Oplossingen Internal Control Design

Internal Control Design

Risicomanagement is gecompliceerde materie die veel vergt van uw organisatie. Het belang is groot. Immers, door toenemende digitalisering en vaak veranderende spelregels neemt de kans op calamiteiten als gevolg van haperende processen en systemen, mismanagement en menselijke fouten toe. Uiteraard onderneemt u alle mogelijke stappen om risicobeheer en de daarmee samenhangende interne controle te structureren en optimaal af te stemmen op de hedendaagse eisen. Met onze allround dienstverlening rond Internal Control Design reiken we daar vanuit Triple A extra expertise en functionele tools voor aan.

Risicobeheer en de roep om maximale transparantie, ingegeven door maatschappelijke belangen, voeren de druk op uw organisatie op. Stakeholders kijken kritisch mee en vormen hun oordeel in toenemende mate op basis van de resultaten uit in- en externe audits en rapportages van toezichthouders. Risk & Compliance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, aanscherpingen rond sleutelfuncties zijn van grote invloed op interne processen.

Stapsgewijs aan de slag met Internal Control Design

Loopt u als gevolg van de vele open normen tegen onzekerheden en vragen aan over hoe u precies invulling kunt geven aan wet- en regelgeving? Is het lastig om te bepalen waar u moet beginnen, wat u te doen staat en hoe en waarmee u snel resultaten boekt? Als aanvullende kennis welkom is, en als u meer grip wilt hebben op de onderlinge samenhang tussen het risicomanagementsysteem enerzijds en uw strategische doelstellingen en performance-indicatoren anderzijds, staan we graag voor u klaar. Triple A wijst u de weg in Internal Control Design en maakt een stapsgewijze aanpak mogelijk.

Internal Control Design volgens de methodische benadering van triple A levert uw organisatie een blauwdruk op voor het structureren van een aantoonbare, adequate beheersing van risico’s in relatie tot de uw organisatiedoelstellingen. Dat begint met het opzetten en/of verbeteren van:

 • het risicomanagementsysteem;
 • de risicomanagementstrategie en het -beleid;
 • de systematiek van onderkennen en meten van risico’s.

Identificeren en beoordelen van risico’s

Hierop volgend bieden onze consultants ondersteuning bij het uitvoeren van assessments en analyses. We zorgen voor coördinatie en begeleiding, maar nemen desgewenst ook de volledige uitvoering voor onze rekening. Denk aan:

 • Own Risk Self-Assessment (ORSA) of Eigen Risico Beoordeling (ERB);
 • Risicobereidheid, toleranties, KRI’s;
 • Strategische Risico Analyse (SRA);
 • Project Risico Assessment (PRA);
 • Risk Control Self-Assessment (RCSA).

Beheersen en monitoren van risico’s 

De laatste stappen zijn gericht op het beheersen en monitoren van de risico’s en realiseren van werkbare, op wetgeving getoetste kaders voor rapportage- en informatieverplichtingen. Ook hierbij gaan we pragmatisch en begrijpelijk te werk. We bieden ondersteuning bij:

 • het opzetten van een organisatiebrede control-testcyclus, in samenhang met de keten;
 • het implementeren van een systematiek voor operationeel incidentenmanagement;
 • het inrichten van een control-testcyclus en verbetercyclus en handen en voeten geven aan actiemanagement en systematische risicomonitoring;
 • opzetten van een efficiënte systematiek voor het realiseren en distribueren van risicorapportages en communicatie met stakeholders.

Als aanvullende specialistische dienst bieden onze consultants ondersteuning bij het slim automatiseren Governance, Risk & Compliance-standaards (GRC). Doordat we ons verdiepen in uw organisatie en processen kunnen we een passend advies uitbrengen over de selectie en inzet van tools die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Ook begeleiden we de implementatie.

Uw voordelen

Samen geven we invulling en uitvoering aan Internal Control Design, afgestemd op de specifieke behoeften in uw organisatie. Met ingebouwde veerkracht om in de pas te blijven lopen met veranderende wet- en regelgeving. Uw organisatie ondervindt snel tastbare voordelen en resultaten. De belangrijkste resultaten:

 • een praktijkgerichte, werkbare en aantoonbare structuur voor risicobeheersing;
 • hergebruik en/of verrijking van bestaande klantdocumentatie;
 • meer commerciële slagvaardigheid door het creëren van de juiste balans als resultaat van een effectieve, zelflerende interne beheersing, gebaseerd op best practices;
 • juiste borging en overdracht bij sleutelposities;
 • eventuele automatisering van uw risicomanagementsysteem op basis van GRC-tooling en realisatie van een data gedreven risico-omgeving.

Nog een niet te onderschatten voordeel is het verbeteren en vergemakkelijken van de afstemming en overeenstemming met stakeholders die steeds hogere eisen stellen aan de aantoonbaarheid van risicobeheersing. Door over betere instrumenten en informatie te beschikken die proactief stakeholdermanagement faciliteren, nemen het begrip en draagvlak voor strategische beslissingen toe. Internal Control Design draagt bij aan betrokkenheid.

De juiste kennis op het juiste moment

Met Triple A profiteert u van de kracht van een goed op elkaar ingespeeld, multidisciplinair team van zowel strategische als uitvoerende specialisten. Samen vertegenwoordigen we brede ervaring op het snijvlak van Financial Risk en IT. U beschikt altijd op het juiste moment over de juiste disciplines en capaciteit om binnen strakke planningen tot meetbare resultaten te komen. U bent verzekerd van de vereiste flexibiliteit, waarbinnen we snel kunnen op- en af schalen. Samen doorlopen we een inzichtelijk en planmatig implementatietraject, met een heldere uitleg over wat we doen en wat volgens ons de meest efficiënte weg is om gezamenlijke doelen te bereiken. Ons doel? Uw organisatie ontzorgen en verder helpen met pragmatische kennis en doelmatige tools.

Wilt u meer weten over onze Internal Control Design-services? Neem voor referenties, aanvullende informatie en/of een persoonlijk gesprek contact met ons op.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Internal Control Design

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.