Waardering WGA ERD-verplichtingen

Waardering WGA ERD-verplichtingen

Steeds meer werkgevers kiezen voor eigen beheer van de instroomrisico’s van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid) in combinatie met een garantstelling voor het faillisementsrisico. De werkgever heeft in deze situatie de WGA instroomrisico’s volledig in eigen beheer. Hiermee  zijn werkgevers over een periode van maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de eerste ziektedag, uitkeringen verschuldigd zijn aan de werknemer die arbeidsongeschikt is. Voor WGA uitkeringen (ook wel arbeidsongeschiktheidsuitkering genoemd) dient een voorziening te worden getroffen. Onze specialisten berekenen deze voorziening op basis van een waardering van de WGA ERD-verplichtingen. De gehanteerde werkwijze sluit op de IFRS-richtlijnen. De waardering dient elk jaar plaats te vinden, zodat de accountant de voorziening kan opnemen op de balans.

 

Het WGA eigen risicodragerschap is een uitvloeisel van de Wet bezava (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) die in 2013 is ingevoerd. Deze wet biedt werkgevers de mogelijkheid om WGA eigen risicodrager te worden voor het WGA-instroomrisico in de onderneming. Deze mogelijkheid doet recht aan het feit dat ondernemers dit risico de laatste jaren beter onder controle hebben, waarmee de behoefte aan verzekeren afnam. Het alternatief, WGA eigen risicodragerschap in eigen beheer, brengt wel de noodzaak met zich mee om op basis van een waardering van de WGA ERD-verplichtingen een passende voorziening te treffen.

 

Geen onnodige risico’s

Werkgevers die rapporteren volgens de IAS (International Accounting Standards) en de WGA ERD verplichtingen conform IAS 19  uitvoeren, voldoen aan de (internationale) boekhoudregels. Op basis van de waarderingen heeft de werkgever ook de benodigde inzichten om risicomanagement en/of interventies in te zetten om de verwachte kosten te minimaliseren.

 

Resultaat

De voorziening voor de WGA ERD-verplichtingen wordt berekend aan de hand van werknemers die op het moment van de waardering langer dan 26 weken ziek zijn en op basis van reeds lopende WGA-uitkeringen.  Op basis van een aangeleverde databestand (conform de AVG regelgeving) berekenen wij de WGA ERD-verplichtingen en leveren wij een waardering van de WGA ERD verplichtingen conform IAS19.

 

Stappenplan voor de waardering WGA ERD-verplichting

  1. vaststellen van de periode van de voorziening op basis van de ingangsdatum en de datum waarop de waardering plaatsvindt;
  2. berekening van een voorziening voor werknemers in de wachttijd van de WIA (status ziek) en werknemers in de WGA, op basis van opgevraagde databestanden;
  3. waardering van de WGA ERD-verplichtingen op basis van IFRS-uitgangspunten;
  4. memo waardering van de WGA ERD verplichtingen inclusief een toelichting van de uitgangspunten.

  

Optimale afstemming

Afstemming vindt vooraf plaats met de accountant. Hierbij geeft Triple A inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en methoden. De ervaring leert dat vroegtijdige betrokkenheid van de accountant, die het resultaat moet goedkeuren, het proces aanzienlijk versnelt. De kans op discussies achteraf is dankzij deze beproefde werkwijze minimaal.

 

100% IFRS-proof

Triple A zorgt met deze specialistische dienstverlening voor een realistische waardering van de WGA-verplichtingen, wat relevant is voor alle werkgevers die WGA eigen risicodrager zijn. Ondernemers die internationaal opereren, hebben bovendien de zekerheid dat de gehanteerde methode honderd procent IFRS-proof is.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Waardering WGA ERD-verplichtingen

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2021 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.