Marktsectoren Ondernemingen & non-profit

Ondernemingen en non-profit organisaties

Uw medewerkers zijn uw kapitaal en daar bent u zuinig op. U biedt ze een marktconform salaris, diverse emolumenten en een al of niet flexibele pensioenregeling. Daarnaast legt de wetgever u verstrekkende werkgeversverplichtingen op in de sfeer van de sociale zekerheid. Ook die brengen kosten met zich mee, die zich niet altijd even gemakkelijk laten beheersen. Doorbetaling bij ziekte en sancties op arbeidsongeschiktheid kunnen flink in de papieren lopen. Heeft u optimaal inzicht in de kosten en risico’s? Zijn er verbeterkansen? Weet dat u er als werkgever niet alleen voor hoeft te staan.

U neemt uw verantwoordelijkheid als werkgever en komt uw toezeggingen aan uw medewerkers graag na. Tijdens hun werkzame leven, ‘in voor- en tegenspoed’, en na hun pensionering. Maar zijn al uw toezeggingen nu en op termijn betaalbaar? Laten bepaalde risico’s die samenhangen met ziekteverzuim en re-integratieverplichtingen zich verantwoord afdekken? Hoe overtuigt u de OR van koerswijzigingen en hoe weet u zeker dat uw verzuim- en pensioenstrategie overeenstemt met de actuele wet- en regelgeving? Hoe vergroot u het bewustzijn van uw medewerkers over risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en ouderdom? En hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers meer gaan nadenken over hun toekomst?

Integraal advies

Vraagstukken op het gebied van de sociale zekerheid en pensioenafspraken zijn uitermate complex. Er zijn adviseurs met aantoonbare kennis van beide speelvelden. U vindt ze bij Triple A – Risk Benefits Consulting en dat heeft tastbare voordelen. Onze consultants zijn thuis in alle relevante vraagstukken en dilemma’s die u als werkgever, HRM-professional of Finance professional kunt tegenkomen op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen. Uw voordeel is evident:

  • Gedetailleerde kennis van alle facetten van sociale zekerheid en pensioenen
  • Objectief inzicht in alle kosten, risico’s en compatibiliteit met wet- en regelgeving
  • Geïntegreerd advies met concrete verbetervoorstellen
  • Pragmatische ondersteuning bij implementatie van nieuwe afspraken en procedures, onafhankelijk en indien gewenst aanvullend op uw bestaande adviseurs

Handvatten voor optimaal management werkgeversrisico’s

De regels en wetten waarin de sociale zekerheden voor uw medewerkers vastliggen, zijn complex en veranderen frequent. Als werkgever loopt u aanzienlijke financiële risico’s die samenhangen met ziekteverzuim, verplichte re-integratie-inspanningen en bindende meldingsprocedures. Op basis van een bedrijfsspecifieke kosten- en risicoanalyse reiken wij handvatten aan, die u maximale grip geven op uw werkgeversrisico’s.

Objectieve data en berekeningen voor verantwoorde pensioenkeuzes

Als de pensioenvoorziening voor uw medewerkers niet aan het pensioenfonds van uw bedrijfstak gebonden is, staat u zelf voor belangrijke keuzes. Want de betekenis van individuele pensioenafspraken in het totale arbeidsvoorwaardenpakket neemt toe naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt. De OR oordeelt mee en er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de medewerkers zelf. Gespecialiseerde kennis van de pensioenwereld en de actuele wet- en regelgeving is de sleutel tot duurzaam beleid. Die kennis is binnen onze organisatie verankerd.

Van advies tot uitvoering

Onze actuarissen, risk managers en Big Data-experts werken nauw samen in multidisciplinaire teams. Onze analyses maken zowel de details als het grote geheel transparant. Als het gaat om uw verplichtingen en risico’s die samenhangen met de sociale zekerheid en pensioenafspraken, staan onze specialisten voor u klaar. Wilt u het bewustzijn en de kennis van uw medewerkers met betrekking tot pensioenkeuzes vergroten? Doe uw voordeel met onze ervaring in gespecialiseerde trainingen en opleidingen.

Krachtenbundeling met Pensioen Perspectief

Om werkgevers nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Triple A – Risk Finance eind augustus Pensioen Perspectief overgenomen. Met de toevoeging van de fiscaal – en juridische expertise van Pensioen Perspectief en hun affiniteit met werknemerscommunicatie kan een complete adviesrol op het gebied van pensioen, verzuim en arbeidsongeschiktheid worden vervuld. Met deze overname geven wij verdere invulling aan ons motto: “Ertoe doen voor werkgevers”.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Ondernemingen & non-profit
Overgang beschikbare premieregeling

Overgang beschikbare premieregeling

Door over te stappen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling houdt u de pensioenkosten beheersbaar en betaalbaar.
Contractonderhandelingen voor uw bedrijf uitbesteden aan een specialist?

Contractonderhandelingen

Vanuit onze diepgaande kennis van de verzekerings- en pensioenwereld versterken wij uw uitgangspositie bij de te voeren contractonderhandelingen.

Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Met een gedegen actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en –risico’s kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst. Wij hebben alle expertise in huis om die analyse voor u te maken.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.