Oplossingen WIA-rekentool

WIA-rekentool

Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid zijn onderhevig aan macro-economische en politieke ontwikkelingen. Maar ook de instroom in de WIA of doorstroom van bijvoorbeeld WGA naar IVA moet nauwlettend gevolgd worden om een adequaat tarief of schadevoorziening vast te kunnen stellen. Verzekeraars moeten dan snel schakelen in hun WIA- en WGA-producten. Om een goede prijsstelling te houden maar ook om in te kunnen spelen op consumententrends en de concurrentie. Een flexibele en up-to-date WIA-rekentool is van groot belang.

De premiestelling bij verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid is geen statisch gegeven, maar vergt aanpassingen. Onder andere het Verbond van Verzekeraars en het UWV geven nieuwe inzichten voor het Kansenstelsel WGA-ERD. Daarnaast kunnen sterftecijfers, rekenrentes en indexaties veranderen.

Triple A – Risk Finance (Triple A) heeft een dynamische tool ontwikkeld die goed is ingespeeld op die periodieke aanpassingen. Verzekeraars kunnen erop vertrouwen dat onze WIA- en WGA-tool behalve flexibel ook accuraat en up-to-date is. Dat is belangrijk, want een te hoge of te lage premie heeft direct gevolgen voor de marktpositie en de winstmarge. Triple A volgt de WIA-ontwikkelingen op de voet en is als geen ander in staat om de beschikbare informatie te vertalen naar een flexibele WIA-tool.

De WIA-tool van Triple A geeft ook inzicht in de risico’s in de portefeuille. Die risico’s bepalen uiteindelijk de hoogte van de noodzakelijke reserveringen.

Flexibele en accurate WIA-rekentool

Het vergt technische kennis om de aangereikte informatie van het Verbond van Verzekeraars en UWV te implementeren. Met de WIA- en WGA-tool van Triple A is deze slag al door ervaren consultants uitgevoerd en gedocumenteerd. De WIA-tool wordt jaarlijks extern gevalideerd en ondersteunt het Verbondsmodel 2014, het Verbondsmodel 2019 en alle jaarlijkse gekalibreerde versies van Triple A.

Het premiemodel heeft veel functionaliteiten en bevat onder meer een scenario-analyse, uitlooppatronen en projecties per homogene risicogroep. Er zijn uitgebreide kalibratiemogelijkheden. De tool biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het analyseren van scenario’s voor sterfte en revalidatie. Verzekeraars kunnen hun premies bovendien toetsen aan die van uitkeringsinstantie UWV.

 

WIA- en WGA rekentool van Triple A - Risk Finance

Dit schema laat zien hoe de tool werkt bij de berekening van de premie. De tool berekent per contract, product en de mate van arbeidsongeschiktheid de premiehoogte op basis van de kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt.

 

Onze klanten staan centraal

De tool heeft een bewezen meerwaarde. Sinds de start van de tool hebben we een trouwe klantenkring, bestaande uit middelgrote en grote inkomensverzekeraars.

Gebruikersgemak is een van onze uitgangspunten. Een interface leidt de gebruiker stapsgewijs door de tool die de output gedetailleerd en op geaggregeerd niveau weergeeft. Verzekeraars kunnen de tool naar eigen inzichten en behoeftes laten aanpassen. Ook is het mogelijk om specifieke producten te laten inbouwen. Standaard ingebouwd zijn:

  • WGA ERD;
  • WGA Hiaat/WGA Gat (basis en uitgebreid);
  • WGA en WIA Excedent (beneden- en bovenwettelijk);
  • Producten voor minder dan 35% arbeidsongeschiktheid;
  • PVI (tegen meerprijs).

 

Wilt u meer weten over de voordelen van de WIA- en WGA-tool? Klikt u dan op onderstaande button.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan WIA-rekentool
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.