Oplossingen Contractonderhandelingen

Contractonderhandelingen

Loopt uw verzekeringsovereenkomst af, dan breekt er een moment aan waarop u plaatsneemt aan de onderhandelingstafel. Daar is een periode van onderzoeken, vergelijken en laten adviseren aan vooraf gegaan om vast te stellen welk pensioenproduct optimaal aansluit op uw bedrijfssituatie. En nu wilt u zekerheid over de kwaliteit en toekomstbestendigheid. Vanuit onze diepgaande kennis van de verzekerings- en pensioenwereld versterken wij uw uitgangspositie bij de te voeren contractonderhandelingen.

Boter bij de vis. Die benadering zit in onze genen en dat ziet u terug in de wijze waarop wij u ondersteunen bij de contractonderhandelingen over uw pensioenproduct. Wij kennen de verzekeraars, premiepensioeninstellingen (PPI’s) en pensioenfondsen van binnenuit. Onze experts zijn er voor honderd procent op gebrand om het af te nemen product in overeenstemming te brengen met uw wensen en eisen. Daarvoor combineren we degelijke productkennis met aantoonbare onderhandelingsvaardigheden. We kijken scherp naar de kwaliteit van de dienstverlener en de onderlinge verbinding. Voor ons is een onderhandeling over een nieuw pensioencontract serieuze business die expertise en focus vereist.

Toegevoegde waarde

Ons belangrijkste onderhandelingsdoel is toegevoegde waarde voor u creëren. Daarbij spelen kwalitatieve factoren een belangrijke rol. Het product en de uitvoerende instantie moeten ‘matchen’ met uw bedrijfscultuur en doelstellingen. Daarnaast is het ons werk om de waarde van het product voor u te kwantificeren. Wij zijn tenslotte niet voor niets actuarissen.

Wij maken gebruik van onze actuariële modellen om bijvoorbeeld de indexatiepotentie van een middelloonregeling te berekenen en om het verwachte pensioenresultaat van een beschikbare premieregeling door te rekenen op niet minder dan tweeduizend economische scenario’s. Bent u op zoek naar een zo hoog mogelijk verwacht pensioenresultaat, gaat het om een stabiel resultaat of is juist het neerwaarts risico bepalend? Wij brengen de perspectieven helder in beeld.

Heldere resultaatafspraken

Ook aspecten als beleggingsbeleid (zoals duurzaamheid en diversificatie) en communicatie nemen wij mee in de berekening. Vooraf maken wij heldere afspraken met u over de criteria van het selectieproces. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij u als opdrachtgever actief betrekken bij elke stap die we zetten.

Met de keuze voor een nieuw product of een nieuwe aanbieder valt het doek voor het oude product. Wat zijn de financiële risico’s van dit oude contract? Heeft het zin om te opteren voor een collectieve waardeoverdracht? Kunnen de risico’s worden afgekocht? Is het mogelijk om de oude regeling IFRS-proof achter te laten bij de oude werkgever? Het is evident dat wij dit soort vragen meenemen in het adviestraject. Immers: zonder verleden is er geen toekomst.

Omdat de Ondernemingsraad instemmingsrecht heeft,  betrekken wij uw Ondernemingsraad in een zo vroeg mogelijk stadium bij het selectieproces. De ervaring leert dat dit de kwaliteit en snelheid van de besluitvorming ten goede komt. Wij staan klaar om u te adviseren, te inspireren en te assisteren. Dat doen we met een grote dosis nuchterheid.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Contractonderhandelingen

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.