Publicaties Waardeoverdracht klein pensioen

Waardeoverdracht klein pensioen

 

Er geldt een wettelijk recht op waardeoverdracht indien een werknemer in dienst treedt bij een nieuwe werkgever. Als de indiensttreding plaatsvindt na 31 december 2014 mag de werknemer ook in het verleden bij vorige werkgevers opgebouwd pensioen overdragen. Een werkgever is verplicht hieraan mee te werken tenzij de meerkosten voor de nieuwe werkgever meer bedragen dan € 15.000 en 10% van de overdrachtswaarde.

.

Automatische overdracht klein pensioen

Vanaf 1 januari 2019 mag de uitvoerder (verzekeraar of pensioenfonds) van de oude werkgever zonder tussenkomst van de werknemer het pensioen automatisch overdragen naar de uitvoerder van de nieuwe werkgever als de waarde van het over te dragen pensioen lager is dan € 484,09 (bedrag 2019). De nieuwe uitvoerder zal dit een jaar na einde van deelname aan de regeling van de oude werknemer opvragen bij het pensioenregister. Indien de oude uitvoerder dit niet doet, dan mag hij op de pensioendatum het pensioen afkopen en aan de werknemer uitbetalen. Deze automatische overdracht voor kleine pensioenen geldt vanaf 1 januari 2020 ook voor kleine pensioenen voor oud-werknemers die voor 1 januari 2018 van werkgever zijn gewisseld.

De achterliggende reden van deze (wets)wijziging is dat een werknemer geen pensioen verliest als hij bij meerdere werkgevers kortstondig in dienst is geweest en bij elk van de werkgevers minder pensioen heeft opgebouwd dan € 484,09. Deze wet is dus ter bescherming van de werknemer met korte dienstverbanden. Pensioenen waarvan de waarde lager is dan € 2 komt te vervallen (kabouterpensioen).

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gerelateerde vacatures
Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.