Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Kennistrajecten en trainingen

Binnen verzekeraars bestaat in toenemende mate behoefte om op specifieke onderwerpen de eigen kennis te vergroten. Dit kan zich voordoen in het kader van ontwikkeling van medewerkers of in het kader van (toetsing van) vereiste deskundigheid en geschiktheid van personen binnen sleutelfuncties, directie, bestuur en raad van commissarissen. Dergelijke trajecten kennisbehoeften kunnen zich onder meer richten op de volgende onderwerpen:

  • Solvency II
  • (Markt)Waardering en winstgevendheid van verzekeringsportefeuilles
  • Governance en sleutelfuncties
  • Actuariële modellen

Triple A – Risk Finance verzorgt trainingen en kennistrajecten op diverse terreinen waarbij het mogelijk is de specifieke situatie van een verzekeraar te verwerken in het trainingsmateriaal.

Contact

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of een gesprek met ons wilt aangaan, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.