Oplossingen Rationalisatie Policy House

Rationalisatie Policy House

Hoe inzichtelijk is uw risicomanagement beleid? Wordt dat beleid consistent uitgevoerd, is er draagvlak, en zit er een coherent systeem achter de vele procedures en toenemende digitale documentenstromen? Vaak is verbetering wenselijk of zelfs noodzakelijk. Daar komt Triple A in beeld. Onze ervaren consultants staan klaar om uw beleidshuis kritisch door te lopen op verborgen gebreken en verbeterkansen. Rationalisatie Policy House. Zo noemen we deze dienstverlening. En we leggen graag uit wat dat inhoudt en kan betekenen voor uw organisatie.

Uw beleid, strategische kaders en doelen rond Riskmanagement, is uw fundament. Uw medewerkers en managementteam handelen ernaar, uw stakeholders spreken u erop aan. Ook voor toezichthouders en auditors en uw Risk & Compliance-verplichtingen zijn uw beleidsuitgangspunten de ultieme toetssteen. Uw beleidshuis – of policy house – vraagt om professioneel beheer en periodiek onderhoud.

Triple A schiet te hulp bij inrichting en onderhoud beleidshuis

Juist in deze tijd van elkaar snel opvolgende veranderingen in wet- en regelgeving voor en toezicht op uw sector, is het essentieel dat uw beleidshuis op orde en toekomstbestendig is. U vult daarmee de sleutelvoorwaarden in om compliance proof te zijn en kunt beter sturen op actuele ontwikkelingen en resultaten. Er zijn diverse redenen aan te geven om op zijn minst een gesprek aan te gaan over ons Triple A Rationalisatie Policy House-concept:

 • uw beleid en procedures vormen geen coherent geheel;
 • er is een veelheid aan data en documentatie, maar onvoldoende structuur en uniformiteit;
 • beleidsrichtlijnen worden niet altijd even goed nageleefd, doordat ze onvoldoende bekend zijn, niet goed ontsloten worden, of niet aansluiten bij de beleving van uw gebruikers;
 • handboeken rond beleid en procedures zijn slecht te hanteren en geven nauwelijks handzame en begrijpelijke normen;
 • u heeft niet alle spelers in huis voor dit brede speelveld;
 • wettelijke verplichtingen volgens het open normen-principe bemoeilijken het maken van keuzes en doorvoeren van maatregelen die in lijn lopen met de wet- en regelgeving.

De oplossing

Binnen een duurzame werkrelatie met triple A bent u verzekerd van de betrokken inbreng van ervaren consultants met up-to-date kennis van alle relevante beleidsterreinen. Denk aan risk management, actuariaat, compliance en vermogensbeheer. U kunt rekenen op een team waarvan de samenstelling aansluit op de vragen en maatregelen die voor uw organisatie relevant zijn. Daarbij heeft u altijd een vast aanspreekpunt. Dit is wat onze consultants voor u doen om uw policy house door te lichten en te rationaliseren:

 • analyseren van de bestaande beleidsdocumenten (nulmeting);
 • opzetten van een rationalisatiestructuur voor de zogeheten policy house-piramide;
 • opstellen en/of aanpassen van beleid;
 • inrichten van een policy house voor governance en beheer;
 • implementeren van een beleidscyclus;
 • structuren en rationaliseren naar beleid, standaard en richtlijn.

Samen voor resultaat

Samenwerking met onze specialisten levert in korte tijd krachtige en merkbare resultaten op. Stapsgewijs werken we samen op een inzichtelijke manier toe naar een gerationaliseerd en geüniformeerd beleidshuis en verrijken we het casco met de inrichting van een efficiënte en effectieve beheersstructuur. Met als extra winstpunten:

 • uitgangspunten en richtlijnen in begrijpelijke taal, gericht op de dagelijkse uitvoering;
 • afstemming en consensus met stakeholders op alle organisatieniveaus;
 • realiseren van gemeenschappelijk bewustzijn en draagvlak;
 • juiste borging en overdracht bij sleutelposities.

Triple A consultants kijken met een deskundige en onafhankelijke blik naar de samenhang tussen doelen, procedures en processen. Uw belangen staan daarbij centraal. U krijgt betrouwbare adviezen en we tekenen voor een gestroomlijnde uitvoering. Minstens zo belangrijk: we zijn altijd aanspreekbaar, voor, tijdens en na het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Wilt u weten wat we precies voor uw organisatie kunnen betekenen bij het rationaliseren en uniformeren van uw beleidshuis? Bel of mail ons voor een adviesgesprek.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Rationalisatie Policy House

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.