Oplossingen Toezichthouder Support

Toezichthouder Support

 Snel veranderende regelgeving eist voor u als bestuurder van een financiële onderneming een belangrijk aandeel in uw agenda op. Wetten en regels bepalen de ruimte waarin u kunt ondernemen, het is uw license to operate. Daarbij is Europese regelgeving vooral principle based. Deze wordt door de Nederlandse wetgever aangevuld en door de toezichthouders nader geïnterpreteerd. 

Het is niet altijd eenvoudig regelgeving te vertalen naar de specifieke situatie van uw onderneming of antwoord te vinden op de vraag hoe om te gaan met bevindingen vanuit de toezichthouder. Voor veel van onze klantrelaties is het wat en wanneer lang niet altijd helder bij een vraag, verzoek of eis van de toezichthouder. Wat is er geconstateerd en wanneer moet het opgelost zijn? Bovendien vertelt de aantekening van de toezichthouder meestal niets over het hoe en waarmee knelpunten kunnen worden opgelost. In de praktijk blijkt de invulling hiervan vaak lastiger dan vooraf is in te schatten of in te regelen. Hoe verhouden alle huidige regels zich tot elkaar? Wat is de impact van nieuwe of toekomstige regelgeving op uw business model? De behoefte aan ondersteuning bij Toezichthouder Supportvraagstukken, in de vorm van het onderhouden van contact met of communicatie vanuit een toezichthouder, kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld:

  • u krijgt te maken met nieuwe of gewijzigde regelgeving en vraagt zich af welke aanpassingen binnen uw processen nodig zijn;
  • uw onderneming valt in de onderzoekselectie van een toezichthouder en u wilt zich daarop voorbereiden;
  • u heeft vanuit een onderzoek toezichthouder een rapport met bevindingen ontvangen en weet niet hoe u adequaat kunt reageren en de bevindingen effectief kunt oplossen;
  • de relatie met een toezichthouder loopt al enige tijd stroef, uw antwoorden roepen continu nieuwe vragen op, u voelt zich onbegrepen en heeft behoefte aan een constructieve dialoog met de toezichthouder.

Als NFR-consultants van Triple A bieden we deskundige en inzichtelijke ondersteuning bij het hanteerbaar maken van de regelgeving. Daarbij vormen uw belangen ons richtsnoer.

Door onze kennis van en betrokkenheid bij uw sector begrijpen we de belangen en afwegingen waar u als verzekeraar of pensioenfonds voor staat. We spreken en verstaan uw taal en doorgronden de taal en intenties van de toezichthouder. 

Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.