Evenementen Webinar Beleidsopties wet toekomst pensioenen

Webinar Beleidsopties wet toekomst pensioenen

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden
Download slides en/of verslag

KLIK HIER OM HET WEBINAR TERUG TE KIJKEN!

 

 

Na de introductie van de Wet Toekomst Pensioenen vindt de toekomstige pensioenopbouw plaats in een premieregeling (solidaire premieregeling of flexibele premieregeling). De premie is in principe vast en onafhankelijk van leeftijd in tegenstelling tot de huidige situatie.

De overgang van het huidige naar het nieuwe systeem leidt tot verwachte verschillen in pensioenuitkomsten die gecompenseerd moeten worden wanneer deelnemers erop achteruit gaan. Wanneer wordt gekozen voor het invaren van aanspraken en rechten in de nieuwe regeling ontstaat de mogelijkheid om de verschillen te mitigeren.

Het is echter van belang dat in kaart wordt gebracht wat de minimale dekkingsgraad is waarbij invaren mogelijk is (‘richtdekkingsgraad’) en bij welke situatie (aanvangsdekkingsgraad, methode van invaren, inrichting solidariteitsreserve en verdeelregels overrendement, beschermingsrendement en biometrisch rendement) de transitie vanuit actuarieel waarde perspectief optimaal kan verlopen.

Het is verstandig voor pensioenfondsen om te anticiperen op een optimale uitgangssituatie richting het transitiemoment. Dit kan er ook toe leiden dat pensioenfondsen tot de conclusie komen om niet in te varen of om de pensioenverplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen.

Meld u snel aan voor het webinar! 

De volgende zaken komen aan bod:
  • Wat zijn de gevolgen van de contractovergang en het al dan niet invaren voor de verwachte pensioenuitkomsten en hoe te komen tot een ‘eerlijke transitie’?
  • Hoe te komen tot een optimale inrichting van toedelingsregels/lifecycles, solidariteitsreserve-/risicodelingsreserve en de premie?
  • Welke beleidsopties bestaan er voor pensioenfondsen tijdens en na de transitieperiode en wat zijn de wettelijke vereisten waarmee rekening moet worden gehouden?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor pensioenfondsen die hun dekkingsgraad willen beschermen tegen risicoscenario’s tijdens de transitiefase?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor pensioenfondsen om de pensioenen geheel of gedeeltelijk te garanderen? Is het mogelijk om beschermingsrendement extern in te kopen?
Evenement informatie
Sprekers: Hen Veerman en Jack Tol en Jos Gielink en Sven Treu en Gerard Pereboom
Wanneer 31 maart 2022 14:30 - 17:00
Voor wie Fondsen, uitvoerders en verzekeraars
PE punten 2 (AG)
Kosten Gratis
Aanmelden Zie hieronder

Meldt u aan voor dit webinar via deze link

Aanmelden

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.