Publicaties Carbon Bubble – Analyses, economische risico’s, maatregelen en middelen

Carbon Bubble – Analyses, economische risico’s, maatregelen en middelen

De overgang naar een koolstofarme economie houdt risico’s in voor de financiële sector. In 2015 vroeg de G20 zich al af of investeringen in infrastructuur die afhankelijk is van fossiele brandstoffen, tot wereldwijde financiële risico’s kunnen leiden – de zogenaamde “carbon bubble”. Als voorzitter van de G20 heeft de Duitse regering via het Duitse milieuagentschap (UBA) een consortium van Navigant – A Guidehouse Company, University of Oxford (Smith School of Enterprise and the Environment), Triple A – Risk Finance, Global Climate Forum, University of Zurich (Finexus) en Germanwatch de opdracht gegeven het risico van een ‘carbon bubble’ in het Duitse financiële systeem te analyseren en te evalueren.

De term “carbon bubble” verwijst naar het idee dat bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, onjuist worden gewaardeerd op de aandelenmarkten omdat de werkelijke kosten in verband met klimaatverandering en het desbetreffende beleid over het algemeen nog niet in aanmerking worden genomen bij de beurswaardering van een onderneming.

De studie (1) beoordeelt de koolstofrisico’s in de Duitse economie, (2) voert een koolstofstresstest uit voor Duitse financiële instellingen en (3) beveelt regelgevingsinstrumenten aan om koolstofrisico’s te beperken op financiële markten in Duitsland en daarbuiten. Het resultaat van dit uiterst relevante project zal de Duitse regering in staat stellen de risico’s op te sporen, te begrijpen en te beperken, en zal Duitse financiële instellingen ondersteunen instellingen ondersteunen bij de beoordeling van het koolstofrisico van individuele financiële portefeuilles.

 

Lees hier het gehele rapport (in Engels en Duits): Carbon Bubble – Analyses, economic risks, measures and instruments (umweltbundesamt.de)

 

Carbon Bubble – Analyses, economic risks, measures and instruments

The transition to a low carbon economy poses risks to the financial sector. In 2015, the G20 already questioned whether investments in fossil-fuel-dependent infrastructure could lead to global financial risks – the so called ‘carbon bubble’. As G20 president, the German government by means of the German Environment Agency (UBA) has commissioned a consortium of Navigant – A Guidehouse Company, University of Oxford (Smith School of Enterprise and the Environment), Triple A Risk Finance, Global Climate Forum, University of Zurich (Finexus) and Germanwatch to analyse and evaluate the risk of a ‘carbon bubble’ in the German financial system.

The term ‘carbon bubble’ refers to the idea that companies relying on fossil fuels are incorrectly valued on the stock markets as the true costs associated to climate change and respective policies, are generally not yet taken into account in a company’s stock market valuation.

The study (1) assesses the carbon risks in the German economy, (2) conducts a carbon stress test for German financial institutions and (3) recommends regulatory instruments to mitigate carbon risks in financial markets in Germany and beyond. The outcome of this highly relevant project will enable the German government to detect, understand and mitigate the risks and will support German financial institutions in assessing the carbon risk of individual financial portfolios.

 

Read the entire report here (in English and German): Carbon Bubble – Analyses, economic risks, measures and instruments (umweltbundesamt.de)

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Carbon Bubble Quick Scan

Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is.

Bekijk
Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.