dat bij direct verzekerde premieregelingen onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en nieuwe werknemers. De bestaande werknemers blijven een leeftijdsafhankelijke premie betalen, terwijl hun nieuwe collega’s een vlakke premie gaan afdragen. De verzekeraars waarschuwen dat twee systemen naast elkaar leiden tot hogere uitvoeringskosten en de arbeidsmobiliteit beperken. Ook vinden zij dit niet eerlijk.

Maar is er wel sprake van een weeffout of zijn sociale partners vernieuwend en hebben zij gekozen voor een ander patroon? De spijkerbroek werd in het verleden ook als een weeffout gezien. Ik denk dat er sprake is van vernieuwing en dat de kritiek onvoldoende rekening houdt met de nieuwe wereld waarin wij leven.

In de huidige tijdgeest past een vlakke premie beter en ook vanuit arbeidsvoorwaardelijk oogpunt is dat logischer. Werknemers begrijpen niet waarom oudere werknemers een hogere premie ontvangen dan hun jongere collega’s. Dat sociale partners toestaan dat werknemers hun huidige premieregeling met een stijgende staffel mogen voortzetten, is praktisch omdat geen complexe compensatiemaatregelen nodig zijn. Dit is een winst die is behaald ten opzichte van de oorspronkelijke plannen met een overgang naar een vlakke premie voor alle medewerkers.

Johan Nieuwersteeg, actuaris bij Triple A - Risk Finance

Johan Nieuwersteeg

Eenvoudiger

Eén van de argumenten tegen de oplossing van sociale partners is dat de uitvoering met twee regelingen complexer is en daarmee fors duurder. In mijn beleving is een vlakke staffel juist eenvoudiger in de uitvoering met bovendien lagere (arbeidsongeschiktheids)risico’s voor verzekeraars. De kosten voor uitvoering van een premieregeling zijn zo’n € 50 per medewerker per jaar en de administratieve inspanningen zijn bij twee regelingen niet noemenswaardig groter.

Het is opvallend dat twee regelingen binnen één onderneming nu als een probleem wordt ervaren, terwijl dat in het verleden niet het geval was. Bij veel ondernemingen is er sprake van twee of meer regelingen en dan was het verschil nog groter vanwege het verschil in de aard van de regeling. Werknemers die bij de wijziging van de regeling in dienst waren, namen deel aan een eindloon- of middelloonregeling en nieuwe in een beschikbare premieregeling.

Ook zou het onderscheid met twee regelingen leiden tot een beperking van de arbeidsmobiliteit. Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Hoe vaak kijkt een werknemer die overstapt naar een andere werkgever naar zijn pensioenregeling? En ook in de huidige situatie is er een groot verschil in kwaliteit van regelingen. Kortom, er zal altijd een verschil zijn en dat is ook geen probleem als de werknemer zich daarvan bewust is. In de nieuwe situatie wordt het voor een medewerker juist transparanter wat de regeling van de nieuwe werkgever behelst en kan hij bij de overstap naar de die werkgever daarover onderhandelen.

Meer pensioenbewustzijn kan teleurstellingen juist voorkomen. Pensioen is niet anders dan uitgesteld inkomen. Pensioen speelt een rol bij de overstap naar een andere werkgever, maar andere factoren zoals salaris, uitdaging, perspectief, duurzame inzetbaarheid en opleiding zijn veel belangrijker. En als een medewerker van mening is dat zijn pensioenpremie te laag is, dan heeft hij de mogelijkheid om voor eigen rekening extra premie in te leggen.

Uitlegbaar

Sociale partners hebben gekozen voor een vlakke premie die geldt voor iedereen. Dat is wel zo simpel en goed uitlegbaar. Het probleem van de ongunstige overstap naar die vlakke premie is opgelost door de opbouw in de huidige premieregeling voort te zetten. Waarschijnlijk zal binnen enkele jaren sprake zijn van één regeling met een vlakke staffel, omdat veel van de huidige medewerkers de onderneming inmiddels hebben verlaten of de medewerkers bij de invoering de mogelijkheid wordt geboden om de overstap te maken naar een vlakke staffel.

De groep met een afwijkende premiestaffel is dan fors geslonken. Daarnaast leert de ervaring dat na verloop van tijd een harmonisatie van regelingen eerder wordt geaccepteerd. Bovendien dalen de compensatiekosten in de loop van de tijd. Zo brengt het pensioenakkoord pensioen dichter bij de werknemers en dat is uiteindelijk een doel van alle partijen, ook van verzekeraars.

Dit artikel verscheen op 30 juni in het vakblad Pensioen Pro

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gerelateerde vacatures
Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.