Oplossingen Risicomanagement verzuim en arbeidsongeschiktheid

Risicomanagement verzuim en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer wilt u grip houden op de kosten en risico’s die samenhangen met instroom van medewerkers in de Ziektewet of de WGA. Maar premieberekeningen zijn complex en het totaalbeeld ontbreekt vaak. Met diepgaande kennis van risicomanagement en de inzet van beproefde tools, maakt Triple A Benefits Consulting uw risico’s transparant.

Met de huidige wetgeving loopt u als ondernemer aanzienlijke financiële risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel. U heeft een loondoorbetalingsverplichting en hoge premielasten. U blijft twaalf jaar verantwoordelijk voor (ex-)werknemers die niet langer of slechts gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De ‘nieuwe ziektewet’ biedt de mogelijkheid om te kiezen voor eigen risicodragerschap, waarmee u de kostenrisico’s vaak beter kunt sturen en beheersen. Maar hoe beslist u daarover? Welke risico’s loopt u eigenlijk en wat kunnen daar de consequenties voor zijn?

Expertise in risicomanagement

Met het specialisme Risicomanagement verzuim en arbeidsongeschiktheid zet Triple A Benefits Consulting de zaken voor u op een rij. Zodat u grip houdt op de risico’s, ondanks het veranderlijke karakter van de wetgeving en de complexiteit van de premieberekening. Vanuit onze expertise in risicomanagement reiken wij u de middelen aan om op basis van een actueel en compleet overzicht de juiste besluiten te nemen en tijdig te acteren op ongewenste ontwikkelingen.

Wij richten voor u een webbased dashboard in, waarmee u zichzelf systematisch en zonder eigen analyse-inspanningen inzicht biedt in de risico’s die samenhangen met verzuim, Ziektewetverplichtingen en WGA-instroom. Desgewenst voeren wij de implementatie van een datakoppeling met uw HR-systeem uit, volledig in overeenstemming met de privacywetgeving. U hoeft vervolgens slechts in te loggen voor up-to-date en custom-made analyses en inzichten met een deskundige toelichting. U bespreekt de resultaten met onze specialisten en krijgt advies over eventuele vervolgacties om problemen te voorkomen.

Maximale grip op risico’s en kosten

Uw dashboard geeft direct inzicht in de volledige kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Triple A Benefits Consulting gebruikt hier geavanceerde actuariële tools voor. Op basis van de analyses en inzichten kunt u externe dienstverleners aansturen en op uw moment besluiten of u overstapt van publiek naar privaat, of andersom. Met als resultaat: maximale grip op de risico’s en kosten door gebruik van deze slimme methodiek. Wij vertellen u graag welke resultaten dat in de praktijk oplevert.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Risicomanagement verzuim en arbeidsongeschiktheid

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.