Diensten Benefits Consulting

Benefits Consulting

Als werkgever bent u deels verantwoordelijk voor de sociale zekerheden die we in Nederland met elkaar zijn overeengekomen. Verplichtingen als doorbetaling bij ziekteverzuim en mogelijke sancties bij arbeidsongeschiktheid kunnen grote gevolgen hebben. U bent als werkgever eveneens medeverantwoordelijk voor de pensioenopbouw van uw medewerkers. Uw sociale verplichtingen en uw pensioenvoorzieningen kosten veel geld. Bovendien zijn veranderingen in wet- en regelgeving eerder regel dan uitzondering. Triple A kent de markt voor sociale zekerheid en pensioenen van binnenuit. Dat geeft houvast voor de ontwikkeling en uitvoering van toekomstbestendig beleid.

Sociale verplichtingen horen bij het werkgeverschap. U loopt niet weg voor die verantwoordelijkheid. Maar u wilt wel beslissingen nemen, die evenredig recht doen aan de belangen van uw bedrijf en medewerkers. U krijgt vanuit onze vakkennis, praktijkervaring en actuariële achtergrond handvatten aangereikt voor een uitgebalanceerd beleid.

Sociale zekerheid

De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd maakt dat werknemers langer actief blijven. Dat stelt u voor de uitdaging om uw mensen duurzaam inzetbaar te houden. Bovendien zult u extra kritisch moeten kijken naar de financiële risico’s die bijvoorbeeld samenhangen met de ziektewet en uw re-integratieverplichtingen.

Betere beheersing van risico’s, minder kosten

Als werkgever bent u gebaat bij optimaal inzicht. Wij houden uw bestaande werkgeversverplichtingen en –risico’s objectief tegen het licht en toetsten uw beleid aan wat móet en wat kán. Dat levert adviezen op voor betere beheersing van de risico’s en voor mogelijke kostenbesparingen. U kunt kiezen uit een breed scala aan diensten in samenhang met de sociale zekerheid, waaronder:

 • Actuariële analyses op het gebied van Ziektewet en WGA instroomrisico’s (Ziektewet en WGA scan)
 • Actuariële inzichten en berekeningen op het gebied van inkomensverzekeringen (WIA scan)
 • Ondersteuning bij besluitvormingstrajecten Ziektewet- en WGA eigen risicodragerschap (actuariële analyse en begeleiding tendertrajecten)
 • Uitvoeren van risicomanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid met ondersteuning van rekentools en dashboards
 • Advies over beleid, protocollen en processen bij verzuim, ziektewet en WIA
 • Advisering over integrale aanpak van pensioenen en sociale verzekeringen
 • Begeleiding en implementatie van transities
 • Kennissessies, toetsing van beleid en second opinion

Pensioenafspraken werkgever

We leven in een tijd van permanente verandering, ook op pensioengebied. Het is van groot belang om daar met uw voorzieningen op te anticiperen. Door bijvoorbeeld rekening te houden met de levensloop van uw medewerkers of de trend naar andersoortige dienstverbanden. Of door pensioenafspraken beter af te stemmen op uw werkgeversreputatie of de betaalbaarheid ervan. Mochten er aanpassingen gewenst of noodzakelijk zijn, dan wilt u exact weten wat daar de financiële consequenties van zijn. Voor u en uw medewerkers. U krijgt bij ons een advies op maat, gebaseerd op een grondige analyse.

Onafhankelijk inzicht in pensioenopties

Onze Benefits Consultants leggen uw bestaande pensioenafspraken onder het vergrootglas. U krijgt een heldere rapportage als leidraad voor duurzame beslissingen. Wilt u naar aanleiding van de geboden opties nieuwe pensioenafspraken maken, dan zijn wij desgewenst ook uw partner bij de onderhandelingen. U kunt vertrouwen op:

 • Diepgaande kennis van pensioenen en risicomanagement
 • Onafhankelijke selectie van aanbieders op basis van uw organisatieprofiel
 • Deskundige en discrete inbreng bij pensioenonderhandelingen

Uw werkgeversverantwoordelijkheid voor sociale zekerheden en pensioenopbouw vormen een complex geheel van mogelijkheden, verplichtingen en financiële risico’s. Neem daarom beslissingen die goed te verantwoorden en voor lange tijd waardevast zijn.

 

Fiscale en juridische expertise plus medewerkerscommunicatie

 

logo Pensioen Perspectief

 

Aanvullend op de dienstverlening van Triple A – Benefits Consulting, is dat van pensioenadviesbureau Pensioen Perspectief. Deze expert op het gebied van complexe (juridische) pensioenvraagstukken en communicatie is al meer dan twintig jaar actief in de pensioenmarkt en per augustus 2018 onderdeel van Triple A.

De dienstverlening van Triple A  is door deze overname uitgebreid met ondermeer:

 • Juridisch pensioenadvies;
 • Fiscaal pensioenadvies;
 • Pensioencommunicatie met medewerkers.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom pensioenen? Schrijft u zich dan via deze link in voor een van de nieuwsbrieven van Pensioen Perspectief, helemaal afgestemd op uw informatiebehoefte.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Benefits Consulting
Overgang beschikbare premieregeling

Overgang beschikbare premieregeling

Door over te stappen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling houdt u de pensioenkosten beheersbaar en betaalbaar.
Contractonderhandelingen voor uw bedrijf uitbesteden aan een specialist?

Contractonderhandelingen

Vanuit onze diepgaande kennis van de verzekerings- en pensioenwereld versterken wij uw uitgangspositie bij de te voeren contractonderhandelingen.
ORSA-proces

Platform Sociale Zekerheid

Advies- en besluitvorming rondom eigen risicodragerschap luistert nauw. U kunt daarin als intermediair het verschil maken met ons unieke en complete arsenaal aan specifieke rekentools.

Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Met een gedegen actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en –risico’s kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst. Wij hebben alle expertise in huis om die analyse voor u te maken.

Risicomanagement verzuim en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer wilt u maximale grip op de risico’s en kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Wij maken, met inzet van beproefde tools, uw risico’s transparant.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2019 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.