Marktsectoren Pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders

Als pensioenuitvoerder zit u in een tijdvlak van ingrijpende transities. De trend naar schaalvergroting kan u confronteren met capaciteitsvraagstukken. Ontwikkelingen in digitalisering en de toenemende rol van Big Data analytics vragen om extra expertise. Werkgevers en werknemers eisen een perfecte uitvoering en optimale transparantie. Bij wie klopt u aan voor een betrouwbaar advies, aanvullende capaciteit en expertise of een second opinion? Als ervaren kennisorganisatie kent Triple A uw uitdagingen.

Berekenen, controleren en uitvoeren. Het is een delicaat proces, waarin u alle foutkansen wilt elimineren. Hoe lang is het geleden dat u uw systemen, modellen en procedures op eventuele zwakke plekken heeft getoetst? Hoe zit het met de uniformiteit en validatie? Bij diverse pensioenuitvoerders resulteerden onze inventarisaties en analyses in opmerkelijke verbetervoorstellen en –maatregelen. Met als uitkomst: inzichtelijke en betrouwbare processen en modellen. Ook u kunt van deze ervaring profiteren.

Complete jaarwerkondersteuning

Per traditie is de druk op uw organisatie in de eerste helft van ieder jaar enorm. Triple A – Risk Finance is op die jaarwerkcyclus ingesteld. Onze experts staan klaar om bij te springen, als back-up of voor de gehele periode. Wij committeren ons aan uw planningen, hoe ‘onmogelijk’ die ook lijken. Tijd- en werkdruk? Bij ons kunt u rekenen op solide plannings- en resultaatafspraken.

Onze actuarissen en econometristen zijn thuis in pensioen- en verzekeringsproducten. Zij beheersen de processen die ten grondslag liggen aan een efficiënte en secure uitvoering. Onze capaciteit en expertise bieden de vereiste omvang om op maat bij te springen, zowel incidenteel als structureel. Wij bieden precisie en slagkracht bij al uw kritieke processen. Van het vaststellen van uw diversiteit aan pensioenverplichtingen tot het opstellen van vereiste jaarstukken, winstbronnenanalyses en verslagstaten. Uiteraard ontzorgen wij u ook bij de realisatie van het Intern Actuarieel Rapport.

Ad-interim projectmanagement

Onverbiddelijke deadlines en spijkerharde planningen doen de adrenaline bij uw medewerkers stromen. Iedere discipline en elke afdeling draagt bij aan het beoogde eindresultaat. Is de regie op afdelingsniveau naar wens? Is er voldoende overzicht, inzicht en controle? Als u behoefte heeft aan extra sturende handen, gedreven door kennis van de pensioenwereld, dan stellen wij graag experts met aantoonbare managementkwaliteiten beschikbaar. Voor de door u gewenste projectduur.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Pensioenuitvoerders
Overgang beschikbare premieregeling

URM-applicatie

Onze oplossing voor uw URM-uitdaging is een applicatie waarmee u snel en accuraat de voorgeschreven berekeningen kunt uitvoeren en vervolgens de drie bedragen voor al uw deelnemers kunt afleiden.
URM betekenis

Data Driven Continuous Improvement

Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.

Forward looking scenarios

Onze unieke forward looking scenario’s stellen opdrachtgevers in staat om op basis van realistische data een lange termijnvisie te ontwikkelen.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.