Oplossingen Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Hoe zit het nu eigenlijk precies met de financiële risico’s die samenhangen met de Ziektewet en de WGA-instroom? En hoe maakt u de juiste afweging tussen de private en publieke markt om die risico’s op een passende manier af te dekken? Als ondernemer wilt u dat weten, want zonder onafhankelijk inzicht kunt u onmogelijk sturen. Triple A Benefits Consulting levert handvatten voor uw besluitvorming en helpt u kosten te besparen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Risico’s horen bij ondernemerschap. Maar voor de continuïteit van uw onderneming is het wenselijk om bepaalde risico’s optimaal te beheersen. Dat kan alleen door ze goed in kaart brengen en te analyseren. Pas dan kunt u de volledige gevolgen overzien van te nemen beslissingen. Zoals het verzekeren van de risico’s via de private of publieke sector, bijvoorbeeld. En de keuze om eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden.

Kosten besparen of kosten laten stijgen?

In de wetgeving is opgenomen dat u als werkgever eigen risicodrager kunt worden voor het Ziektewet- en WGA-instroomrisico’s. Ieder bedrijf staat voor de opgave om die keus te maken. Meestal gebeurt dat in het eerste en/of derde kwartaal. Het is een belangrijk besluit, want de keus voor de private sector en een eigen risico kan een substantiële besparing opleveren. Daarbij is het echter belangrijk om grip te houden op de risico’s die in de toekomst juist weer voor aanzienlijke kostenstijgingen kunnen zorgen.

Kies voor een objectieve en onafhankelijke actuariële analyse

Met een gedegen actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en –risico’s kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst. Triple A Benefits Consulting heeft alle expertise in huis om die analyse voor u te maken. Snel, deskundig en zonder franje. Met als zwaarwegend voordeel dat wij géén financiële belangen hebben bij de uitkomst van de analyse.

Sturen en bijsturen op basis van harde data

Samen met u zetten we drie stappen die resulteren in harde gegevens waarmee u kunt sturen en tijdig bijsturen:

  1. Inventarisatie en plan van aanpak
  2. Uitvoering actuariële analyse Ziektewet en WGA
  3. Presentatie en rapportage van uitkomsten en advies

Onze actuariële analyse geeft direct inzicht in onder meer:

  • Verwachte WIA-instroom op basis van leeftijd, inkomen, geslacht en soort dienstverband
  • Verwachte private premie WGA ERD
  • Verwachte ontwikkeling publieke premie op basis van de schadelast
  • Benchmark van risicoparameters van private en publieke sector

Op basis van de uitkomsten kunt u de juiste keuzes maken en uw processen rond de Ziektewet en WGA kostenefficiënter inrichten. Wij vertellen u graag wat dat in de praktijk oplevert.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Overgang beschikbare premieregeling

Waardering WGA ERD-verplichtingen

Triple A zorgt voor een realistische waardering van de WGA-verplichtingen voor alle werkgevers die WGA eigen risicodrager zijn.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2023 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.