Publicaties Pensioenregeling per 1 januari 2021 verplicht voor payrollwerkgevers

Pensioenregeling per 1 januari 2021 verplicht voor payrollwerkgevers

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierna is die verplichting samengevat en wordt uitgelegd hoe werkgevers/HR daar het beste mee om kunnen gaan.

De pensioenverplichting payrollwerkgevers in het kort

Tot 1 januari 2021 vallen payrollwerkgevers onder de verplichtingstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche, StiPP. Die verplichting vervalt per die datum. Daar komt een andere verplichting voor in de plaats. De payroll werkgever moet dan voor zijn payrollwerknemers een  “adequate pensioenregeling” treffen.

Die adequate pensioenregeling is verplicht in de volgende gevallen:

  • Als de werknemers van de inlener, met een gelijkwaardige functie als de payroller, een pensioenregeling hebben;
  • Als in de sector van de inlener gelijkwaardige werknemers een pensioenregeling hebben. Dit is relevant als de inlener zelf geen gelijkwaardige werknemers heeft.

Voor de adequate pensioenregeling zijn er twee opties

I           De regeling is gelijk aan de (basis) pensioenregeling van de inlener;

II         De regeling is gebaseerd op een beschikbare premie ad 14,6 % van de pensioengrondslag.

Details van de adequate pensioenregeling

Optie I

De payrollwerkgever zorgt ervoor dat diens payrollwerknemer wordt opgenomen in de pensioenregeling van de inlener.  Maar dat zal vaak niet mogelijk zijn omdat de payrollwerknemer niet bij de inlener in dienst is. De payrollwerkgever moet dan een eigen uitvoeringsovereenkomst (contract) met een pensioenuitvoerder sluiten om aldaar dezelfde pensioenregeling van de inlener onder te brengen. Ook dat zal vaak lastig zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een bedrijfstakpensioenfonds.

Optie II

De payrollwerkgever treft een eigen pensioenregeling. De hoogte van de verplichte beschikbare premie ad 14,6 % is gebaseerd op de gemiddelde pensioenpremie in Nederland. Het is in de praktijk goed mogelijk hiervoor een passende pensioenuitvoerder te vinden.

Let op: vrijwillige voortzetting van de StiPP pensioenregeling is geen optie. Het niveau daarvan is lager dan de verplichte adequate pensioenregeling.

Selectie pensioenuitvoerder

Zorg ervoor dat het contract flexibel is. Voorkom bijvoorbeeld het onbedoelde effect dat de “adequate pensioenregeling”  ook van toepassing wordt op werknemers van de payrollwerkgever die niet worden “uitgeleend”. Zorg er ook voor dat verplichte details in de regeling worden opgenomen. Zoals de verplichting tot een partnerpensioen en het verbod op een drempel of wachttijd. Maar er is ook ruimte voor eigen beleid: zo is er geen verplichting met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage en de AOW-franchise. Wij helpen u graag bij het opzetten van de adequate pensioenregeling en het selecteren van een passende uitvoerder met een passend contract.

Let op

“The devil is in the details”. Besteed daarom onder andere aandacht aan het volgende:

  • Is payrolling niet uw feitelijke bedrijfsactiviteit, maar komt het af en toe voor op individueel niveau? Ook dan kan de adequate pensioenregeling verplicht zijn! Die verplichting wordt nl. op individueel niveau getoetst;
  • Soms is een payrollwerkgever zelf tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfondsregeling verplicht. Onderzoek of dit risico speelt;
  • Kortom: payrollwerkgevers raadpleeg op korte termijn een deskundige opdat de deadline van 1 januari 2021 wordt gehaald.

Meer weten? Neem dan gerust met ons contact op.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.