Oplossingen ORSA, scenario planning en financiële projectie

ORSA, scenario planning en financiële projectie

Gedegen inzicht in toekomstige scenario’s is een essentieel onderdeel van risicomanagement van financiële instellingen. Voor verzekeraars en pensioeninstellingen gelden hier specifieke vereisten aan in de vorm van de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) respectievelijk de Eigen Risico Beoordeling (ERB). Bovendien zijn doordachte en goed uitgewerkte scenario’s en projecties van groot belang voor strategische besluitvorming.

Onze dienstverlening richt zich op diverse aspecten van scenario planning voor verzekeraars en pensioeninstellingen, waaronder:

  • Risico identificatie en parametrisering ten behoeve van scenario’s
  • Afstemmen van ORSA en ERB op vereisten uit wet- en regelgeving
  • Integratie van actuele marktbrede ontwikkelingen en vereisten vanuit toezicht 
  • Projectie van de kapitaalpositie onder verschillende (stress) scenario’s
  • Projectie van de impact en effectiviteit van beheersmaatregelen
  • Advisering omtrent strategische mogelijkheden in verschillende scenario’s
  • Advisering omtrent scenario planning in het kader van fusies en overnames en specifieke toezichtsvraagstukken waaronder vergunningaanvragen

Onze experts hebben ruime ervaring met de uitwerking van scenario’s binnen de ORSA en ERB, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Heeft u een vraagstuk op dit gebied? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zetten onze expertise graag in op specifieke advies vraagstukken of in doorlopende ondersteuning.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan ORSA, scenario planning en financiële projectie

Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.