Publicaties Dataset BVNL 2018 (CBS-CvB) beschikbaar gesteld door Triple A!

Dataset BVNL 2018 (CBS-CvB) beschikbaar gesteld door Triple A!

Triple A – Risk Finance heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om een onderzoek aangaande werkende personen in Nederland uit te voeren (de BVNL). Over kalenderjaar 2018 worden alle werknemers in Nederland ingedeeld naar de volgende kenmerken:

  • Geslacht
  • Leeftijdsklasse
  • Jaarloonklasse
  • Arbeidsrelatie
  • Sectorindeling UWV / SBI-sector

Voor alle combinaties van kenmerken (en dat zijn er ruim 180.000!) worden de gemiddelde en totale verzekerde duur weergegeven. Naast de verzekerde duur is ook het aantal werknemers opgevraagd. Daarnaast heeft Triple A ervoor gekozen om het aantal werknemers uit te splitsen naar bedrijfsgrootte (klein, middel en groot). Tenslotte wordt de BVNL 2018 niet alleen uitgesplitst naar UWV-sectorindeling maar ook naar SBI-sectoren. 

Deze dataset is momenteel de meest recente afspiegeling van werkend Nederland en is op maat gemaakt voor Kansenstelsels WGA-ERD 2014 en 2019 uitgegeven door het Verbond van Verzekeraars. Op basis van deze data kunnen verzekeraars bijvoorbeeld doorsnedes naar sector, leeftijd of arbeidsrelatie maken en afzetten tegen de eigen portefeuille.

Triple A hoopt hierbij een bijdrage te leveren aan de beschikbaarheid en kwaliteit van relevante data voor WIA-verzekeraars!

 

Download: Werkend Nederland 2018

 

.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.