Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Certificering

Voor Triple A – Risk Finance Certification betekent certificering het beoordelen van de voorziening op juistheid en toereikendheid, het analyseren van de technische resultaten, het verstrekken van een Actuariële Verklaring, het beoordelen van de financiële positie van de verzekeraar en het beoordelen van de verslagstaten ten behoeve van DNB. Naast de Actuariële Verklaring maken wij een Rapport van de Certificerend Actuaris op, waarin wij onze bevindingen beschrijven.

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de interne beheersing van risico’s door de verzekeraar. De effectiviteit van de interne controles en processen bepaalt op welk niveau wij onze controles uitvoeren. Indien nodig kunnen wij helpen de interne controles en processen te optimaliseren zodat onze inbreng in de toekomst beperkt kan blijven.

Onze werkwijze kenmerkt zich door heldere communicatie. Met alle betrokken partijen. Duidelijke afspraken zijn leidend en de verwachtingen van alle partijen zijn helder naar elkaar toe. In een plan van aanpak worden de gemaakte afspraken, de uit te voeren werkzaamheden en de tijdsplanning overzichtelijk vastgelegd.

Contact

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of een gesprek met ons wilt aangaan, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.