Artikelen, blogs en video's

Publicaties
Verfijn resultaten
Thema's
Marktsectoren
Diensten
Overig
Toon resultaten
Toon 

Alternative CSM approach for IFRS 17

Carlo Jonk betoogt in dit artikel dat veel uitdagingen rondom de implementatie van IFRS 17 wegvallen wanneer een andere (forward looking) grondslag wordt gehanteerd voor de berekening van de CSM. (Engelstalig artikel)

Triple A opent vestiging in Spanje!

Triple A – Risk Finance groeit. En nu Triple A in Spanje opdrachten uitvoert voor een groeiend aantal opdrachtgevers, zoals VidaCaixa, Med Vida en Zurich, is het tijd om hier een vestiging te openen.

Bij eigen risico dubbele rechten

Werkgevers hebben een keuze: het arbeidsongeschiktheidsrisico verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In 2019 zullen veel werkgevers die keuze opnieuw moeten maken. Uw heeft dan OR adviesrecht, vaak gecombineerd met het instemmingsrecht.

Pensioengat voor jonge vrouw

Nieuwersteeg is gaan rekenen en komt tot de conclusie dat een jonge vrouw die tien jaar lang parttime – twintig in plaats van veertig uur – gaat werken, tegen een pensioengat van 10% oploopt ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten die fulltime werken.

Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Kansenstelsel WGA-ERD 2019 is zojuist gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars en de leden van de werkgroep WGA-ERD. Deze grondslag volgt het kansenstelsel WGA-ERD uit 2014 op.

autoML: the Holy Grail for the insurance industry?

The primary objective of data science is adding value to the business, using data. This is where a well selected AutoML platform can make a difference.

Waardeoverdracht klein pensioen

Als een werknemer van baan wisselt, heeft hij het recht om zijn pensioen over te dragen van de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever.

Actuarial Intelligence

Onze beroepsgroep is te terughoudend bij het verkennen én toepassen van nieuwe modellen en technieken. Een gemiste kans, want Artificial Intelligence kan niet zonder Actuarial Intelligence.

De impact van AI op het verzekeringslandschap

De belangrijkste succesfactor voor AI is door het samen met de eindgebruiker te ontwikkelen, gedreven van uit het oplossen van business vraagstukken óf om klanten beter te bedienen. AI is een manier om een doel te bereiken, zeker geen doel op zich.

Kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de 8 belangrijkste gevolgen van de kabinetsbrief over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor ondernemingsraden en werkgevers?

© 2019 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.