Diensten Risk & Strategy Consulting Investment Consulting

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de implementatie van uw beleggingsportefeuille tot het monitoren & evalueren van de performance en uw risicobudget.

In de beleggingscyclus staat effectief risicomanagement centraal. Effectief risicomanagement begint met inzicht, doorrekening en analyse. Onze gedreven investment professionals en geavanceerde modellen zijn ontworpen om de samenhang van verschillende risico’s inzichtelijk te maken. Zodat u deze risico’s kunt toetsen aan uw beleid en risicohouding. Onze analyses leiden tot gefundeerde aanbevelingen en praktische handvatten voor een duurzame strategie.

Onze klanten zijn verzekeraars, pensioenfondsen en stichtingen van allerlei pluimage. Samen gaan wij op zoek naar pragmatische antwoorden voor uw specifieke uitdagingen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wij bieden u een compleet assortiment aan oplossingen passend bij elke uitdaging waar u in uw beleggingscyclus mee te maken heeft. Of het nu gaat om het vaststellen of periodiek evalueren van uw beleggingsovertuigingen of het selecteren dan wel evalueren van uw vermogensbeheerder, wij zetten onze expertise graag in voor uw strategische doelen.

Onderstaande figuur geeft u een overzicht van de vele mogelijkheden.

 

Onze mensen

Neem gerust contact op met één van onze professionals. Dit kan per mail, maar uiteraard staan wij u ook graag telefonisch te woord. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Investment Consulting

Vaststellen Beleidsdoelstellingen en beleggingsovertuigingen

De inrichting en toetsing van elk strategisch beleggingsbeleid start bij de vaststelling of herijking van het kader hiervoor. Drie belangrijke

Asset Liability Management (ondersteuning)

Het bepalen en onderbouwen van lange-termijnbeleid vereist een integrale afweging tussen beleidsinstrumenten en de impact hiervan op risico’s en rendementen.

Triple A Economic Scenario Suite (TESS)

Verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken economische scenario’s om hun strategische (beleggings)beleid te onderbouwen of periodiek te evalueren. Enerzijds door economische scenario’s

Selectie en evaluatie vermogensbeheerder

Het periodiek evalueren van de manier waarop het vermogensbeheer is ingericht en wordt uitgevoerd is inmiddels een integraal onderdeel van

Risicomonitor

Heeft u het idee dat u wordt overstelpt met data over uw beleggingsportefeuille en financiële positie, maar desondanks onvoldoende inzichten
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.