Oplossingen Triple A Economic Scenario Suite (TESS)

Triple A Economic Scenario Suite (TESS)

Verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken economische scenario’s om hun strategische (beleggings)beleid te onderbouwen of periodiek te evalueren. Enerzijds door economische scenario’s te gebruiken binnen de ALM-studie en anderzijds door de periodieke uitvoering van de ORSA (Own Risk and Solvency Assessment | Solvency II) door verzekeraars en de ERB (Eigen Risico Beoordeling | Pensioenwet) door pensioenfondsen. 

De Triple A Economic Scenario Suite (TESS) biedt u de mogelijkheid om zowel stochastische als deterministische scenario’s te generen voor alle mogelijke economische variabelen en beleggingscategorieën. Deze scenario’s kunt u dan eenvoudig gebruiken binnen uw ALM-studie of andere analyses. 

Triple A biedt u volledige transparantie over de aannames die ten grondslag liggen aan de scenario’s en biedt tevens de mogelijkheid om uw eigen risico- en rendementsaannames in de scenario set(s) te verwerken. Onze experts denken hierbij graag met u mee en treden desgewenst op als klankbord.

Forward Looking scenario’s 

Onze unieke samenwerking met LINKS Analytics biedt u tevens de mogelijkheid om zogeheten forward looking scenario’s te integreren in uw strategische analyses. In tegenstelling tot scenario’s gebaseerd op historische analyses, stellen  forward looking scenarios stellen uin staat om op basis van realistische data een lange termijnvisie te ontwikkelen. Daarmee versterkt u de grondslag onder uw besluitvorming. U krijgt meer inzicht in welke mate economische, demografische, technologische, maatschappelijke en klimatologische trends en ontwikkelingen van invloed  zijn op de prestaties van uw beleggingsportefeuille.

 

Klimaatscenario’s 

Klimaatrisico’s kunnen een materiële impact binnen uw beleggingsportefeuille. De klimaattransitie scenario’s van Triple A – Risk Finance, ontwikkeld vanuit onze unieke samenwerking met LINKS Analytics, bieden u de mogelijkheid om de klimaatrisico’s binnen uw portefeuille in kaart te brengen. Dit biedt u de handvatten om de weerbaarheid van uw portefeuille tegen klimaatrisico’s te vergroten en van kansen te profiteren. Tevens geeft u dit de mogelijkheid om te voldoen aan toekomstgerichte, op scenario’s gebaseerde vereisten het voor analyseren en inzichtelijk maken van klimaatrisico’s in wet- en regelgeving. Daarmee maakt u uw risicomanagement klimaatbewust.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Triple A Economic Scenario Suite (TESS)

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.