Prinsjesdag 2019 en het Pensioenakkoord

Prinsjesdag 2019 en het Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is één van de grote thema’s tijdens Prinsjesdag 2019. Koning Willem Alexander spreekt dat ook uit in de troonrede: “De uitvoering van het pensioenakkoord (…) start dit parlementaire jaar. U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.” Uit de vele documenten van Prinsjesdag blijkt dat er inderdaad concrete stappen te verwachten zijn.  Die zijn van belang voor werkgevers en HR. Zie hierna.

Concrete stappen 

O.a. uit de Miljoenennota en de begroting van SZW blijken de volgende concrete stappen.

Periodieke informatie

De Tweede Kamer zal periodiek over de uitwerking van het pensioenakkoord worden geïnformeerd. De eerste keer dit najaar 2019.

Soepelere regels vertrekregeling

In het pensioenakkoord is een vertrekregeling afgesproken die het werknemers mogelijk maakt om eerder te stoppen. De daaraan verbonden vergoeding wordt onder voorwaarden niet belast als een Regeling Vervroegde Uitkering (RVU). De vertrekregeling start vanaf 2021. In het budget voor 2020 wordt door het Kabinet al rekening gehouden met de hieraan verbonden (invoerings)kosten.

Leven lang ontwikkelen

Een afspraak uit het pensioenakkoord is dat het werknemers makkelijker wordt gemaakt om eerder of later te stoppen met werken. O.a. middels LLO (leven lang ontwikkelen). In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van LLO voor het MKB en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Afkoop pensioen ineens

Onder voorwaarden mag straks op de pensioendatum een deel van het pensioen ineens worden afgekocht. Het Kabinet is voornemens om medio 2020 dit voorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Betekent dit dat deze faciliteit per 2021 wordt opengesteld?

Overige Wet- en regelgeving

Begin 2021 wordt de benodigde wet- en regelgeving bij de Tweede Kamer ingediend.
Met als doel dat per 2022 het nieuwe wettelijke en fiscale kader van het nieuwe pensioenstelsel in werking kan treden.

AOW en pensioenrichtleeftijd

De AOW leeftijd stijgt volgens het pensioenakkoord minder snel en is in 2024 aangeland op het 67e jaar.  In het pensioenakkoord is afgesproken dat daarna 1 jaar extra levenswinst wordt vertaald in een verhoging van de AOW-leeftijd met 8 maanden. Prinsjesdag maakt duidelijk dat ook de pensioenrichtleeftijd op een vergelijkbare wijze aan de levensverwachting wordt aangepast.

Vervolgstappen

Er moeten nog heel wat stappen op de lange weg van het pensioenakkoord gezet worden. Maar dit zijn de eerste. Volg de ontwikkelingen op laatste nieuws pensioenakkoord op de site van onze dochter Pensioen Perspectief.

Tip voor werkgevers en HR

Eindigt het contract (uitvoeringsovereenkomst) met uw pensioenuitvoerder dit jaar? Onderzoek dan wat de premiestijging per 2020 wordt en hoe u nu al op de gevolgen van het pensioenakkoord kunt inspelen. Wij helpen u graag, neem gerust contact op.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2022 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.