Oplossingen Platform Sociale Zekerheid

Platform Sociale Zekerheid

Unieke rekentools voor het intermediair

 

Werkgevers kunnen veel voordeel halen uit het besluit tot eigen risicodragerschap, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Daarom luistert de advies- en besluitvorming nauw. U kunt daarin als intermediair het verschil maken. Door onbeperkte toegang tot een uniek en compleet arsenaal aan specifieke rekentools via het Platform Sociale Zekerheid van Triple A – Benefits Consulting.

Platform Sociale Zekerheid

De Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van Vangnetters (BeZaVa) voorziet in de mogelijkheid voor werkgevers om eigen risicodrager te worden voor het Ziektewet- en WGA-instroomrisico. Dit kan echter verstrekkende financiële gevolgen hebben, die goed in kaart gebracht moeten worden. In de bestaande adviespraktijk gebeurt dit vooral met fictieve inschattingen.

Toegang tot geavanceerde actuariële modellen

Ons Platform Sociale Zekerheid biedt daarentegen de mogelijkheid om te werken met geavanceerde actuariële modellen. Daarmee vergroot u de betrouwbaarheid van de uitkomsten en biedt u werkgevers een beter inzicht in de diverse risico’s. Zo voegt u als intermediair of verzekeraar waarde toe aan uw adviezen en kunt u zich beter profileren als risicomanager.

Besluitvorming over het eigen risicodragerschap rond Ziektewet en WGA is voor werkgevers een terugkerende uitdaging. Voor een kundig en goed gefundeerd advies zijn diverse berekeningen nodig, zoals onder meer de ontwikkeling van de schadelast en berekeningen die inzicht geven in de private en gedifferentieerde premies. Via ons Platform Sociale Zekerheid heeft u direct toegang tot de beste tools voor deze en nog veel meer andere berekeningen.

Gebruiksgemak en efficiency kenmerken het gebruik

Het Platform Sociale Zekerheid onderscheidt zich door gebruiksgemak en efficiency. De werkwijze kent vier stappen.

  • Stap 1: U krijgt toegang met een eigen inlogcode en ontvangt een standaard format om uw gegevens te uploaden.
  • Stap 2: U geeft aan voor welke werkgever u de rekentool en het dashboard wilt gebruiken. De omgeving wordt op maat voor deze klant ingericht.
  • Stap 3: U voert een upload van de benodigde gegevens in.
  • Stap 4: U voert de gewenste berekeningen en analyses uit.

Het Platform Sociale Zekerheid* biedt drie applicaties:

  • Ziektewet-tool – berekeningen rond eigen risicoschap bij instroom in Ziektewet.
  • WIA-tool – berekeningen eigen risicoschap WGA en WGA-hiaat en WIA
  • Dashboard verzuim en arbeidsongeschiktheid – inzicht in verantwoordelijkheid werkgever vanuit een vast vertrekpunt. Geeft handvatten voor risicomanagement op basis van actuariële analyse.

Veelzijdig en betrouwbaar

De rekentools waar u via het Platform Sociale Zekerheid toegang tot heeft, zijn gebaseerd op actuariële modellen. Dat maakt de uitkomsten zeer betrouwbaar. Extra bijzonder is het ‘ingroeimodel’, waarmee u de verwachte WIA-instroom berekent naar leeftijd, geslacht, inkomen en soort dienstverband. De diverse rekentools bieden u een scala aan mogelijkheden en inzichten voor een optimaal gefundeerd werkgeversadvies. De berekeningen worden opgeslagen en blijven voor u beschikbaar. Het Platform Sociale Zekerheid versterkt uw rol als inkomensadviseur en risicomanager.

Demo Platform Sociale Zekerheid

*Inloggegevens demo:

gebruikersnaam: demo@account.nl

wachtwoord: AAA!010

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Platform Sociale Zekerheid

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2019 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.