Oplossingen (Financieel) Risicomanagement functie

(Financieel) Risicomanagement functie

De risicomanagement functie is een van de vereiste sleutelfuncties onder Solvency II en IORP II. De onderwerpen binnen de scope van deze functie zijn deels financieel van aard en zien toe op zaken als premiestelling –en reservevorming, ALM, liquiditeitsrisico en herverzekering. Daarnaast zijn niet-financiële onderwerpen onderdeel van deze functie waaronder operationeel risicomanagement. Adequate aanwezigheid en werking van een risicomanagement systeem- en functie is van groot belang en een belangrijke verwachting van toezichthouders.

Onze dienstverlening richt zich op diverse aspecten van de risicomanagement functie, waaronder:

  • Advisering bij opzet en inrichting van de risicomanagement functie
  • Beoordeling van de werking van het risicomanagement systeem en de risicomanagement functie
  • Opzet en inrichting van risicobereidheid- en tolerantielimieten
  • Tijdelijke of doorlopende invulling dan wel uitbesteding van de risicomanagement sleutelfunctie 
  • Advisering omtrent specifieke onderwerpen binnen de scope van de risicomanagement functie

Onze experts hebben ruime ervaring met de risicomanagement functie en de vereisten hieraan vanuit wet- en regelgeving en toezicht. 

Heeft u een vraagstuk op dit gebied? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zetten onze expertise graag in op specifieke advies vraagstukken of in doorlopende ondersteuning.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan (Financieel) Risicomanagement functie

Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.