Evenementen Nationaal OR Congres van Rendement

Nationaal OR Congres van Rendement

Let op: dit evenement heeft reeds plaatsgevonden

Het Nationaal OR Congres van 2020 staat weer voor de deur.

Dit jaar is het thema: ‘In één dag alle wijzigingen op het gebied van de medezeggenschap’.

Op deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de meest recente wijzigingen in de wet- en regelgeving waarbij u zelf kiest welke praktijkgerichte subsessies u bijwoont.

 

Zorgt u er in ieder geval voor dat u zich inschrijft voor de subsessie ‘Onbezorgd uw pensioen tegemoet’ van Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij Triple A  – Pensioen Perspectief!

Onbezorgd uw pensioen tegemoet

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt in een rap tempo. Dit heeft grote financiële gevolgen voor uw achterban en uw bestuurder. Daarnaast veranderen de regels rond pensioenen ook voortdurend. Denk hierbij aan de wijzigingen in het pensioenstelsel door het pensioenakkoord. Maar ook de veel gemaakte overstap van middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling zorgt voor veel onduidelijkheid. Hoe zit het met de keuzemogelijkheden en wat zijn de kosten op de pensioendatum? Gelukkig heeft u als OR-lid het recht om invloed uit te oefenen op de pensioenregeling van uw organisatie. Jaap Harmsen van Triple A – Pensioen Perspectief zorgt ervoor dat u helemaal op de hoogte bent, zodat u optimaal gebruikmaakt van uw instemmingsrecht en uw collega’s optimaal kunnen genieten van hun oude dag.

Programma

9.30-10.00 uur      Ontvangst

10.00-10.10 uur    Opening
Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Voor veel organisaties blijft het een heikel punt om het verzuimbeleid op orde te krijgen. Sinds dit jaar helpen verzekeraars hierbij met de verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering zorgt voor de loondoorbetaling en de verzuimbegeleiding. Maar is uw achterban hier ook mee geholpen? Omdat het hierbij gaat om de gezondheid van de medewerkers, heeft u als OR-lid een grote rol. Naast uw wettelijke rechten, weet u immers ook precies wat er speelt op de werkvloer. Maak dus optimaal gebruik van uw kennis en instemmingsrecht!

10.50-11.15 uur    Pauze

11.15-12.15 uur    Subsessies ronde 1

1A. Verbeter het OR-imago!
Walter van der Ploeg, senior adviseur en trainer bij Bureau Zuidema Medezeggenschap
Lid zijn van de OR heeft vaak nog een negatief imago. Veel werknemers hebben het vooroordeel dat het veel (privé)tijd kost, dat het te weinig oplevert voor henzelf of dat het zelfs negatief kan zijn voor hun loopbaan. Het valt dus niet mee om uw achterban enthousiast te krijgen voor de OR. Hoe zorgt u ervoor dat uw OR de erkenning krijgt die zij verdient? Het versterken van het imago zal ook zorgen voor meer betrokkenheid bij uw OR-werk. Wij geven u handige tips en adviezen om het imago van de OR te verbeteren.

1B. De gevolgen van de WAB voor uw OR
Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Op 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Deze wet zorgt voor grote wijzigingen in het aanname-, ontslag- en bevorderingsbeleid van uw organisatie. Aangezien uw werkgever dit beleid niet zonder uw toestemming mag wijzigen, ligt hier dus een schone taak op u te wachten. Naast uw instemmingsrecht kunt u gebruikmaken van het initiatiefrecht om uw bestuurder ongevraagd van advies te voorzien. Uw OR heeft een belangrijke rol als het gaat om de arbeidsvoorwaarden van uw achterban, dus zorg dat u optimaal op de hoogte bent van de wijzigingen door de WAB!

12.15-13.00 uur    Lunchpauze

13.00-14.00 uur    Subsessies ronde 2

2A. Uw invloed bij werkstress
Alex van der Waltrainer, coach en adviseur bij ALEX WERKT
Werkstress is helaas nog altijd de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim. Als OR heeft u de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat uw organisatie de regels rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werk- en pauzetijden bevordert. Het is dus belangrijk dat het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder werkstress, één van de prioriteiten binnen uw organisatie is. Vanuit uw OR-rol en via het instemmingsrecht kunt u aansturen op een goed beleid dat gericht is op onderzoek, analyse en aanpak van PSA. Grijp dus tijdig in als werkdruk verandert in werkstress bij uw achterban!

2B. Initiatiefrecht: geef ongevraagd advies!
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER Arbeidsrecht advocaten
Het initiatiefrecht is het minst gebruikte recht van de OR. En dat is zonde, want juist hiermee kan uw OR veel invloed uitoefenen. U heeft namelijk het recht om over elk onderwerp binnen uw organisatie te overleggen en een voorstel te doen. Daarnaast is uw bestuurder verplicht u tijdig op de hoogte te brengen van zijn besluit. Maar hoe kunt u het beste gebruikmaken van dit recht? Wij geven u praktische tips die u helpen om het initiatiefrecht zo efficiënt mogelijk in te zetten.

14.00-14.10 uur    Wisseling zalen

14.10-15.10 uur    Subesessies ronde 3

3A. Duurzame inzetbaarheid op de OR-agenda
Kees van Dongen, adviseur en trainer bij Personeelskracht
Uw achterban moet steeds langer doorwerken. Het is dus belangrijk dat oudere medewerkers gezond en met plezier hun werk blijven doen en dat de talenten van de jongere generatie goed worden benutten, zodat zij niet bezwijken aan een burn- of bore-out. Duurzame inzetbaarheid is dus een steeds belangrijker agendapunt. Als OR heeft u een grote invloed op de besluiten die duurzame inzetbaarheid van de achterban bevorderen. Daarbij is het van belang dat de OR rekening houdt met de verschillende levensfasen van de werknemers. Maak daarom optimaal gebruik van uw instemmingsrecht om te zorgen voor een goede balans tussen werk en privé voor uw collega’s.

3B. Bedrijfscommissie: de vraagbaak voor OR en bestuurder
Alexander Jansen, advocaat bij VERDER Arbeidsrecht advocaten
Helaas zijn niet alle besluiten eenvoudig om te nemen. Uw OR en bestuurder zitten namelijk niet altijd op één lijn. Daardoor kan er een conflict ontstaan over een advies- of instemmingsverzoek. Het soort conflict bepaalt bij welke instantie u het beste terecht kunt. Dit kan de Ondernemingskamer of de kantonrechter zijn. Maar in veel gevallen is het beter om eerst naar de bedrijfscommissie of mediator te stappen voor bemiddeling en advies. Voorkom vervelende situaties en maak gebruik van deze mogelijkheid!

15.10-15.30 uur    Pauze

15.30-16.10 uur    Onbezorgd uw pensioen tegemoet
Jaap Harmsen, pensioenconsulent bij Pensioen Perspectief
De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt in een rap tempo. Dit heeft grote financiële gevolgen voor uw achterban en uw bestuurder. Daarnaast veranderen de regels rond pensioenen ook voortdurend. Denk hierbij aan de wijzigingen in het pensioenstelsel door het pensioenakkoord. Maar ook de veel gemaakte overstap van middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling zorgt voor veel onduidelijkheid. Hoe zit het met de keuzemogelijkheden en wat zijn de kosten op de pensioendatum? Gelukkig heeft u als OR-lid het recht om invloed uit te oefenen op de pensioenregeling van uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u helemaal op de hoogte bent, zodat u optimaal gebruikmaakt van uw instemmingsrecht en uw collega’s optimaal kunnen genieten van hun oude dag.

16.10 uur             Borrel

Aanmelden
Evenement informatie
Spreker: Jaap Harmsen
Wanneer 26 mei 2020 10:00 - 16:00
Waar
Baan van Fectio 1, Bunnik
Bekijk op kaart
Voor wie OR leden
Door wie Rendement
Kosten €555
Aanmelden Zie hieronder

Klik op de banner om u in te schrijven voor het Nationaal OR Congres!

Aanmelden

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.