Thema’s URM

URM Uniforme rekenmethodiek voor pensioenuitvoerders.

Vanaf 2019 zijn pensioenuitvoerders verplicht om in hun communicatie over het te bereiken pensioen de Uniforme Rekenmethodiek (URM) toe te passen. Dit vloeit voort uit de Wet pensioencommunicatie die sinds 2015 van kracht is. De rekenmethode verschaft deelnemers inzicht in de koopkracht en risico’s die samenhangen met hun pensioenopbouw.

De Wet pensioencommunicatie is bedoeld voor een beter en realistischer inzicht in de pensioenresultaten. Met de invoering van de wet is er al veel verbeterd, maar de laatste stap moet nog worden gezet. Per 2019 moeten pensioenbedragen in drie scenario’s worden gecommuniceerd. Hiermee kunnen deelnemers een betere inschatting maken van hun pensioen om van daaruit voor zichzelf een haalbare financiële planning op te stellen. Doordat alle pensioenuitvoerders straks dezelfde rekenmethode gebruiken, krijgen deelnemers in meerdere pensioenfondsen een beter totaaloverzicht.

Lees meer Neem contact op

Diensten en oplossingen die interessant voor u kunnen zijn
Dienst Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.

Bekijk
Oplossing URM-applicatie

Onze oplossing voor uw URM-uitdaging is een applicatie waarmee u snel en accuraat de voorgeschreven berekeningen kunt uitvoeren en vervolgens de drie bedragen voor al uw deelnemers kunt afleiden.

Bekijk
Dienst Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Bekijk

Pensioenbedrag in drie scenario’s

Binnen de huidige situatie vinden pensioendeelnemers op zowel het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als op mijnpensioenoverzicht.nl alleen het te bereiken pensioenbedrag. Daarbij wordt niet duidelijk gecommuniceerd dat de uiteindelijke hoogte van dit bedrag in veel gevallen onzeker is. Het plaatsen van het pensioenbedrag in de context van drie scenario’s maakt dat wel duidelijk. Deelnemers kunnen hun verwachtingen en financiële planning voortaan baseren op:

  • Een optimistisch scenario
  • Een pessimistisch scenario
  • Het verwachte scenario

Deze nieuwe wijze van communiceren is conform de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORP).

Navigatiemetafoor

Als grondslag voor de verschillende scenario’s is een navigatiemetafoor ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk wat een deelnemer tot nu toe heeft opgebouwd en wat zijn eindresultaat is. Daarbij wordt uitgegaan van behoud van dezelfde baan in drie verschillende economische klimaatomstandigheden. De scenariobedragen worden uitgedrukt in euro’s en kunnen direct worden vergeleken met het bestaande salaris van de deelnemer.

De uitdaging voor pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerders dienen hun berekeningen in het UPO en op mijnpensioenoverzicht.nl met ingang van 2019 te hebben aangepast. De overgang naar de nieuwe situatie behelst onder meer een uitbreiding van de dataset voor het Pensioenregister. Voor iedere deelnemer moeten in de nieuwe situatie tweeduizend projectberekeningen worden gemaakt, wat veel rekencapaciteit vergt. Verder ligt het voor de hand om ook voor de pensioenoverzichten op de portal van de pensioenuitvoerder zelf gebruik te maken van de URM-berekeningen.

Tweeduizend economische scenario’s

Om de URM (uniforme rekenmethodiek voor pensioenuitvoerders) toe te kunnen passen, geeft de DNB tweeduizend economische scenario’s uit. Voor de beschikbare premieregelingen moet een exacte doorrekening plaatsvinden. Voor uitkeringsovereenkomsten kan een vereenvoudigde rekenmethode worden toegepast. Hierbij kunnen pensioenuitvoerders kiezen voor een door DNB ontwikkelde methode, of voor de methode die de pensioensector zelf heeft gecreëerd. Deze laatste is eenvoudiger uit te voeren.

Onze specialisten helpen u graag met onze zelfontwikkelde URM-applicatie en een efficiënte inrichting van uw URM-processen. Benieuwd? Om u een indruk te geven van de URM-applicatie hebben wij voor u een demo omgeving klaargezet.We nodigen u graag uit om rond te kijken in onze URM-applicatie.

urm demoscreenDemoUniforme Rekenmethode (URM) applicatieBekijk de demo

Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.