Evenementen Regionale Salarisdagen (8 bijeenkomsten van 12 november tot 10 december)

Regionale Salarisdagen (8 bijeenkomsten van 12 november tot 10 december)

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

Hét evenement voor salarisadministrateurs en HR-professionals

 • Actualiteiten loonheffingen
 • Actualiteiten sociale zekerheid
 • Actualiteiten arbeidsrecht
 • Actualiteiten pensioenen

In één dag op de hoogte van alle wijzigingen per 1 januari 2020

Tijdens de Regionale Salarisdagen 2019 hoort u alle maatregelen die op Prinsjesdag 2019 bekendgemaakt worden. Dat betekent dat u bijgepraat wordt over alle nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2020 op het gebied van loonheffingen, sociale zekerheid, pensioenen en arbeidsrecht.

Data & Locaties

12 november 2019 – Alphen a/d Rijn
14 november 2019 – Hoogeveen
19 november 2019 – Eindhoven
21 november 2019 – Amsterdam
26 november 2019 – Deventer
28 november 2019 – Maastricht
3 december 2019 – Rotterdam
10 december 2019 – Utrecht

 

Bestemd voor

 • Hoofden salarisadministratie
 • Salarisadministrateurs
 • Hoofden personeelszaken
 • Medewerkers personeelszaken
 • Controllers
 • Hoofden financiële administratie
 • Medewerkers financiële administratie
 • Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

PE-punten

38 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Programma

Programma

10.00 – 10.45 uur       Actualiteiten Loonheffingen
door Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland
Uiteraard wordt u helemaal bijgepraat over alle wijzigingen in de loonheffingen die per 1 januari 2020 worden doorgevoerd. In vogelvlucht nemen wij alle nieuwe tarieven en percentages met u door, om daarna snel over te gaan op de wijzigingen in de werkkostenregeling. Er komt per 2020 waarschijnlijk een tweeschijvenstelsel, dat vooral voor kleine werkgevers een serieuze verruiming van de vrije ruimte oplevert. Daarnaast blijft de vraag of een bonus nu wel of niet in de vrije ruimte mag vallen. Ook wordt er aandacht besteed aan de fiscale regels om de fiets van de zaak aantrekkelijker te maken. Tot slot worden het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV per 2020 beperkt om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle veranderingen per 1 januari 2020.

10.45 – 11.30 uur       Actualiteiten Pensioenen
door Jaap Harmsen, senior pensioenconsultant bij Pensioen Perspectief  (zie onder voor toelichting)
De kogel is door de kerk: de sociale partners hebben ingestemd met het Pensioenakkoord 2019 en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels al een aantal concrete maatregelen aan de Tweede Kamer gemeld. Zo wordt per 1 januari 2020 de AOW-leeftijd voor twee jaar bevroren en gaat daarna de stijging van de AOW-leeftijd minder snel dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor alle beroepen mogelijk om eerder te stoppen door het gedeeltelijk vervallen van de RVU-heffing. De doorsneepremie wordt op termijn bij alle pensioenregelingen en pensioenuitvoerders geïntroduceerd. Die introductie heeft onder meer tot gevolg dat jongere werknemers (veel) duurder worden en oudere werknemers (veel) goedkoper. U kunt hier nu al op anticiperen als de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2020 of 1 januari 2021 afloopt. Werkgevers die nu al een doorsneepremie kennen, worden niet met die lastenwijziging geconfronteerd. Andere maatregelen die de komende jaren doorgevoerd worden, zijn de leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw en de nieuwe kortingsregels voor pensioenfondsen. Wij praten u helemaal bij over alle wijzigingen.

11.30 – 12.00 uur      Koffiepauze

12.00 – 12.45 uur       Actualiteiten Wet arbeidsmarkt in balans
door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De WAB brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, de regels voor het werken met oproepkrachten en het stelsel van de WW-premie. Daarnaast kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij betaald hebben bij ontslag van langdurige zieke werknemers. Maar u krijgt geen compensatie voor het ‘slapende deel’ van het dienstverband. U moet dus goed gaan nadenken wat u met slapende dienstverbanden doet. Handhaaft u een slapend dienstverband, dan blijft de opbouw van de transitievergoeding doorlopen en kan de werknemer ooit weer aan het werk gaan. Als u een slapend dienstverband beëindigt, moet u de transitievergoeding uitbetalen en kunt u bij UWV een verzoek indienen voor compensatie. De behandeling van uw verzoek kan enige tijd duren. Dat betekent dat u de transitievergoeding al die tijd moet voorschieten. U zult dus een aantal keuzes moeten maken. Wij helpen u aan de hand van veel rekenvoorbeelden bij het maken van de juiste afwegingen.

12.45 – 13.30 uur      Lunch

13.30 – 14.00 uur       Luchtig intermezzo

14.00 – 14.45 uur       Actualiteiten Sociale zekerheid
door Jo Weerts, specialist sociale zekerheid bij JWinfotainment
Op het gebied van de sociale zekerheid staan er ook weer behoorlijk wat wijzigingen op stapel. Zo wijzigt de premiesystematiek voor de Werkhervattingskas (Whk) en ligt er een wetsvoorstel Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA, waardoor de loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper worden en WIA-gerechtigden gestimuleerd worden om te werken. Verder krijgt de werknemer van wie de partner bevalt per 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof, maar hierdoor kan het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervallen. Ook vanuit de EU komen er wijzigingen op u af. Zo krijgen werknemers op termijn recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof, moeten organisaties een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem hebben voor het vastleggen van de dagelijkse arbeidstijd van werknemers (‘prikklok’) en krijgen flexwerkers meer rechten. Tot slot wordt u nog bijgepraat over de laatste wijzigingen rondom de AVG. Bent u nu wel of niet wettelijk verplicht om het BSN op de loonstrook te zetten?

14.45 – 15.15 uur      Theepauze

15.15 – 16.00 uur       De gevolgen van de WAB voor de salarisadministratie
door Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft grote gevolgen voor de salarisadministratie. Zo wijzigt de premiesystematiek van de WW per 1 januari 2020. Dit brengt een extra werklast voor u met zich mee. Ook de kosten voor werknemers met een tijdelijk contract worden hoger. U moet vanaf die datum namelijk met terugwerkende kracht een hoge WW-premie toepassen als een werknemer binnen twee maanden na indiensttreding weer uit dienst gaat of als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% meeruren verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bovendien heeft de WAB tot gevolg dat er nieuwe eisen aan de loonstrook gesteld worden. Op de loonstrook moet staan of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft. Kortom, u krijgt dus te maken met heel veel extra administratieve rompslomp.

16.00 uur                    Afsluiting

 


Spreker van Pensioen Perspectief /  Triple A – Risk Finance:

foto Jaap Harmsen (website).JPG

Jaap Harmsen, senior pensioenconsultant bij Pensioen Perspectief – Triple A Risk Finance
De derde spreker tijdens de Regionale Salarisdagen is Jaap Harmsen. Als geen ander weet hij de ingewikkelde materie rondom pensioenen op een toegankelijke en begrijpelijke manier over te brengen aan zijn publiek. En nu de sociale partners hebben ingestemd met het Pensioenakkoord 2019, staan er veel wijzigingen op stapel. Jaap bespreekt met u welke gevolgen deze wijzigingen voor uw werk hebben.

 

Aanmelden
Evenement informatie
Spreker: Jaap Harmsen
Wanneer 10 december 2019 10:00 - 16:00
Voor wie HR, Controllers, Salarisadministrateur
Door wie Rendement Congressen en opleidingen
PE punten 38 NIPRA
Kosten €655
Aanmelden Zie hieronder

Klik op de link voor uw aanmelding

Aanmelden

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.