Pensioenakkoord

“Financiële dienstverleners verdienen meer respect”

In één week heeft de financiële sector de omslag gemaakt naar een volledig digitale werkplaats en is met oplossingen gekomen waar hun eigen consumenten mee geholpen waren. Respect.

Pensioenregeling per 1 januari 2021 verplicht voor payrollwerkgevers

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierna is die verplichting samengevat en wordt uitgelegd hoe

Twee dc-regelingen kunnen best naast elkaar bestaan

De verzekeraars zijn ontevreden over de manier waarop dc-regelingen overgaan naar een vlakke premie. Twee soorten regelingen blijven naast elkaar bestaan. Volgens Johan Nieuwersteeg is dat helemaal geen probleem.

Pensioenakkoord samengevat

12 Juni 2020 zijn de grote lijnen van het pensioenakkoord uitgezet. in dit korte artikel vatten wij samen wat er op dit moment bekend is.

Twaalf jaar AM Flash geanalyseerd: het intermediair en volmachten worden insurtech

Het intermediair/volmacht als insurtech? Wij deden onderzoek naar de dynamiek in het intermediair en volmachtkanaal en maakten daarbij gebruik van AM:signalen van de afgelopen 12 jaar.

Chaining in Python and R

Chaining is a powerful construct supported both by Python and R. Feel free to try it yourself, code and data can be found here.

De kracht van data in de verzekeringswereld | 3 experts aan het woord

Het vertalen van data naar waardevolle inzichten zal een essentiële competentie worden binnen elke verzekeraar. Maar zijn de best practices? Lees ze in dit verslag van de round-table!

Werkgever moet de or betrekken bij verandering pensioenafspraken

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de or bij het transitieplan naar het nieuwe pensioencontract, inclusief de afspraken over een eventuele compensatie.

WIA-instroom over 2015-2019 nader beschouwd

Job van Wassenberg schijnt in dit artikel zijn licht op de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in de afgelopen vier jaar.

Meer waarde uit uw data halen: zo doet u dat!

Eerder gehyped, nu ook bewezen: er is echt meer waarde uit uw data te halen. Lees het artikel voor een concreet voorbeeld.

© 2020 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.