Oplossingen Model Quick Scan

Model Quick Scan

Modellen: voor verzekeraars en pensioenuitvoerders zijn ze cruciaal voor de bedrijfsvoering. Tegelijk is het modellandschap continu in beweging door onder andere veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen in de eigen portefeuille. Daarmee kan het modellandschap na verloop van tijd behoorlijk complex worden. 

Triple A heeft daarom de Model Quick Scan ontwikkeld: een op maat gemaakte analyse van het huidige modellandschap, waarmee we een advies uitbrengen over de huidige situatie ten opzichte van de doelarchitectuur.

Er zijn twee onderzoeksrichtingen mogelijk, die hieronder worden toegelicht:

  1. Advies bij huidige situatie (uitgebreid of op hoger niveau); en/of
  2. Heroverweging van de gekozen software.

Advies bij huidige situatie

Op basis van onze uitgebreide domeinkennis, IT-kennis en ervaringen in de pensioen- en verzekeringssector analyseren we het huidige modellandschap. Het resultaat is een rapportage met daarin onze concrete bevindingen én een voorstel met praktische oplossingen om stapsgewijs weer (beter) aan te sluiten bij de doelarchitectuur.

Het advies start met een inventarisatie van de huidige situatie. Deze fase kan bijvoorbeeld bestaan uit interviews met medewerkers en het doornemen van beschikbare documentatie en modellen. Vervolgens worden de resultaten van deze inventarisatie verwerkt door onze experts. Na analyse van de resultaten wijzen we verbeterpunten aan, mede getoetst aan ervaringen bij peers en best practices. We schetsen mogelijke oplossingsrichtingen en concrete stappen om hier te komen.

Er kan gekozen worden tussen een uitgebreide rapportage en een high level rapportage. De uitgebreide variant bevat additionele inzichten in het huidige modellandschap, met bijvoorbeeld een gedetailleerde weergave van huidige doorlooptijden en inzicht in bottlenecks (zie onderstaande voorbeelden). In de high-level variant worden deze resultaten vastgelegd in een verkorte, hoog-over rapportage waarin we dezelfde kennis uiteraard meenemen, maar minder gedetailleerd uitwerken.

Heroverweging van de gekozen software

Als software-onafhankelijke partij met veel ervaring in verschillende programmeertalen kunnen wij de impact van een eventuele overgang naar een ander (actuarieel) softwarepakket voor u in kaart brengen.

In overleg worden eerst de belangrijkste beslissingscriteria voor uw situatie bepaald en worden de mogelijk interessante softwarepakketten voor de vergelijking geselecteerd. Daarna wordt een rapportage opgesteld voor de resulterende combinaties, waarin alle voor- en nadelen voor deze specifieke situatie in kaart worden gebracht.

Het resultaat maakt een overzichtelijke vergelijking van de verschillende pakketten mogelijk, die als basis kan dienen voor een open discussie en een goed onderbouwde keuze.

Ook geïnteresseerd hoe een Model Quick Scan er voor u uit zou kunnen zien? Wij helpen graag! Neem gerust contact op met onze business line Actuarial Technology voor een vrijblijvend gesprek.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Model Quick Scan
URM betekenis

Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.