Diensten Data Analytics Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence?

Artificial intelligence (vaak afgekort als AI) had aanvankelijk tot doel om computers taken te laten verrichten die mensen van nature goed kunnen. Daarbij kun je denken aan taken als praten, je voortbewegen in een ruimte, objecten herkennen op een foto, geluiden herkennen en zelfs creatieve taken zoals het schrijven van een gedicht. AI kun je beschouwen als een systeem dat op basis van voorbeelden kan leren nieuwe situaties te beoordelen. Dergelijke systemen functioneren dankzij algoritmes, die met behulp van machine learning technieken (deep learning) zijn getraind.

Algemene voorbeelden van AI in de dagelijkse praktijk

  • een lift die leert op welke verdieping hij het best kan wachten om de “passagiers” zo snel mogelijk naar boven of naar beneden te transporteren;
  • de app op uw telefoon die automatisch foto’s opslaat in het mapje “huisdieren”, ongeacht of er nu een hond, kat of kanariepiet op staat;
  • een robot die in staat is om de vragen van klanten te beantwoorden, zelfstandig of als slimme assistent van de helpdesk medewerker.

Voorbeelden van AI voor verzekeringen en actuariaat

  • een verzekeraar die automatisch de schade aan een auto herkent en beoordeelt vanaf een foto met behulp van beeldherkenning en neurale netwerken;
  • een systeem dat automatisch de best passende verzekeringen aan klanten biedt;
  • een verzekering waar je alleen voor betaalt als je deze nodig hebt (“pay-as-you-go”);
  • een systeem dat klanten preventief attendeert op het risico van betalingsachterstanden;
  • een polis waar je een prijs voor betaalt die is afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

AI: niet nieuw, wel vernieuwend

Veel mensen beschouwen Artificial Intelligence als “iets nieuws”. Het is echter al meer dan 60 jaar geleden dat in Darmouth het eerste onderzoeksproject over AI werd georganiseerd. In 1997 was Deep Blue, een door IBM ontwikkelde schaakcomputer, al in staat om de toenmalig wereldkampioen Garri Kasparov te verslaan. Waarom is AI toch vernieuwend? Omdat het dankzij de groeiende beschikbaarheid van data en computerkracht nu mogelijk is geworden om AI voor praktische toepassingen in te zetten. Van het laboratorium naar de supermarkt, van de studeerkamer naar de huiskamer.

De kosten van computerkracht zijn enorm gedaald waarmee data analytics veel goedkoper is geworden

De kosten van computerkracht zijn enorm gedaald waarmee data analytics veel goedkoper is geworden.

De valkuilen van AI

Zoals elke vernieuwende technologie, kent ook het gebruik van AI bepaalde valkuilen. Net als bij mensen het geval is, kunnen ook AI-systemen verkeerde gewoontes aanleren. Dat doet zich voor wanneer het AI-systeem wordt gevoed met onjuiste of onvolledige informatie. Een bekend voorbeeld is een recruitment-systeem dat heeft geleerd om de “juiste” kandidaten er uit te pikken, maar op basis van te eenzijdige voorbeelden. Het systeem kan dan bepaalde groepen gaan bevoordelen, bijvoorbeeld op basis van geslacht of etnische achtergrond.

Waarom Triple A voor AI?

De belangrijkste opdrachtgevers van Triple A – Risk Finance zijn verzekeraars, banken, pensioenfondsen en werkgevers. Hier hebben we diepgaande domeinkennis. Onze data scientists echter zijn niet branchegebonden. Feitelijk kunnen we op basis van vrijwel alle data zinnige en vaak verrassende inzichten verschaffen. Daarbij zijn wij ook in staat om te duiden wat de oplossing in financiële zin voor ú oplevert.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Onze oplossingen voor Artificial Intelligence
URM betekenis

Data Driven Continuous Improvement

Onze Data Driven Continuous Improvement propositie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen op basis van datagedreven inzichten. Alle processen uit uw waardeketen kunt u hiermee optimaliseren en efficiënter inrichten.

Forward looking scenarios

Onze unieke forward looking scenario’s stellen opdrachtgevers in staat om op basis van realistische data een lange termijnvisie te ontwikkelen.
Aanpak schadelastbeheersing

Schadelastbeheersing

Als verzekeraar wilt u meer rendement uit uw portefeuille halen en breder kijken dan alleen de pricing. De concurrentie in de verzekeringsmarkt neemt immers toe, en dat zet druk op uw premies en winstgevendheid.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.