Publicaties Prinsjesdag 2018: (pensioen)kansen voor de toekomst

Prinsjesdag 2018: (pensioen)kansen voor de toekomst

Traditiegetrouw zet Pensioen Perspectief (onderdeel van Triple A – Risk Finance) de pensioenplannen van het Kabinet op een rijtje. In de miljoenennota staan de pensioenplannen vermeld onder het hoofdstuk “kansen voor de toekomst”…

Herziening pensioenstelsel

Al heel lang wordt er gestudeerd op en wordt er onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. De deadline heeft het Kabinet gesteld op 2020. De herziening is met name gericht op pensioenfondsen. Eén van de hete hangijzers is de mate van solidariteit. Gaan we bijvoorbeeld over naar meer individuele pensioenpotjes? Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat het Kabinet erop vertrouwt dat binnenkort (!) de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden. De eerdere deadline 2020 wordt in de miljoenennota niet genoemd. Maar ach, 2020 is toch ook “binnenkort”…

Afschaffing doorsneepremie

Met de herziening van het pensioenstelsel hangt ook samen de beoogde afschaffing van de doorsneepremie. Nu is het immers zo dat (bij pensioenfondsen) er voor iedere werknemer dezelfde (procentuele) premie in rekening wordt gebracht, ongeacht de leeftijd.  Deze solidariteit wordt als knellend ervaren: betalen jongeren teveel en ouderen te weinig premie?  Het systeem van de doorsneepremie staat daarom al langer ter discussie. Op Prinsjesdag is duidelijk geworden dat het voornemen tot afschaffing overeind blijft: de doorsneepremie verdwijnt. De tijdsplanning blijkt uit de bijlage bij de Miljoenennota. Voor de periode 2020 – 2023 is er jaarlijks € 200 miljoen gereserveerd. Dat betreft de “transitiekosten” voor werkgevers in de “zorg en overheid”.

Overige pensioenmaatregelen

  • Het Kabinet onderzoekt de optie dat op pensioendatum een deel van het pensioenvermogen ineens mag worden opgenomen. Niet concreet genoemd maar wel voor de hand liggend is opname van het pensioenvermogen t.b.v. bijvoorbeeld de aflossing van een hypotheek of de aankoop van een eigen woning;
  • De pensioenopbouw voor zelfstandigheden heeft de aandacht van het Kabinet:
    • De afschaffing van de doorsneepremie moet “opbouw van pensioen” voor ZZP’ers aantrekkelijker maken;
    • Voor de zelfstandige die verplicht pensioen opbouwt bij een pensioenfonds ziet een nieuwe maatregel het levenslicht: afwezigheid wegens zwangerschap heeft fiscaal geen gevolgen meer voor de pensioenopbouw.

 Instemmingsrecht OR?

De aangekondigde maatregelen leiden tot een wijziging van pensioenregelingen. Wordt het pensioen uitgevoerd door een verzekeraar, premie pensioeninstelling (PPI) of Algemeen Pensioenfonds (APF)? Dan heeft de OR (bijna) altijd instemmingsrecht. Maar ook als er sprake is van een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds kán instemmingsrecht van de OR aan de orde zijn. Neem voor vragen met ons contact op.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gerelateerde vacatures
Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.