Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Asset & liability management

Het ALM advies van Triple A - Risk Finance kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, waarbij inzicht wordt verkregen in de impact van verschillende risicobronnen, en waarbij stapsgewijs gezamenlijk met de klant wordt toegewerkt naar het uiteindelijke advies. Door middel van ons eigen ALM model inzicht wordt gegeven in bijvoorbeeld het pensioenresultaat voor de deelnemers en de risico's die zij lopen. Op basis hiervan kan een pensioenfonds/-uitvoerder de belangen van de diverse groepen deelnemers op een evenwichtige manier behartigen.

Een essentieel onderdeel van ALM is het in kaart brengen van de doelstellingen van het pensioenfonds en indien nodig, het verder expliciet maken hiervan. Immers, als de doelstellingen niet expliciet zijn geformuleerd, dan kan geen afweging tussen verschillende beleidsvarianten worden gemaakt. Vervolgens wordt geanalyseerd in hoeverre de beleidsvarianten in lijn zijn met deze doelstellingen.

Op basis van de risicohouding van het bestuur wordt het risicobudget (de risico's die het pensioenfonds kan lopen) worden bepaald. De risicohouding wordt onder meer gedreven door de definitie van het indexatiebeleid en eventuele garanties van de sponsor. Als onderdeel van de ALM-studie of als separate Asset Allocatie studie zal het risicobudget worden vertaald naar een optimale verdeling over de verschillende asset categorie├źn. Veelal wordt hierbij in eerste instantie gekeken naar de gewenste allocatie over de verschillende risicobronnen (denk hierbij aan rente, inflatie, spread en zakelijke waarden) en vervolgens naar de optimale allocatie binnen iedere risicobron. Dit geeft het bestuur veel inzicht in de impact van hun keuzes, hetgeen leidt tot een goede onderbouwing - bijvoorbeeld richting de deelnemers - van het uiteindelijke beleid.

Met de door onszelf ontwikkelde modellen, die zich ruimschoots in de praktijk hebben bewezen, zijn wij in staat om ALM studies uit te voeren voor pensioenfondsen/-uitvoerders en tevens is het model geschikt voor het uitvoeren van de jaarlijkse haalbaarheidstoets.

Contact
Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aanvragen of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee via Ridzert.van.der.Zee@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 3640