Oplossingen Overgang beschikbare premieregeling

Overgang beschikbare premieregeling

Door over te stappen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling houdt u de pensioenkosten beheersbaar en betaalbaar. Bij een deskundige en planmatige aanpak, is de transitie binnen afzienbare tijd realiseerbaar. Dat blijkt uit de pensioenadviespraktijk van Triple A – Benefits Consulting. Vanuit onze kennis van het pensioenenlandschap nemen wij u graag mee in de diverse mogelijkheden en ondersteunen wij u bij de uitvoering.

Als u op een beschikbare premieregeling (DC-regeling) overstapt, optimaliseert u de financiële uitvoerbaarheid van uw pensioenregeling. U zet de premies efficiënter in, waardoor een hoger verwacht pensioenresultaat kan worden bereikt. Bovendien kunt u flexibeler inspelen op het risicoprofiel van individuele medewerkers. Omdat het pensioenrisico wordt verlegd naar uw medewerkers, verdient de communicatie tijdens het transitietraject maximale aandacht. De grootste uitdagingen zijn draagvlak creëren en een regeling realiseren die bijdraagt aan aantrekkelijke en concurrerende arbeidsvoorwaarden.

Kennis delen en verbinden

De eerste stap is een deskundige inventarisatie van uw wensen en eisen, de mogelijke scenario’s en de perceptie van uw werknemers, te verwoorden door de ondernemingsraad (OR). Vervolgens dient het aanbeveling om een taskforce samen te stellen om gezamenlijk vanuit heldere doelstellingen naar het gewenste resultaat toe te werken. Daarbij brengen de experts van Triple A de vereiste detailkennis in en dragen zij dankzij hun onafhankelijke analyses bij aan de verbinding tussen de diverse partijen.

Snel, doelmatig en resultaatgericht

Keer op keer bewijst Triple A – Benefits Consulting haar waarde als deskundige en neutrale adviseur bij uiteenlopende werkgevers. Wij leggen u desgewenst cases voor, waaruit blijkt dat onze aanpak unieke garanties biedt om snel samen naar het gewenste resultaat toe te werken. Zo wisten wij het transitietraject bij een middelgrote organisatie in de reiswereld binnen drie maanden naar ieders tevredenheid af te leggen. Met als succesfactoren: kennisoverdracht, consensus creëren met objectieve feiten en cijfers, en samen focussen op één scenario. Conclusie van deze klant: ‘Triple A heeft binnen drie maanden volbracht wat onze vorige adviseur in drie jaar niet is gelukt.’

Overstappen naar een beschikbare premieregeling

Overstappen naar een beschikbare premieregeling is in veel opzichten lonend en in korte tijd uitvoerbaar. Triple A laat u graag zien wat de verschillende opties en voordelen zijn en ondersteunt u met een onafhankelijk en realistisch advies en bij de projectuitvoering. Wij hebben een diepgaand inzicht in pensioenoplossingen, vormen ons een compleet beeld van uw organisatie en vergroten uw onderhandelingskracht. Samen met u werken we binnen een heldere planning en volgens budget toe naar een toekomstbestendige pensioenregeling die geen kostenstijgingen met zich meebrengt en volledig transparant is voor uw werknemers.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Overgang beschikbare premieregeling

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.