Oplossingen URM-applicatie

URM-applicatie

Introductie Uniforme Rekenmethode (URM)

Sinds de invoering van de Wet pensioencommunicatie in 2015 is de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers zeker verbeterd. De laatste stap van de invoering van deze wet moet echter nog worden genomen: Het communiceren van pensioenbedragen in drie scenario’s. Zo moeten deelnemers een realistische inschatting van hun pensioen kunnen maken en in staat zijn een haalbare financiële planning op te stellen. Minister Koolmees van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten deze stap nog in 2018 te willen voltooien. Als uitvoerder staat u voor een nieuwe uitdaging. Triple A kan u daarbij helpen.

Scenariobedragen

Zowel op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt tot op heden één te bereiken pensioenbedrag getoond. Dat dit bedrag in veel gevallen onzeker is, is niet direct duidelijk. De implementatie van de laatste stap van de Wet pensioencommunicatie en de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORP) leiden ertoe dat vanaf 2019 wordt gecommuniceerd aan de hand van drie scenariobedragen: Het te bereiken pensioen in een optimistisch, een pessimistisch en het verwachte scenario.

Uw uitdaging als pensioenuitvoerder

Als pensioenuitvoerder moet u de drie scenariobedragen per deelnemer berekenen op basis van de zogenoemde uniforme rekenmethodiek (URM). Hierbij maakt u gebruik van 2.000 voorgeschreven economische scenario’s. Dit vraagt enorm veel rekencapaciteit. Daarnaast is de tijd die u krijgt om deze berekeningen te implementeren in uw systeemlandschap beperkt. Ten slotte ligt het voor de hand dat u een consistente lijn kiest in uw deelnemercommunicatie. Dit betekent dat u niet alleen op het UPO en het NPR de drie scenariobedragen toont, maar ook op uw deelnemerportaal. Dit alles vereist wijzigingen in uw systeemlandschap.

Onze oplossing: een URM-applicatie

Onze oplossing voor uw uitdaging is een URM-applicatie waarmee u snel en accuraat de voorgeschreven berekeningen kunt uitvoeren en vervolgens de drie bedragen voor al uw deelnemers kunt afleiden. Bij de ontwikkeling van onze URM-applicatie lag de focus op performance. Vanzelfsprekend voldoet onze applicatie aan alle wettelijke eisen omtrent URM en is deze geschikt voor zowel (beschikbare) premie- als uitkeringsovereenkomsten.

Onze oplossing bevindt zich op het scheidsvlak tussen Actuariaat en IT. Wij leveren u niet alleen een applicatie, maar implementeren deze ook in uw systeemlandschap. Wij koppelen de URM-applicatie aan uw administratiesysteem, zorgen voor een interactieve koppeling met uw portaal en verzorgen eveneens de gewenste ontsluiting naar het Nationaal Pensioenregister (NPR).

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan URM-applicatie
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
Actuariële berekeningen door Triple A - Risk Finance

Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.