Publicaties Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Kansenstelsel WGA-ERD 2019: 5 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe Kansenstelsel WGA-ERD 2019 is zojuist gepubliceerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars en de leden van de werkgroep WGA-ERD. Deze grondslag volgt het kansenstelsel WGA-ERD uit 2014 op.

WIA en Kansenstelsel WGA-ERD

De WIA is een van de meest dynamische vakgebieden binnen het inkomensdomein. De afgeleide verzekeringsproducten zijn onderhevig aan wetgeving, landelijke trends en portefeuille-ontwikkelingen. Het Verbond van Verzekeraars voorziet haar leden periodiek van een nieuw Kansenstelsel WGA-ERD en jaarlijks van Risicostatistieken die vertaald dienen te worden naar het WIA-model dat ingezet wordt voor tarifering en reservering.

5 Belangrijkste wijzigingen WGA-ERD 2019

De vijf belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het kansenstelsel uit 2014 zijn:

  1. Recente data. De invalideringskans is gebaseerd op schadejaren 2011-2015 (was 2008-2011). De overgangskansen zijn gebaseerd op boekjaren 2012-2017 (was 2008-2013).
  2. Het effect van loonindexatie zit impliciet in het nieuwe model verwerkt. De verklarende variabele jaarloon is vervangen door het jaarloon gedeeld door het geldende minimumloon in die periode.
  3. Er worden geen sectorfactoren meer gepubliceerd. Er worden echter handvatten geboden en data opgeleverd om deze factoren zelf af te leiden.
  4. Door vergrijzing is de invalideringscurve vanaf 59 jaar onderhevig aan veranderingen. Het Verbond maakt voor dit leeftijdscohort alleen gebruik van schadejaar 2015.
  5. De overgangskansen van WGA-vast (WIA-code 40) zijn mede afhankelijk van de keuze van de werkgever om in die periode eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Een uitzondering vormen de overheidssectoren die wel ERD verzekerd zijn maar het risico niet onderbrengen bij een verzekeraar.

WIA Tooling voor verzekeraars

Sinds de introductie van het eerste kansenstelsel WGA-ERD heeft Triple A – Risk Finance tooling ontwikkeld om verzekeraars te ondersteunen op het gebied van tarifering en reservering. Inmiddels wordt onze tooling breed in het inkomensdomein ingezet en wordt de tool als benchmark of als het tariferings- en reserveringsmodel gebruikt.

Ons WIA-team gaat de komende weken het nieuwe kansenstelsel in onze tooling implementeren en de tool opnieuw kalibreren voor 2020! Meer weten? Neem dan contact met mij op. Uiteraard kunnen wij onze tooling alleen aanbieden aan leden van het Verbond die beschikken over het nieuwe kansenstelsel WGA-ERD.

Seminar WIA

Triple A heeft het voornemen om eind mei of begin juni een seminar te organiseren over de WIA. Houd de evenementen pagina in de gaten of check de LinkedIn pagina voor meer informatie hierover!

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.

Bekijk
Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Bekijk
Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.