Oplossingen Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid

Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid

De samenstelling van de verzekeringstechnische portefeuille en herverzekering van risico’s daaruit is cruciaal voor de kapitaalpositie en het risicoprofiel van een verzekeraar. Bovendien is dit voor veel verzekeraars een belangrijk onderdeel van kapitaalgeneratie en de kern van het bedrijfsmodel. Daarnaast is er ook vanuit toezichthouders veel aandacht voor (houdbaarheid van) het verzekeringstechnische bedrijfsmodel en herverzekeringsbeleid.

Onze dienstverlening richt zich op diverse aspecten met betrekking tot portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid, waaronder:

  • Ondersteuning en advisering bij premiestelling, rendementsanalyse en portefeuille samenstelling
  • Waardering van portefeuilles en voorzieningen
  • Advisering omtrent het herverzekeringsbeleid en vereisten daaraan vanuit wet- en regelgeving en toezicht
  • Beoordeling en optimalisatie van de effectiviteit van herverzekeringsprogramma’s
  • Advisering omtrent de inzet van herverzekering in het kader van kapitaalmanagement en de samenhang met andere mogelijkheden tot sturing van de kapitaalpositie

Onze experts hebben ruime ervaring met premiestelling, waardering van portefeuilles en herverzekering bij verschillende typen verzekeraars van uiteenlopende omvang en complexiteit. 

Heeft u een vraagstuk op dit gebied? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zetten onze expertise graag in op specifieke advies vraagstukken of in doorlopende ondersteuning.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Portefeuillesturing en herverzekeringsbeleid

Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.