Professional

Twaalf jaar AM Flash geanalyseerd: het intermediair en volmachten worden insurtech

Het intermediair/volmacht als insurtech? Wij deden onderzoek naar de dynamiek in het intermediair en volmachtkanaal en maakten daarbij gebruik van AM:signalen van de afgelopen 12 jaar.

Chaining in Python and R

Chaining is a powerful construct supported both by Python and R. Feel free to try it yourself, code and data can be found here.

De kracht van data in de verzekeringswereld | 3 experts aan het woord

Het vertalen van data naar waardevolle inzichten zal een essentiële competentie worden binnen elke verzekeraar. Maar zijn de best practices? Lees ze in dit verslag van de round-table!

Werkgever moet de or betrekken bij verandering pensioenafspraken

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de or bij het transitieplan naar het nieuwe pensioencontract, inclusief de afspraken over een eventuele compensatie.

WIA-instroom over 2015-2019 nader beschouwd

Job van Wassenberg schijnt in dit artikel zijn licht op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in de afgelopen vier jaar.

Meer waarde uit uw data halen: zo doet u dat!

Eerder gehyped, nu ook bewezen: er is echt meer waarde uit uw data te halen. Lees het artikel voor een concreet voorbeeld.

What makes a good model?

What do we consider a good model? A model that runs fast and can run via cloud? A model with a lot of features and few (known?) bugs? Do particular programming languages or software packages make a good solution? Read the opinion of Robert Poos.

Triple A en het coronavirus

De verregaande gevolgen van het Corona-virus raken ons allemaal. Ook bij Triple A nemen we alle nodige maatregelen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.

IFRS 17 risk adjustment en enterprise risk management (ERM)

Hoewel de risk adjustment onder IFRS 17 overeenkomsten vertoont met de risicomarge onder Solvency II is deze fundamenteel anders van aard. Dit artikel gaat in op de verschillen en gemeenschappelijkheden.

Frankie goes to Barcelona (en zette daar de Spaanse vestiging van Triple A -Risk Finance op)

Frankie Gregorkiewicz heeft jaren geleden de Poolse vestiging van Triple A – Risk Finance opgericht en is nu verantwoordelijk voor Triple A Spanje. Reden genoeg voor een interview met hem in de Actuaris van december 2019.

© 2020 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.