Publicaties Duurzaamheid en risicomanagement

Duurzaamheid en risicomanagement

Hoe implementeren we een groen beleggingsbeleid? Moeten premies voor onze producten gedifferentieerd worden naar uitstoot? Blijft herverzekering toegankelijk en betaalbaar voor ons? Hoe vatbaar is onze strategie voor klimaatrisico’s? Welke zaken moeten we in kaart brengen om te rapporteren conform CSRD?

Dit zijn enkele van vele vragen gerelateerd aan duurzaamheid die spelen bij verzekeraars. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van verzekeraars en toezichthouders. Daarbij gaat veel aandacht uit naar bewustzijn en doelstellingen voor duurzame bedrijfsvoering, vaak gebaseerd op (een selectie van) de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Figuur: Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties[1]

Verzekeraars baseren beleid en doelstellingen omtrent duurzaamheid in veel gevallen op een selectie van deze SDG’s. De selectie verschilt per type verzekeraar, waarbij enkele thema’s voor vrijwel iedere verzekeraar relevant zijn en terugkomen. Een veelvoorkomend thema is daarbij thema 13. Klimaatactie.

Ook in wet- en regelgeving staat dit thema centraal, mede gedreven door de EU Green Deal[2] waarvan een van de centrale uitdagende doelstelling een netto uitstoot van 0 in het jaar 2050 is. Het bereiken van dit doel wordt voor een groot deel via financiële instellingen gestuurd. Dit maakt dat er steeds strengere en complexere vereisten aan verzekeraars ontstaan en de impact van klimaatverandering en risicomanagement op dit gebeid van belang zijn.

Onze dienstverlening

Om verzekeraars hierin te kunnen bijstaan heeft ook de dienstverlening van Triple A – Risk Finance zich verder ontwikkeld. Belangrijke onderwerpen daarbinnen zijn als volgt.

Onze dienstverlening is erop gericht om partijen op pragmatische wijze en waar mogelijk met proportionele invulling bij te staan. Zo kunnen verzekeraars op een passende wijze voldoen aan de geldende vereisten, relevante risico’s in beeld brengen en deze binnen de risicobereidheid beheersen. Daarbij hebben we inzicht in en ervaring met relevante wet- en regelgeving, waaronder Solvency II en de nieuwe CSRD welke vanaf 1 januari 2024 is ingegaan en voor partijen van verschillende omvang een specifieke toepassingsdatum kent.

Graag vertellen we u meer over deze onderwerpen en onze dienstverlening. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Contactpersonen

[1] Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking

[2] Bron: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 

 

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.

Bekijk
Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.