Publicaties Workshop: Bedrijfstakpensioenfonds? Rol OR beter ingevuld!

Workshop: Bedrijfstakpensioenfonds? Rol OR beter ingevuld!

Heeft jouw organisatie het pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds?
In deze workshop van een halve dag praten wij jouw OR bij over:
                                              .

Jouw bedrijfstakpensioenfonds

– De financiële positie van jouw bedrijfstakpensioenfonds;
– Hoe zit het met het risico op korten of de kans op indexatie van het pensioen.
.

Jouw pensioenregeling

– Pensioen in het algemeen en jouw pensioenregeling in het bijzonder;
– Wat zijn de gevolgen van de aangekondigde herziening van het pensioenstelsel;
– De flexibiliteit zoals: eerder stoppen, langer doorwerken, generatiepact, demotie, seniorenregeling.
.

Jouw sociale zekerheid

– Regelingen m.b.t. verzuim en arbeidsongeschiktheid;
– Keuze werkgever per 01-01-2020: publiek of privaat verzekeren.
.

Jouw OR rechten

– Wat zijn de initiatief-, advies- en instemmingsrechten als er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds?
.
We geven je inzicht in de trends op het gebied van pensioen, verzuimbeleid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat betekenen deze trends voor de rol en rechten van jouw OR? De workshop wordt afgerond met een concrete lijst met aandachtspunten voor de OR. Hoe blijven we aan de bal, wat zijn de mogelijke actiepunten, welke onderwerpen moeten op de agenda van het overleg met de bestuurder komen.
.

Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfstakpensioenfondsen:

  • Op 1 februari zond Minister Koolmees zijn 10 punten brief  aan de Tweede Kamer over de Toekomst van het pensioenstelsel. Wat betekent dit voor de toekomst van jouw pensioen?
  • Dekkingsgraden van pensioenfondsen staan zwaar onder druk.  Het risico bestaat dat grote fondsen zoals ABP, Zorg&Welzijn, Metaal en techniek en Metalektro de pensioenen moeten korten. Hoe staat jouw pensioenfonds er eigenlijk voor? Biedt Koolmees daarvoor oplossingen?
  • De doorsneepremie staat onder druk. Wat zijn de gevolgen als die wordt afgeschaft?
  • Sommige bedrijfstakken en CAO’s kennen een ‘generatiepact’ of “seniorenregeling”. De oudere werknemer kan dan minder werken terwijl het loon grotendeel en het pensioen volledig op het    oude niveau doorloopt. Is dat ook in jouw organisatie toe te passen?
  • Werkgevers dragen de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid.  Per 01-01-2020 moet in veel gevallen een keuze gemaakt worden: dat risico óf publiek (UWV) óf privaat (verzekeraar) afdekken. Daarbij spelen in 2019 (!) ook de rechten van jouw OR een rol!

Workshop: wie, wat, waar?

Deze workshop is speciaal voor alleen jouw OR. Dat kan de hele OR zijn of een commissie. De workshop wordt op locatie gegeven, dat scheelt tijd en kosten. De workshop duurt 4 uur, bijvoorbeeld de ochtend of de middag. De workshop wordt gegeven door deskundige trainers met een ruime ervaring. Inzicht in de eigen pensioenregeling en het eigen verzuimbeleid is belangrijk. Stuur gerust voorafgaand aan de training informatie op. Dan kan de trainer zich optimaal voorbereiden.

Kosten voor de workshop Bedrijfstakpensioenfonds – voor OR

Voor deze maatwerk-workshop rekenen we één prijs voor de gehele OR ongeacht het aantal deelnemers: € 1.995,– excl. BTW en reiskosten.

Heb je vragen of wens je aanvullende informatie mail of bel dan mr M.G. (Marin) van Esterik CPL (tel. 020-240 2293)

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gerelateerde vacatures
Gekoppelde diensten
Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.