Oplossingen Risicomanagementsysteem

Risicomanagementsysteem

 Het doel van een risicomanagementsysteem is het creëren en beschermen van waarde voor uw onderneming. Hiervoor heeft uw onderneming strategieën, processen en rapportageprocedures geïmplementeerd. Deze zijn bedoeld om op individueel en geaggregeerd niveau de (toekomstige) risico’s en de onderlinge afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te onderkennen, te meten, te bewaken, te beheren en te rapporteren. 

Een waarde creërend risicomanagementsysteem voldoet aan een aantal uitgangspunten:

  • het systeem is proportioneel en sluit aan bij doelstellingen van de onderneming;
  • het faciliteert betrokkenheid van alle stakeholders en houdt rekening met de cultuur van de organisatie; 
  • het overziet risico’s in alle activiteiten van de onderneming, zorgt voor consistente en vergelijkbare uitkomsten, en rapporteert daarover; 
  • het anticipeert op nieuwe en veranderende risico’s en borgt de datakwaliteit;
  • het risicomanagementsysteem is voortdurend gericht op verbetering.

De aanleiding om deskundige ondersteuning in te roepen bij uw Risicomanagement Systeem-vraagstukken kunnen per organisatie en situatie verschillen. Voorbeelden zijn onder meer:

  • u wilt dat uw risicomanagementsysteem voldoet aan de eisen van de vele verschillende toezichthouders en aan de best practices op verschillende risicodomeinen;
  • u vraagt zich af hoe u alle aspecten kunt integreren in een omvattend risicomanagementsysteem dat past bij uw organisatie;
  • uw risicomanagementsysteem heeft zich door de jaren heen organisch ontwikkeld en u vraagt zich af of het systeem niet efficiënter of effectiever kan;
  • uw organisatie of bedrijfsmodel is veranderd en uw risicomanagementsysteem is hieraan niet of niet volledig aangepast. 

Uw strategisch adviseur en implementatiepartner 

Door samen te werken vinden we de juiste balans die u in staat stelt om vanuit uw strategische doelstellingen te ondernemen in een dynamische omgeving waarin het risicomanagement optimaal is. Eerst brengen we zorgvuldig uw probleemstelling in kaart, zodat we een gerichte oplossing kunnen aandragen. Oplossingen variëren van een advies tot een implementatieplan en uitvoering daarvan. Desgewenst voeren onze consultants eerst een self-assessment voor u uit voor een objectief antwoord op de vraag of uw bestaande risicomanagementsysteem nog voldoende aansluit op de actualiteit. Op basis van het resultaat kunt u zelf aan de slag gaan met de verbeterpunten die deze aanpak aan het licht brengt, al of niet met onze ondersteuning. Die keuze ligt volledig bij u en hangt af van de vraag wat voor u de meest plezierige en gemakkelijke werkwijze is.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Risicomanagementsysteem

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.