Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Schadelastbeheersing

In de praktijk is het als verzekeraar of pensioenfonds vaak lastig om echt grip te krijgen op het klantenpakket. Alle verschillende administratiesystemen, veranderende wet –en regelgeving en de losstaande administratie van het UWV maken de materie onoverzichtelijk en lastig controleerbaar, laat staan stuurbaar.

Met een aantal ingrepen zijn deze problemen snel verholpen. Slim gekozen variabelen identificeren bedrijven en individuele cases waar herbeoordelingen een grote kans van slagen hebben.

Veel benodigde data zijn openbaar of beschikbaar binnen de eigen organisatie, alleen het verband – en dus het inzicht – ontbreekt. De experts van Triple A - Risk Finance combineren actuariële kennis, productkennis en uitgebreide ervaring met de opzet en het management van databases om tot een passend model te komen dat verschillende klantprofielen identificeert. Door gegevens uit verschillende bronnen te koppelen en in dit model te gieten, kunnen we een indeling maken op basis van klantprofielen. 

Op bedrijfsniveau worden kansrijke cases geïdentificeerd en doorgezet naar een casemanager. De resultaten van deze beoordelingen verlagen de schadelast en worden gebruikt om het model verder te verfijnen.