Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Asset & liability management

Wij beschikken over geavanceerde modellen waarmee we Continuïteitsanalyses en ALM Studies kunnen uitvoeren voor uw pensioenfonds.

Een essentieel onderdeel van een Continuïteitsanalyse of ALM Studie van Triple A – Risk Finance is het in kaart brengen van de doelstellingen van het pensioenfonds. Vervolgens zal worden getoetst in hoeverre de uitkomsten en risico’s in lijn zijn met deze doelstellingen.

Op basis van de risicohouding van het bestuur kan het risicobudget (de risico’s die het pensioenfonds kan lopen) worden bepaald. De risicohouding wordt onder meer gedreven door de definitie van het indexatiebeleid en de garanties van de sponsor. Nadat het risicobudget is vastgesteld wordt gekozen hoe het totale risicobudget dient te worden verdeeld over de verschillende risicocategorieën (marktrisico, renterisico, valutarisico of sterfterisico).

Het ALM Model maakt gebruik van een set real-world economische scenario's van de benodigde variabelen als rentetermijnstructuren, aandelenrendementen en inflatie. Triple A - Risk Finance maakt hierbij gebruik van zelf ontwikkelde software: de Economische Scenario Generator (ESG).
Wij bieden tevens onze tooling aan via onze server. U bent dan in staat om zelfstandig ALM studies uit te voeren.

Contact

Wilt u meer informatie krijgen, een gesprek aangaan of een offerte ontvangen, neemt u dan contact op met Ridzert van der Zee via Ridzert.van.der.Zee@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40.