Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het vaststellen en beheersen van het vereist kapitaal (waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke situatie en eisen vanuit wet- en regelgeving) tot vaststellen en optimaliseren van het aanwezig kapitaal. Deze expertise zetten we in verschillende rollen in, waaronder de actuariële functie, (financieel) risicomanagement functie en advisering bij strategische besluitvorming omtrent premiestelling, portefeuille samenstelling, herverzekering en beleggingen. Tot slot kunnen we met deze expertise ondersteunen bij waarderingsvraagstukken in het kader van fusies en overnames en toezichtsvraagstukken.

Onze klanten zijn verzekeraars en pensioenfondsen van allerlei pluimage. Samen gaan wij op zoek naar pragmatische antwoorden voor uw specifieke uitdagingen.

Waarmee kunnen we u helpen? 

Wij bieden u een compleet assortiment aan oplossingen op het gebied van kapitaal- en risicomanagement. De voornaamste toepassingen daarbinnen zijn als volgt:

  • Kapitaalbeleid en kapitaalmanagement
  • ORSA, scenario planning en financiële projecties
  • (Financieel) Risicomanagement functie
  • Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid 
  • Actuariële functie
  • Waarderingsvraagstukken
  • Toezichtsvraagstukken

Of het nu gaat om specifieke advies vraagstukken of doorlopende ondersteuning of invulling van sleutelfuncties, wij zetten onze expertise graag in voor uw vraagstukken op het gebied van kapitaal- en risicomanagement.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Solvency Analytics

Kapitaalbeleid en kapitaalmanagement

Kapitaalsturing is steeds belangrijker voor financiële instellingen, waaronder verzekeraars en pensioeninstellingen. Wet- en regelgeving (m.n. Solvency II) speelt hierbij een
ORSA-proces

ORSA, scenario planning en financiële projectie

Gedegen inzicht in toekomstige scenario’s is een essentieel onderdeel van risicomanagement van financiële instellingen. Voor verzekeraars en pensioeninstellingen gelden hier

(Financieel) Risicomanagement functie

De risicomanagement functie is een van de vereiste sleutelfuncties onder Solvency II en IORP II. De onderwerpen binnen de scope

Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid

De samenstelling van de verzekeringstechnische portefeuille en herverzekering van risico’s daaruit is cruciaal voor de kapitaalpositie en het risicoprofiel van

Actuariële functie

De actuariële functie is een van de vereiste sleutelfuncties onder Solvency II en IORP II. Deze functie ziet toe op
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.