Evenementen Nationaal ARBO Congres en het pensioenakkoord

Nationaal ARBO Congres en het pensioenakkoord

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

Tijdens het Nationaal Arbo Congres wordt u helemaal bijgepraat over de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving. Jaap Harmsen van Pensioen Perspectief / Triple A – Risk Finance neemt u mee in de gevolgen van het Pensioenakkoord. Omdat elke organisatie anders is, kunt u het congresprogramma zelf samenstellen, met de onderwerpen die voor u van belang zijn. In drie rondes worden zes verschillende praktijkgerichte workshops aangeboden. Aan het einde van de dag bent u helemaal bijgepraat over het laatste arbonieuws!

Pensioenakkoord

Jaap Harmsen
Pensioen Perspectief / Triple A – Risk Finance

Programma

09.30-10.00 uur Ontvangst

10.00-10.10 uur Opening

10.10-10.50 uur Actualiteiten arbeidsvoorwaarden
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waardoor er belangrijke wijzigingen komen in onder meer het ontslagrecht en de opbouw van de transitievergoeding. Daarnaast kunnen werkgever vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die betaald zijn bij het ontslag van langdurige zieke werknemers. Maar er komt geen compensatie voor het ‘slapende deel’ van het dienstverband. Uw organisatie moet dus beslissen wat zij met slapende dienstverbanden wil doen. Bij handhaving blijft bijvoorbeeld de opbouw van de transitievergoeding doorlopen, heeft de werkgever een re-integratieverplichting en kan de werknemer weer aan het werk gaan als hij ooit weer beter wordt. Bij beëindiging van een slapend dienstverband moet de transitievergoeding uitbetaald worden en kan bij UWV een verzoek ingediend worden voor compensatie. U zult keuzes moeten maken en wij geven u hier de handvatten voor

10.50 – 11.15 uur Ochtendpauze

11.15-12.15 uur Subsessie 1

1A: Geen drank en drugs op de werkgever
Stephan Roelofs, oprichter van Be-Responsible
Steeds vaker zoeken mensen hun heil in verdovende of stimulerende middelen. Ook op de werkvloer wordt dit een steeds groter probleem. Het werk en de veiligheid van werknemers mogen natuurlijk niet lijden onder het alcohol-, medicijn en/of drugsgebruik van een collega. Maar de werkgever mag een verslaafde werknemer niet zomaar ontslaan, want een verslaving wordt gezien als een ziekte. Vroegtijdige herkenning kan veel problemen voorkomen. Een alcohol-, medicijn-, en drugsbeleid biedt hiervoor goede handvatten. Bij het opstellen van zo’n beleid moet u rekening houden met de AVG. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om alcohol- of drugstesten af te nemen zonder wettelijke grondslag. Bovendien heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij het invoeren van een alcohol-, medicijnen en drugsbeleid. U hoort van ons hoe u hier een goed beleid voor opstelt.

1B: Actualiteiten privacywetgeving (AVG)
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER arbeidsrecht advocaten
De nieuwe privacywetgeving is ruim een jaar geleden ingevoerd en de eerste boete is inmiddels door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegd. In de praktijk zijn veel regels nog steeds niet duidelijk. Als arboprofessional staat u voor de moeilijke taak om voortdurend te beoordelen of de verwerking van privacygevoelige informatie gebaseerd is op één van de zes grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo bent u bijvoorbeeld op grond van de Arbowet verplicht om een ongevallenregistratie bij te houden, maar mag dit wel op grond van de AVG? In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over de inhoud en de reikwijdte van de privacyregels. Wij zetten in deze subsessie alle grondslagen van de AVG nog eens voor u op een rij en geven u praktische tips, zodat u de juiste beslissingen neemt.

12.15-13.00 uur Lunchpauze

13.00-14.00 uur Subsessie 2 

2A: Inzetten op duurzame inzetbaarheid
Cathy de Geest, online specialist Platform Duurzame Inzetbaarheid (ArboDay) bij de Arbodienst en Nathalie de Haas-van Heijningen, algemeen directeur bij De Arbodienst
Mensen moeten door de stijging van de AOW-leeftijd steeds langer doorwerken. Hoe zorgt u ervoor dat oudere medewerkers gezond en met plezier hun werk blijven doen en dat u de talenten van de jongere generatie blijft benutten, zodat zij niet bezwijken aan een burn- of bore-out? Om de inzetbaarheid in uw organisatie te verhogen, moet u in gesprek gaan over inzetbaarheidsthema’s, zoals gezondheid, ontwikkeling, bevlogenheid en werk-privé balans. Maar zitten uw medewerkers hier op te wachten? En waar liggen de (wettelijke) grenzen en verlichtingen voor werkgever? De Arbowet biedt hiervoor een prima basis. Ook is er in veel cao’s aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid en wordt steeds vaker het Basiscontract Arbodienstverlening uitgebreid met preventieve diensten om medewerkers inzetbaar te houden. In deze sessie gaan we dieper in op de vier basiselementen die binnen een arbeidsrelatie van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en vertellen wij de mogelijkheden voor het aanvragen van een ESF-subsidie.

2B: Meer aandacht nodig voor preventie van beroepsziekten
Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergobalans
Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat bijna 11% van de werknemers een beroepsziekte heeft. De beroepsziekten die het meest voorkomen zijn aandoeningen van psychische aandoeningen en het bewegingsapparaat. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2018 gestart met het programma Preventie Beroepsziekten. Dit programma wordt in 2019 uitgebreid met het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk. Ook in de gewijzigde Arbowet ligt meer nadruk op preventie. Werkgevers moeten hier dus ook meer aandacht aan besteden. Bovendien moet de bedrijfsarts actief informeren over de preventie van beroepsziekten. Er wacht dus een schone taak voor de verplichte preventiemedewerker in uw organisatie om preventie op de kaart te zetten.

14.00-14.10 uur Wisseling zalen

14.10-15.10 uur Subsessie 3

3A: Actualiteiten pensioenen
Jaap Harmsen, senior pensioenconsultant bij Pensioen Perspectief/ Triple A – Risk Finance
Het Pensioenakkoord bevat een aantal maatregelen die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zo wordt per 1 januari 2020 de AOW-leeftijd voor twee jaar bevroren en gaat daarna de stijging van de AOW-leeftijd minder snel dan oorspronkelijk de bedoeling was. Werknemers hoeven dus minder lang door te werken dan verwacht. Bovendien wordt het vanaf 1 januari 2021 voor alle beroepen mogelijk om eerder te stoppen door het gedeeltelijk vervallen van de RVU-heffing. Daarnaast kunnen werknemers die tegen hun pensioen aanzitten minder gaan werken of een (lagere) functie aanvaarden met bijvoorbeeld minder werkstress. Het lagere salaris heeft tot gevolg dat de pensioenopbouw in de laatste jaren lager is. Het is echter wettelijk toegestaan om de pensioenopbouw voort te zetten op basis van het oudere, hogere loon. Er zijn dus diverse manieren om het pensioen vorm te geven.

3B: Grote wijzigingen in loondoorbetalingsplicht bij ziekte op komt
Marjol Nikkels, specialist op het gebied van sociale wetgeving bij CS opleidingen
Tijdens de eerste twee ziektejaren moet de werkgever het loon (gedeeltelijk) doorbetalen. Vooral voor kleine werkgevers levert dit vaak problemen op. Daarom heeft het kabinet een pakket maatregelen gepresenteerd om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Zo moet er vanaf 2020 een MKB verzuim-ontzorgverzekering komen, die het financiële risico voor kleine werkgevers dekt en helpt bij de verplichtingen en taken rondom de loondoorbetaling bij ziekte. Verder krijgen werkgever vanaf 2021 een financiële tegemoetkoming boor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar en wordt de RIV-toets vanaf 2021 volledig uitgevoerd door arbeidsdeskundigen van UWV. Ook krijgt de zieke werknemer een grotere rol in het re-integratietraject. Er verandert dus behoorlijk wat. Wij praten u bij over alle wijzigingen.

15.10-15.30 uur Middagpauze

15.30-16.10 uur Ziekteverzuim flink terugdringen door voorkomen van burn-out
Huub Pennock, docent en adviseur bij Ergobalans
Een derde van het aantal verzuimdagen wordt veroorzaakt door psychische klachten. waaronder overspannendheid of burn-out. Oorzaken hiervan zijn onder meer dat werknemers steeds minder autonomie op het werk hebben en de eisen steeds hoger worden. Een zieke werknemer kost uw organisatie gemiddeld € 250 per dag. Het loont dus om het ziekteverzuim als gevolg van een burn-out terug te dringen. De werkgever en werknemer spelen hier een grote rol bij, maar ook de overheid houdt zich hiermee bezig. Zo ligt er momenteel een conceptwetsvoorstel waarin geregeld wordt dat werknemers het recht hebben om in hun privétijd onbereikbaar te zijn. Zet het verlagen van de werkdruk in uw organisatie hoog op de agenda en voorkom hiermee dure uitval als gevolg van een burn-out!

16.10 uur Borrel

 

Aanmelden
Evenement informatie
Spreker: Jaap Harmsen
Wanneer 26 november 2019 10:00 - 16:00
Waar
Baan van Fectio 1, Bunnik, Utrecht, 3981 HZ
Bekijk op kaart
Voor wie HR en ARBO professionals
Door wie Rendement
PE punten NIPRA
Kosten €555
Aanmelden Zie hieronder

Klik hieronder om u aan te melden voor dit congres.

Aanmelden

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.