Oplossingen Selectie en evaluatie vermogensbeheerder

Selectie en evaluatie vermogensbeheerder

Het periodiek evalueren van de manier waarop het vermogensbeheer is ingericht en wordt uitgevoerd is inmiddels een integraal onderdeel van de beleggingscyclus geworden voor verzekeraars en pensioenfondsen. Doordat de wereld en uw bedrijf in beweging is, kunnen keuzes en verwachtingen uit het verleden mogelijkerwijs niet meer voldoen aan uw huidige wensen en eisen. 

Een periodieke evaluatie van de inrichting van uw vermogensbeheer(ders) biedt u inzicht in hoeverre er nog aan uw huidige eisen en verwachtingen wordt voldaan. Tevens geeft u dit de mogelijkheid om tijdig bij te sturen indien noodzakelijk. Hoewel de insteek van een evaluatie – wanneer de relatie met uw huidige vermogensbeheerder goed is – veelal het verder versterken en aanscherpen van de bestaande relatie zal zijn, kan de uitkomst ook het opstarten van een selectietraject betekenen. 

Zowel een selectie- als een evaluatietraject is een kwestie van ‘art and science’. Onze beleggingsexperts ondersteunen verzekeraars en pensioenfondsen met hun diepgaande kennis van de markt voor vermogensbeheer bij deze trajecten met behulp van een effectief en gestructureerd proces. Het proces wordt hierbij voor u op maat gemaakt afhankelijk van uw wensen en de complexiteit van de onderliggende beleggingscategorie of -portefeuille. 

 

 

 

 

 

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Selectie en evaluatie vermogensbeheerder

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.