Oplossingen Actuarial Assumptions Automation

Actuarial Assumptions Automation

Voor uw marktwaarde waarderingen verricht u als verzekeraar jaarlijks onderzoek naar ‘best-estimate’- grondslagen. Dit onderzoek is vaak tijds- en arbeidsintensief. Triple A – Risk Finance biedt haar expertise aan in combinatie met een innovatieve tool die u veel tijd bespaart: de Actuarial Assumptions Automation-tool. Met één druk op de knop beschikt u over een rapport dat alle samenvattingen, keuzes en varianten overzichtelijk weergeeft.

Het grondslagenonderzoek voor het inschatten van toekomstige verplichtingen (de ‘actuarial assumptions’), verbonden aan de marktwaarde waarderingen, is voor verzekeraars een jaarlijks terugkerende opdracht. Vaak neemt de uitvoering van het onderzoek meer tijd in beslag dan strikt noodzakelijk is en is er daardoor minder tijd om goede analyses te kunnen maken. Dit kan naar onze mening sneller, beter en efficiënter.

Actuarial Assumptions Automation in R Shiny

Triple A -Risk Finance heeft een oplossing ontwikkeld om het proces rond het jaarlijkse grondslagenonderzoek te versnellen en te verbeteren. Met onze Actuarial Assumptions Automation-tool kunt u veel stappen in het bestaande proces automatiseren. U krijgt als verzekeraar meer inzicht in de data en kunt daar geavanceerde statistische testen op loslaten. De tool draait in de krachtige programmeertaal R Shiny, ontwikkeld voor statistiek en data-analysedoeleinden, en gewaardeerd vanwege de uitstekende visualisatiemogelijkheden. Onze tool geeft u de volgende voordelen:

  • Het dashboard verschaft inzicht in de daadwerkelijke sterfte- en afkoopfrequenties binnen uw verzekeringsportefeuilles. Het dashboard geeft bovendien de trends over de jaren weer.
  • De tool rekent verschillende combinaties van mogelijke modellen algoritmisch door. Hierdoor kunt u een onderbouwde keuze maken voor de meest geschikte modellen/uitsplitsingen voor de te gebruiken ervaringssterfte en afkoopkansen.
  • De tool brengt de statistische (on)zekerheid rond de schattingen in beeld. Hierdoor kunt u de legitimiteit van het gebruik van ervaringssterfte aantonen. De tool genereert onder meer vergelijkingen met CBS-sterftecijfers en ervaringssterfte CVS (collectieve pensioenen en individuele lijfrentes).
  • Met een druk op de knop genereert de tool een rapport dat alle samenvattingen, keuzes en varianten weergeeft.

 

Uw voordeel: tijd- en kwaliteitswinst

De Actuarial Assumptions Automation-tool van Triple A laat zich gemakkelijk en snel integreren in uw bestaande berekeningswijze en is vervolgens flexibel in te richten. Dit betekent dat de tool direct tijd- en kwaliteitswinst oplevert. Tevens krijgt u gemakkelijk inzicht in de onderliggende data en heeft de zekerheid van toepassing van geavanceerde statistische methodieken. U hoeft minder capaciteit vrij te maken om het onderzoek uit te voeren en realiseert daarmee een substantiële besparing in de werkdruk en personeelskosten.

 


Voorbeeld van het dashboard:

 

 


 

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Actuarial Assumptions Automation
IFRS 17

Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.